6. DÖNEM KARTOGRAFYA VE MEKANSAL BİLİŞİM KOMİSYONU

 

Kartografya, mekansal (coğrafi) bilginin görsel, sayısal, kabartma formunda sunulması, iletişimi, organizasyonu ve kullanılması üzerine araştırma yapan bilim dalı ve teknik olarak tanımlanır. Bilişim ise bilginin toplanması, sınıflandırılması, depolanması, işlenmesi, iletimi ve kullanılması için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim olup, Mekansal Bilişim ise mekansal (coğrafi) bilginin toplanması, sınıflandırılması, depolanması, işlenmesi, kartografik iletimi ve kullanılması için gerekli sistemleri inceleyen, teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapan, bilişimin bir alt dalıdır.

Komisyon Amaç ve Çalışma Konuları

  • Her türlü harita ve coğrafi bilgi üretimi, organizasyonu, tasarımı, analizi, basımı ve             kullanılmasını içeren kartografya ve mekansal bilişim alanında çalışan insan gücünün             eğitimine, lisans programından başlayarak meslek içi eğitimine kadar, her kademede destek vermek
  • Eğitim ve uygulama alanında kartografya ve mekansal bilişim çalışmalarına destek vermek
  • Kartografya ve mekansal bilişimin  diğer disiplinlerle olan ulusal ve uluslararası alanda             işbirliğini desteklemek,
  • Kartografya ve Mekansal Bilişim Sistemlerinin bilimsel alanındaki gelişmelerinden haberdar  etmek ve uygulanmasını teşvik etmek,
  • Ülkede bulunan kartografik kültür mirasının korunmasını ve ortaya çıkarılmasına katkıda             bulunmak,
  • Türkiye‘yi kartografya ve mekansal bilişim alanında uluslararası kurul ve organizasyonlarda temsil etmektir.
Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri: Gündem:
 

Komisyon Tanıtım Dokümanı (24 KB) (02.10.2014 12:22:45)

2002-2006 Dönemi Raporu (37 KB) (02.10.2014 12:23:59)

2006-2008 Dönemi Raporu (39 KB) (02.10.2014 12:23:44)

2008-2010 Çalışma Planı (269 KB) (02.10.2014 12:23:31)

ICA Hakkında Bilgiler (34 KB) (02.10.2014 12:23:15)

MEST 2007 Konferansına katılım (1338 KB) (02.10.2014 12:22:27)

IGN Fransa İzlenimleri, Necla Uluğtekin (177 KB) (02.10.2014 12:23:00)

2. Uluslararası Kartografya ve GIS konferansına katılım (2559 KB) (02.10.2014 12:24:51)


Komisyon Üyeleri

BAŞKAN

PROF. DR. NESİBE NECLA ULUĞTEKİN

E-posta:

PROF. DR. İBRAHİM ÖZTUĞ BİLDİRİCİ

E-posta:

 İLKAY BUĞDAYCI

YRD. DOÇ. DR. AHMET ÖZGÜR DOĞRU

E-posta:

PROF. DR. TÜRKAY GÖKGÖZ

E-posta:

DOÇ.DR. FATİH GÜLGEN

E-posta:

ARŞ.GÖR. MERVE KESKİN

E-posta:

 OSMAN SAMİ KIRTILOĞLU

E-posta:

YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN ZAHİT SELVİ

E-posta:

YRD. DOÇ. DR. ALPER ŞEN

E-posta:

DOÇ. DR. ALİ MELİH BAŞARANER

E-posta:

Yukarı Çık