ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  21 Kasım 2017, Salı

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

ANA SAYFA Şube Giriş Sayfası

    Şube Yönetim Kurulu

    Şube Tarihçesi

    Şube Çalışanları

    Büro İşlemleri

    Temsilcilikler

    İşyeri Temsilcileri

    Komisyonlar

    Çalışma Grupları

    Mesleki Denetim Görevlileri

    Çalışma Programı

    Çalışma Raporu

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    İş Yaşamı Duyuruları

    Evlilik Duyuruları

    Yeni Doğan Duyuruları

    Yitirdiklerimiz

    MİSEM Eğitimleri

 
 

Son Çıkan Yayınlar

 
 » ŞUBE BÜLTENİ

BURSA ŞUBE BÜLTENİ
SAYI: 43-44-45

 

Tüm Şube Bültenleri
 

  

BURSA ŞUBE ÇALIŞMA PROGRAMI

>YÖNETİM KURULU İÇERİĞİ

23.02.2016

ŞUBAT 2016

13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

tmmob

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası BURSA ŞUBESİ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

•1.   GİRİŞ

 

 

•2.   ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

 

 

•3.   AMAÇLAR, HEDEFLER ve FAALİYETLER

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

GİRİŞ

Sevgili Meslektaşımız;

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının 13. Olağan Genel Kurulu 23 Ocak 2016 tarihinde BAOB (Bursa Akademik Odalar Birliği) Yerleşkesi Konferans salonunda  düzenlenmiş, 24 Ocak 2016 tarihinde yapılan Yönetim kurulu ve Genel Merkez Delege seçimlerinde; aşağıda isimleri yer alan arkadaşlarımız siz değerli meslektaşlarımızın destekleriyle seçimleri kazanmışlardır.

 

Kesin seçim sonuçlarının; Oda Genel Merkezi‘ ne ulaşmasından sonra yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı:

BAŞKAN                                            : Ali Faruk ÇOLAK,

II. BAŞKAN                                      : Kubilay ÖKSÜZ,

YAZMAN                                           : Burak Muhammet KAPLAN,

SAYMAN                                           : Hüseyin Serkan BULUT,

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ        : Başar BULUT, Serdar Burak USLU, Mehmet ÖKSÜZ, Muazzez MUTLU, Yalçın KANBUR, Cüneyt TAŞKESEN, Murat AYDIN, Mevlüt HACIALİOĞLU, Fatih ALİYAZICIOĞLU ve Ecem KARAASLAN

şeklinde gerçekleşmiştir.

 

12. Dönem çalışmalarımızdan edindiğimiz bilgi birikimlerimiz ışığında gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştiremediğimiz faaliyetler değerlendirilerek, 13. Çalışma dönemi seçimlerden önce sizlerin desteğinizi isterken ortaya koyduğumuz; yönetim ilkeleri çerçevesinde, sizlerin de değerli görüş ve önerilerinizle 2 yıllık bu çalışma programını hazırladık.

 

Kurumsallaşma sürecinde çalışma programımızı mümkün olduğunca katılımcı bir anlayışla hazırladık. Bu nedenle Danışma Kurulu‘ nda kesinleşen; Çalışma Programı web adresimizde yayımlanarak, sizlerin oda yönetimini takip etme fırsatınız doğacaktır. Çalışma programını hazırlarken çağdaş yöntemler kullanmaya gayret gösterdik. Bu amaçla programı hazırlarken öncelikle amaçlarımızı belirledik, ardından bu amaçlarımıza ulaşmamız için gerekli adımları hedefler halinde sıraladık ve her hedefe varmak için gerekli faaliyetleri; mümkün olduğunca; faaliyet zamanı belirterek programladık.  

 

Çalışma Programımızı hazırlamakta kullandığımız bu yöntem bize, sizlere hizmet ederken daha şeffaf, daha dinamik, daha aktif olmamızı sağlayacağı gibi sizlerin de bizlerin çalışmalarını takip ve denetleme fırsatı verecektir.

