MESLEĞİMİZ - MÜHENDİSLİK ETİĞİ İLKELERİ

Temel İlkeler:

Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini

 1. insanlığın refahının artması için kendi bilgi ve becerilerini kullanarak,
 2. dürüst ve tarafsız olarak halka, kendi işverenlerine ve müşterilerine sadakatle hizmet ederek,
 3. mühendislik mesleğinin yeteneğini ve prestijini artırmaya çabalayarak,
 4. kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik birliğini destekleyerek,

yüceltir ve geliştirirler.

Temel Kurallar:

 1. Mühendisler, mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını ve rahatını en önde tutacaktır
 2. Mühendisler, sadece yetkili oldukları alanlarda hizmet vereceklerdir.
 3. Mühendisler, sadece objektif ve gerçekçi raporlar düzenleyeceklerdir.
 4. Mühendisler, mesleki konularda işveren veya müşteri için güvenilir vekil veya yeddiemin olarak davranacaklar ve menfaat çatışmalarından kaçınacaklardır.
 5. Mühendisler mesleki itibarlarını hizmetlerinin liyakatine göre tesis edecekler ve diğer meslektaşlarıyla haksiz rekabete girmeyeceklerdir.
 6. Mühendisler, meslek doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve ge1iştirmek için çalışacaklardır.
 7. Mühendisler, mesleki ge1işmelerini kendi kariyerleriyle devam ettirecekler ve kendi kontrolleri altındaki mühendislerin mesleki ge1işme1eri için olanaklar sağlayacaklardır.
Yukarı Çık