"TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI" FORUMU ESKİŞEHİR'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Tapu Planları Tüzüğü ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları" Forumu Eskişehir‘de Gerçekleştirildi
"Tapu Planları Tüzüğü ile Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları" konulu Forum 12 Temmuz 2008 tarihinde Eskişehir‘de yapıldı. Forum‘a TKGM İç Denetim Birimi Başkanı Yener KARATAŞ, önceki dönem Oda Başkanı ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenleme Kom. Bşk. Hüseyin ÜLKÜ ile HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN konuşmacı olarak katılırken yürütücülüğünü Ankara Şube Başkanı Doç. Dr. Halil AKDENİZ yaptı.
Forumun açılışında Şube Başkanı ile HKMO Genel Başkanı birer konuşma yaptılar.  Doç. Dr. Halil AKDENİZ açılış konuşmasında; meslek örgütü olan Odamızın, gelişen teknolojiyi yakalaması ve üyelerimizin bilgilendirilmesi konusunda meslektaşlarımıza ulaşması gerektiğini ve meslek alanımızda yapılan mevzuat değişiklikleri kapsamında yürütülecek olan bilgilendirme toplantılarının önemini belirtti. Tapu Planları Tüzüğü ile Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları konularının gündemde olduğu bu süreçte başta TKGM olmak üzere diğer kurumlarla ortak etkinliklerin yapılması gerektiğini vurguladı. 
HKMO Genel Başkanı A. Fahri ÖZTEN açılış konuşmasında özetle; "Nisan ayı sonunda Oda Genel Kurulu, Mayıs ayı içerisinde "2. Kadastro Kongresi"nin gerçekleştiği, ayrıca mayıs ayı içerisinde "Bir Dönemin Yansıması ve Sözlü Tarih Kitabı"nın yayımlandığı, Mayıs ayı sonunda ise TMMOB Genel Kurulu‘nun yapıldığını bildirdi. Ayrıca, Şubelerde ve Genel Merkezde yürütülen mesleki, sosyal ve diğer etkinliklere yönelik bilgiler verdi. 2B alanları, Meralar ve Toplulaştırma Tüzüğü gibi konularda Odanın takındığı tutumu ela alan ÖZTEN; Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına ilişkin yönetmeliğin yayımlanmasından sonraki kısa süre içinde Şubelerimizde panel-forumlar gerçekleştirilerek üyelerimizin bilgilendirildiğini söyledi. Üyelerden gelecek görüş ve öneriler ile yönetmeliğin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümünün, gelecekte yönetmelik değişikliği biçimine getirilmesinin önemini vurgulayan ÖZTEN, Eylül ayı içerisinde tüm şubelerimizde bu etkinliklerin tamamlanmasının planladığını ifade etti.
Forum‘da ilk konuşmayı Hüseyin ÜLKÜ yaptı.  ÜLKÜ,  HKMO‘nun 2002 yılında gerçekleştirdiği "Mesleki Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi" konulu Sempozyum‘da Kadastro konusunda gündeme getirilen konular ile " Kadastro 2014" ve HKMO‘nun "Türkiye Kadastrosu 2023" raporlarında belirtilen konuların ve çalışmaların gerçekleştirilmekte olduğunu ve bu yönde Odamız çalışmalarının önemini vurguladı. Hüseyin ÜLKÜ "Tapu Planları Tüzüğü" ile önümüzdeki dönemde meslek alanımıza yönelik olarak Tüzüğe eklenen yeni tanımlar ile meslek alanında gerçekleştirilen yeni açılımları ele aldı ve tüzük çalışmalarında Odamızın verdiği katkı ve desteği dile getirerek Danıştay 1. Dairesinde yapılan toplantılarına Odamızın aktif katkı verdiğini belirtti.
TKGM İç Denetim Birimi Başkanı Yener KARATAŞ konuşmasında Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) Yönetmeliği hakkında teknik bilgiler sundu. Yönetmelikte yer alan Lisanslı Büro Komisyonunun ve alt Komisyonların kurulduğunu ve çalışmaların başladığını belirten KARATAŞ, yönetmeliğin uygulanması aşamasında sıkıntılar olabileceğini ve bu sıkıntıların azaltılması için Lisanslı Büro Komisyonuna düşen görev ve sorumlulukları açıkladı. LİHKAB uygulamasının yasalaşmasından bugüne kadar geçen üç yıllık zaman dilimini değerlendiren KARATAŞ, LİHKAB‘nin nasıl uygulanacağı, LİHKAB yönetmeliğinin içeriğinin ne olduğu konularını ayrıntılarıyla katılımcılara açıkladı.
HKMO Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, TUS konusunda meslek alanımıza yapılan müdahaleleri azaltmak için mevzuat değişikliğinin gerekliliğini vurguladı ve bu bağlamda Tapu Planları tüzüğüne eklenen tanımlarla yeni sorumluluklarımızın olacağını belirtti. 2006 ve 2007 yıllarında Serbest Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri üreten büroların (SHKMMB) talebe bağlı olarak yaptıkları iş ve işlem sayıları ile yaklaşık maliyetleri, 2007 ve 2008 yıllarında tescilini yenileyen SHKMMB sayıları, aktif üye sayısı ile çalışma alanları, kamu kuruluşlarının 2005, 2006, 2007 yıllarındaki meslek alanımıza ilişkin yaptıkları toplam ihale bedellerini açıkladı. Ayrıca, son dönemdeki ihalelerde verilen tekliflerin aşırı derece düşük olması ve sektörün fakirleşmesinin buna bağlı olduğunu vurguladı.
ÖZTEN, konuşmasında Lisanslı Bürolar Yönetmeliğinin hazırlık çalışmalarında üye ve şubelerimizden gelen görüş ve önerilerin dikkate alındığını ve bu görüşlerin TKGM ile yapılan toplantılarda ele alındığını ancak bazı noktalarda TKGM yetkilileri ile görüş birliğine varılamadığını, uygulamada bazı sıkıntıların gündeme gelebileceğini ifade ederek, özellikle tekelleşme sürecine ilişkin endişelerini belirtti.
Forumun ikinci kısmı soru cevap şeklinde gerçekleşti. LİHKAB ile başlayacak yeni süreçte kadastro emekçilerinin durumu ve büroların uygulama alanları ile ilgili sıkıntılar ele alındı. Tekelleşme konusunun önemini vurgulayan üyeler, odanın bu durum karşısında nasıl bir tutum takınacağını öğrenmek istediler. Bunun üzerine ÖZTEN; meslektaşlarımızın haklarının korunması, haksız rekabet ortamının yaratılmaması ve tekelleşmeye yol açılmaması için LİHKAB Yönetmeliği için özellikle hassas davranıldığını ve uygulamaya yönelik ortaya çıkacak sorunlar karşısında HKMO‘nun üyelerimiz için harekete geçeceğini belirtti.
Bilgilendirme ve soru yanıt biçiminde gerçekleşen forum, başarılı geçmiş, her iki tüzel düzenlemeye ilişkin bilgi paylaşımı sağlanmıştır.  Forumun Konuşmacılarına, Eskişehir‘de düzenlenmesini sağlayan İl Temsilciliğine ve katılım ve katkı sağlayan tüm üyelerimize Ankara Şubesi Yönetim Kurulu olarak şükranlarımızı sunarız.

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ankara Şubesi


Yukarı Çık