Yönetim Kurulu

  

  

  

  

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ

 

HKMO Bursa Şubesi üyelerinin tüm hak ve çıkarlarını; milletimizin hak ve çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, üyelerimizin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak, mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini oluşturmak, mesleğimizle ilgili gelişmeler ile yerel ve merkezi otorite tarafından alınan ve uygulanan kararların, çıkarılan kanun ve yönetmeliklerin takip edilerek, bunların öncelikle yerel ve ülke halkının yararına düzenlenmesi ve uygulanması için öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin yaşama geçirilmesi için mücadele etmektir.

 

Bu temel görevler ve hedefler yerine getirilirken; tüm üyelerimiz, temsilcilik ve genel merkez yönetimi ile birlikte çalışma, birlikte üretme ve birlikte uygulama ilkesiyle, katılımcılığın ve şeffaflığın egemen olduğu demokratik yönetim anlayışı geliştirilerek sürdürülecektir.

 

Yönetim İlkelerimiz;

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışıyla DEMOKRAT,

Meslek ve kent sorunlarına DUYARLI,

Tecrübeli ve genç, yönetim kadrosuyla DİNAMİK,

Üyeleri ile kurduğu sıcak diyalog ile ÜYE MERKEZLİ,

olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

AMAÇLAR HEDEFLER VE FAALİYETLER

 

AMAÇ 1: Meslektaşlarımız arasında ayrımcılık gözetmeden ve tüm meslektaşlarımızın sorunlarına eğilerek çözüm bulmayı hedef alan yönetim anlayışımızı daha da geliştirmektir.

 

            Hedef 1.1. Kamu kurum-Kuruluşlarında ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın Sosyal Ekonomik ve Sendikal çalışmalarına destek verilecektir.

 

Faaliyet 1.1.1

     Kamu çalışanlarına ait sendikalara; kamu çalışanı üyelerimizin Sosyal ve Ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için yasal zemine sahip her türlü eylemde destek olunacaktır.

Faaliyet 1.1.2

     Belediyeler ve diğer kurumlarda yönetici konuma gelen meslektaşlarımıza her türlü destek verilecektir.

Faaliyet 1.1.3

     Oda üyesi olmayan meslektaşlarımızın tespit edilerek üye olmaları için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Faaliyet 1.1.4

     Kurum içi istem dışı görevlendirmeler; Kurumlar ile diyalog kurularak anında çözümlenmeye çalışılacaktır.

Faaliyet 1.1.5

     Her kurumda Kamuda çalışan üyelerimizle oda arasında diyalogu sağlayacak "İşyeri Temsilcileri" belirlenecektir.

Faaliyet 1.1.6

     Özel sektörde çalışan üyelerimizin Sosyal ve Ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için yasal zemine sahip her türlü destek verilecektir.

  

Hedef 1.2. Serbest çalışan meslektaşlarımızın sorunlarına eğilerek; haksız rekabete yol açan unsurlarla mücadeleye devam edilecek, Kamu Kurumları ile serbest çalışan üyelerimiz arasında yaşanan sorunların giderilmesinde odamız aktif rol üstlenecektir.

 

Faaliyet 1.2.1

     Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri veren bürolarımızın, şirketlerimizin ve bu kurumlarda çalışan üyelerimizin sorunlarının tespitine yönelik olarak "Serbest Çalışanlar Komisyonu"  Yönetim Kurulu koordinatörlüğünde Mart 2016‘da kurulacaktır.  Kurulacak komisyonla haksız rekabet, düşük fiyat teklifleri ve Mesleki Denetim Uygulamaları gibi konularda üyelerimizin sorunlarından haberdar olunacak ve hep birlikte çözüm yolları aranacaktır.

