LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ VE BÜROLARI HAKKINDA DUYURU

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu 29.06.2005 tarih ve 25860 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, yasa gereği ilgili yönetmelik 05 Mayıs 2008 tarih ve 26867 sayılı Resmi Gazetede "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik" adıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Odamız gerek söz konusu yasa ve gerekse yönetmeliğinin hazırlanmasında oluşturduğu görüş ve önerileri ile sürece katkı sağlamaya çalışmıştır. Ancak Odamız görüş ve önerilerinin istenilen düzeyde yasa ve yönetmelikte yer almadığı da bilinmektedir.

Yönetmeliğin yayımından sonra Odamız, Şubelerimizin etkinlik alanlarında geniş üye katılımlı "Forum"lar düzenleyerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Söz konusu toplantılar sonucu gündeme gelen görüş ve öneriler rapor haline dönüştürülmüş TKGM‘ye ve LİHKAB komisyonuna iletilmiştir. Anılan raporda yasa ve yönetmelik hakkında görüş ve önerilere yer verilerek Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu‘nda değişiklik yapılması dahil  önemli yaklaşımlar vurgulanmıştır.

05 Mayıs 2008 tarihli ve 26867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik"in çıkış aldığı 5368 sayılı "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Kanunu"nun bazı maddelerinin Anayasaya aykırılığı ileri sürülerek bu maddelerin iptali istemi ile 17/08/2009 tarihinde Danıştay‘a dava açılmıştır.  Dava sonuç itibari ile neticelenmemiştir. (yargı sürecinin başlatılabilmesi için, adı geçen Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi gerektiğinden,diğer bir anlatımla uygulamanın başlaması gerektiğinden  bu süre beklenerek dava açılmıştır)

Diğer taraftan, 03.06.2010 tarihinde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmede Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları konusunun ivedilikle sonuçlandırılması gerektiği ve Komisyonda, Lisansların verilmesi ve sürecin başlatılması yönünde karar verildiği dikkate alınarak uygulamaya hemen geçilmesi konuları ele alınarak değerlendirilmiştir.

İlgili Lisansların 10.06.2010 tarihinde TKGM tarafından verilmeye başlanılmasıyla birlikte yeni bir süreç başlamıştır. Lisans sahibi üyelerimizin bürolarını açma talepleri (belirlenen süre içerisinde) kapsamında lisanslı büro tescil işlemleri Odamızca yapılacak gerekli kontrol ve denetimlerin sonrasında gerçekleştirilecektir.

Gelen yoğun talepler içerisinde sıkça sorulan sorulardan biri de "Lisans yetkisi alan Harita ve Kadastro Mühendisinin LİHKAB‘nu açması ve Büro Tescilinin yaptırılması aşamasında HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin konuya ilişkin hükümlerinin nasıl uygulanacağı" yönündedir.

Bilindiği üzere; Serbest Harita Kadastro Mühendislik Bürosu niteliği taşıyan LİHKAB‘ın kurulmasında HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri gereği, Serbest Harita Kadastro Mühendisi (SHKM) yetkisi bulunan ve bu yetkisini mevcut gerçek ve tüzel kişilik bünyesinde yürüten (Büro/Şirket ortağı olan) Harita ve Kadastro Mühendisinin iki farklı  büroda faaliyet göstermesi olanaklı değildir.

Odamızın konu ile ilgili olarak  30.06.2009 tarihinde şubelere göndermiş olduğu yazı da da bu hususa dikkat çekilmiş ve HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil yönetmeliği kapsamında, Serbest Harita Kadastro Mühendisi (SHKM) yetkisi bulunan ve bu yetkisini mevcut gerçek ve tüzel kişilik bünyesinde yürüten (Büro/Şirket ortağı olan) Harita ve Kadastro Mühendisinin farklı iki büroda faaliyet göstermesinin olanaklı olmadığı belirtilmiştir.

Büro tescili yönünden problemi olmayan, başka bir müelliflik bağı bulunmayan LİHKAB lisansı sahibi üyelerimizin Büro tescillerinin yapılması için gerekli çalışmalar Odamızca tamamlanmış ve Şube/Temsilciliklere gerekli bilgi verilmiştir. Açıklanan kapsama dahil olan üyelerimizin LİHKAB‘ı açacakları bölgenin bağlı olduğu Şube/Temsilciliklere başvurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımızla duyururuz.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI


Yukarı Çık