ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  26 Şubat 2018, Pazartesi

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: ŞUBAT 2018 99

  

HKMO ÖĞRENCİ KOLU YÖNETMELİĞİ

23-24  Aralık 2006 tarihlerinde yapılan 40 Dönem 1.Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiş olup  , TMMOB YÖNETİM KURULUNUN 20 Ocak 2007 ve 219 nolu kararıyla onaylanmıştır.

Amaç

Madde 1.

a) Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) eğitimi ve öğrencileri ile ilgili konularda, ulusal ve uluslararası bazda araştırmalar yapmak, uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleşmesi için girişimlerde bulunmak.

b) Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) öğrencilerinin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşullar yaratılmasına katkı sağlamak.

c) Mesleki alandaki sorunları, uygulanan politikaları ve sonuçlarını araştırmak, bunların çözümü sürecine katkı sağlamak.

d) Üniversite öğrencilerinin sorunlarına ve ülke sorunlarına yönelik kamuoyu oluşturulmasına çalışmak.

e) Üniversitelere yönelik politikalar oluşturmak. Üniversitelerin çağdaş, özerk, demokratik, bilimsel kurumlar olmasına katkı sağlamak.

f) Öğrencilere Harita ve Kadastro Mühendisliğini (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğini) ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını tanıtmak. Kamuoyuna tanıtımına da katkı sağlamak.

g) Öğrenciler tarafından düzenlenen sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda etkinliklerde bulunmak.

h) Öğrenci üye çalışmalarında diğer öğrencilerle işbirliği yaparak en geniş katılımı sağlamak.

i) Benzer amaçlar çerçevesinde çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası öğrenci kuruluşları ile işbirliği yapmak, üye olmak, katılımcı göndermek.

j) Benzer amaçlar çerçevesinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası toplantıların organizasyonunda yer almak, uluslararası toplantıların ülkemizde gerçekleştirilebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik üniversitelerin Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) bölümü öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  yasası, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  öğrenci kolu yönetmeliği ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ana yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

Birlik (TMMOB) : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Oda (HKMO): Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Şube : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şubesi

ÖB: HKMO Öğrenci Birliği

BÖT: Bölüm Öğrenci Temsilciliği

ŞÖT: Şube Öğrenci Temsilciliği

Öğrenci : Üniversitelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Öğrenci üye : Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası üyesi öğrenci

Üyelik

Madde 5.

a) Yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda çalışmak isteyen Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) öğrencileri öğrenci üye olma hakkına sahiptir.

b) Harita ve Kadastro Mühendisliği (Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği) öğrencilerinin yazılı başvurusu ile,

•-       Nüfus Cüzdan Örneği

•-       Öğrenci belgesi

- İki adet vesikalık fotoğraf

ilgili HKMO Şubesine sunmaları halinde HKMO‘dan öğrenci üye kimliği verilir.

c) Mezun olan ya da bölümle ilişiği kesilen öğrencinin üyeliği düşer, Odanın ilgili  mevzuatına ve etik kurallarına aykırı hareket  eden öğrenci üyenin, üyelik ve üyeliği Oda Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir ve kimlik belgesi geri alınır.

d) Öğrenci üye kayıtları HKMO tarafından tutulur. Öğrenci üyeler ilgili şube ve/veya HKMO Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme, seçilme hakları yoktur.

e) Öğrenci üyelerden, üyelik ödentisi alınmaz.

f) Öğrenci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen tüm etkinliklere katılma hakkına sahiptir. Öğrenci üyeler, HKMO tarafından düzenlenen ücretli seminer, panel, kongre, sempozyum gibi mesleki, bilimsel ve teknik etkinliklere kontenjanlar dahilinde ücret ödemeksizin dinleyici ve izleyici olarak katılırlar. HKMO tarafından düzenlenen eğitim programları etkinliklerden kontenjanlar dahilinde öncelikli  olarak faydalanırlar.

Organlar

Madde 6. Organlar ve Görevleri:

HKMO Öğrenci Birliği

Şube Öğrenci Temsilcilikleri başkan ve yazmanların katılımı ile Genel Merkez bünyesinde oluşturulan bir birliktir. Öğrenci birliği başkan ve yazmanlığı üç ayda bir dönemsel olarak şube öğrenci temsilcilikleri tarafından yürütülür.

Görevleri:

a) Oda Yönetimine, HKMO Öğrenci Birliği olarak uluslararası öğrenci kuruluşlarına üye olma ve etkinliklere katılma önerisini sunmak.

b) Uluslararası etkinliklere katkı sağlamak, ülkemizde gerçekleştirilecek etkinliklerin organizasyonda görev almak.

c) Şube Öğrenci Temsilcilikleri arasında koordinasyon sağlamak.

Şube Öğrenci Temsilciliği

Şube sınırları içerisinde bulunan, her Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü en az bir üye ile temsil edilmek üzere en  çok üç üyeden oluşturulur. Şube etkinlik alanında bulunan bölüm sayısı dikkate alınarak en az üç ay dönemsel süre olmak üzere, başkan ve yazmanlık görevi bölüm öğrenci  temsilcileri tarafından yürütülür.  

Merkeze bağlı temsilcilikler bünyesinde bulunan üniversiteler için de Şube Öğrenci Temsilciliği düzenlemeleri esastır.

Görevleri:

a) Oda Öğrenci  Birliğinde Şube Öğrenci Temsilciliğini temsil etmek.

b) Bölüm Öğrenci Temsilciliği arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yürütmek

Bölüm Öğrenci Temsilciliği

Bölüm Öğrenci Temsilciliği şube etkinlik alanı içersinde Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü bulunan her üniversitede kurulur. Bölüm Öğrenci Temsilciliği; Temsilci, Temsilci Yardımcısı, Yazman ve iki üye olmak üzere beş kişiden oluşturulur. Temsilci, Temsilci Yardımcısı, yazman ve üyelerin atamaları üye öğrencileri arasından üye öğrencilerin görüşleri alınarak Şube Yönetim Kurulu‘nun önerisi ve Oda Yönetim Kurulu oluru ile yapılır. Bölüm Öğrenci Temsilciliği kurulması ve atamaları  ilgili üniversitenin bölüm başkanlığına/başkanlıklarına  bildirilir.

Görevleri:

a) Şube Öğrenci Temsilciğinde bölüm öğrencilerini temsil etmek.

b) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bulunduğu üniversite içerisinde çalışmalar yürütmek.

Organların Çalışma Şekli

Madde 7.

Öğrenci  Birliği Oda Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde çalışır. Yılda en az  iki kez Oda Yönetim Kurulu‘nun çağrısı ile toplanır.

Şube Öğrenci Temsilciliği, Şube Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde çalışır. Ayda en az bir kere toplanır.

Bölüm Öğrenci Temsilciliği, Şube Öğrenci Temsilciliği ve Şube Yönetim Kurulu ile koordinasyon içinde çalışır. Her ay, üye öğrencilerle toplantı yapar.

Mali Hükümler

Madde 8 Öğrenci Birliği  Şube Öğrenci Temsilcilikleri ve Bölüm Öğrenci Temsilciliklerinin  ayrı bütçeleri yoktur. Çalışmalarında TMMOB ve Oda‘nın bu konulardaki yasal düzenlemeler ve bütçe esasları çerçevesinde harcama yapabilirler.

Yürürlük

Madde 9 Bu yönetmelik, TMMOB Yönetim Kurulu‘nun onayından sonra, Oda yayınlarının herhangi birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 Bu yönetmelik HKMO Yönetim Kurulu‘nca yürütülür

Oda Tüze Listesi»


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.