ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  25 Şubat 2018, Pazar

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: ŞUBAT 2018 99

  

TİP SÖZLEŞMELER HAKKINDA 2013/2 SAYILI UYGULAMA GENELGESİ

Sayı   : 1/G99-7065                                                                                                         12/12/2013

Konu  : TİP Sözleşmeler Hk.

UYGULAMA GENELGESİ
2013/2

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TİP SÖZLEŞME UYGULAMALARI

Bilindiği üzere 11.10.2013 tarihinde yayınlanan 2013/1 sayılı Oda Genelgemiz ile mesleki faaliyet denetimleri hakkında uygulamalara açıklık getirilmiş,  mesleki faaliyet ve asgari ücret denetimlerinin ne şekilde ve hangi usullere göre düzenleneceği duyurulmuştu.

Son süreçte söz konusu Genelgemiz hakkında uygulamalarda yaşanan sorunlar, sonrasında da TKGM`nin 04.12.2013 tarihli 32381507-010.07/10986 sayılı yazısı ile Bölge Müdürlüklerine bildirmiş olduğu  "Tip Sözleşme" konulu yazısı ile, daha önce HKMO onaylı Tip Sözleşme dışındaki sözleşmelerin kabul edilmemesi hususunun ilgili birimlere bildirildiği halde bu kez Tip Sözleşmenin Odaca Onaylı olmasından da vazgeçilerek Odadan alınan Tip Sözleşmelerin (onaysız olarak) kullanılmasının istenmesi sonucunda konu Oda Yönetim Kurulu tarafından tekrar değerlendirilmiş olup, bundan böyle gerek yukarıda anılan konu ile ilgili TKGM`nin yazısı ve gerekse 6495 sayılı Kanun‘un ilgili hükmü, HKMO Ana Yönetmeliği, HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ve HKMO Mesleki Denetim ve Ücret Yönetmeliği ile konuya ilişkin yargı kararları da birlikte değerlendirilerek, 2013/2 sayılı Uygulama Genelgemizin 10.12.2013 tarih 77/1225 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir;

1. Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosu (SHKMMB) sahibi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM) üyelerimiz tarafından, üretecekleri hizmetler için örnekleri ekte verilen;

(TİP_1) HARİTA VE PLANLARIN YAPIMI VE MESLEKİ KONTROLLUK HİZMETLERİ İÇİN PROJE MÜELLİFİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME

(TİP_2) YAPI APLİKASYON PROJESİ VE UYGULAMASI HİZMETLERİ İÇİN PROJE MÜELLİFİ İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME

(TİP_3) YAPI APLİKASYON PROJESİ VE UYGULAMASI DENETİMİ HİZMETLERİ İÇİN FENNİ MESUL İLE İŞVEREN ARASINDA SÖZLEŞME

başlıkları ile tanımlanan 3 çeşit Tip Sözleşme kullanılacaktır;

2. Her bir sözleşme ayrı seri numaralı olarak SHKM üyelerimiz tarafından kullanıcı şifreleri ile Odamızın WEB sayfasındaki "HKMO:BİS Üye Girişi" bölümünden doğrudan veya Şube/Temsilciliklerimizden ve ücreti karşılığında bir asıl nüsha olarak temin edilebilecektir.

3. Hizmeti verecek üyenin meslek mensubu olması, mesleğini serbest olarak icra yetkisi bulunması, meslekten süreli veya süresiz men edilme, disiplin cezası gibi sebeplerle herhangi bir kısıtlılığının bulunmaması halinde SHKM üyelerimize "Tip Sözleşme" verilecek, bu sözleşmelerin kaydı HKMOBİS`de de tutulacaktır.

4. İhaleli işler dışındaki  hizmetlere ilişkin sözleşmelerin ilgili idare ve makamlarca istensin ya da istenmesin mevzuat gereği Odamızca verilecek "Tip Sözleşme" ile düzenlenmesi ve Oda birimlerine onaylatılması zorunludur. Aksi durumların tespiti halinde Odamız mevzuatı kapsamında ilgililer hakkında gerekli işlem tesis edilecektir,

5.   Mesleki faaliyet denetimi, yapılan hizmetle ilgili olarak; "Tip Sözleşme" üzerinde "Oda Yetkilisinin Onayı" kısmına sadece Temsilcililik Mührü uygulanması (Oda birimlerinde "Talebe Bağlı İşler İçin" kullanılan kaşeler kullanımdan kaldırılmıştır) ve Oda Yetkilisinin imzası sonrası izleme defterine işlenmesi suretiyle Oda birimlerince yapılacaktır,

6.   "Tip Sözleşme" temini öncesinde,  her bir belge için maktu 25,00 TL ödeme yapılacaktır. Bu ücrete mesleki faaliyet denetim hizmeti dahil olup mesleki faaliyet denetimi sırasında ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Ücret her yıl başında diğer belge ücretleri kapsamında yeniden belirlenecektir.

7.   Bu Genelge‘nin yayımı tarihinden önceki tip sözleşmeler geçersiz olup, bundan sonra yeni tip sözleşmeler kullanılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
 
 
 
Mustafa ERDOĞAN
 Yönetim Kurulu a.
  Genel Sekreter
 
EKLER          :
Ek-1: (Tip_1) Harita Ve Planların Yapımı Ve Mesleki Kontrolluk Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği
Ek-2:  (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği
Ek-3: (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi Ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği
 
 
DAĞITIM     :
Gereği        :  - Şube Yönetim Kurulları 
                     - Merkeze Bağlı Temsilcilikler
                     - Tüm Temsilcilikler ve MDU Birimleri

 

Ekler

Ek-1 (912 KB)

Ek-2 (951 KB)

Ek-3 (939 KB)

Oda Tüze Listesi»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.