Faaliyet 1.2.2

     Serbest çalışan Meslektaşlarımızın yeni meslek alanları ve yeni teknolojiler konusunda; mesleki donanımlarını artırmak için tüm üyelerimize; bu programda öngörülen eğitimlerin haricinde:

  • Yönetici Eğitimi,
  • Taşınmaz Değerleme Eğitimi,
  • Yatırım Danışmanlığı Semineri düzenlenecektir.

 

 

 

 

Hedef 1.3. Üyelerimiz; mesleki gelişmelerden, oda faaliyetlerinden ve diğer meslektaşlarından bilgi edinmesini sağlayacak oda bülteni yayınına devam edecektir.

 

Faaliyet 1.3.1

     Oda bülteninin zamanında, güncel ve zengin bir içerikle çıkarılması için Burak Muhammet KAPLAN, Muazzez MUTLU, Cüneyt TAŞKESEN ve Fatih ALİYAZICIOĞLU koordinatörlüğünde bir yayın kurulu oluşturulacaktır. Kurulacak bu yayın kurulu ile tüm üyelerimizin destek vereceği güncel ve zengin bir içerikle oda bülteni hazırlanacaktır.

Hedef 1.4. Mesleğimize yeni adım atan üyelerimizin istihdamı için öncü ve yol gösterici bir rol üstlenilecektir.

 

Faaliyet 1.4.1

     Aramıza yeni katılan üyelerimizle; tanışma toplantıları düzenlenecektir.

Faaliyet 1.4.2

     Mesleğe ilk adım atan üyelerimize; rahat çalışabilmeleri için; tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile iyi ilişki kurmaları konusunda yardımcı olunacak, gerekli tanışma ziyaretleri ve toplantıları yapılacaktır.

Faaliyet 1.4.3

     Yeni mezun olup mesleğe adım atmamış üyelerimizin mesleki donanımlarını artırmak için eğitim programları düzenlenecektir.

AMAÇ 2: Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişmesi için bilimsel ve teknik konularda faaliyetlerde bulunmaktır.

  

Hedef 2.1. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimi için var olan ve yeni oluşan meslek alanları ile yeni teknolojik imkanlar hakkında Forum, Çalıştay, Etkinlikler, Konferans, Seminer ve toplantılar düzenlenecektir.

Faaliyet 2.1.1

     Tüm üyelerimizin mesleki donanımlarını artırmak için çalışma dönemi içinde eğitim programları düzenlenecektir. CBS Programları ( ArcGIS, Geomedia, MapInfo) Eğitimleri, MS Office Eğitimleri ve Sektörümüzde kullanılan Harita CAD programları ile ilgili yetkili firmaların eğitim vermeleri sağlanacaktır.

     Panel: CBS Uygulamaları, İmar Uygulamaları, Taşınmaz Değerlemesi, Kentsel Dönüşüm.

     Teknik Eğitim serileri: Yüzey tarayıcılar, GPS ve Total Station, CBS Yazılım Eğitimleri, CAD Eğitimleri, Yol Proje İçin Kullanılan Programların Eğitimi. ( Netpro, İnroads vb. )

     Eğitim & Kurs:

  • Taşınmaz değerlemesi sertifikasyonu,
  • Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Eğitimi,
  • Kamulaştırma Bilirkişiliği Sertifikasyon programı ile CBS uzmanlık sertifikasyon programlarına Oda Genel merkezimizle paralel olarak devam edilmesi,
  • BURSAGAZ ve BUSKİ‘ den uzman kişilerin katılımı ile altyapı haritaları; doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu haritaları vb. proje eğitimleri.

     Çalıştay:

  • " Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulaması" ile " Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi",
  • İmar Kanunu ve Uygulamaları.

  

  

  

Hedef 2.2. Şubemizce 11. Ve 12. dönemlerde desteklenen Gemlik ve İznik Meslek Yüksek okulu Harita ve Kadastro Bölümleri ile Hürriyet Endüstri Meslek Lisesi Harita Kadastro Bölümüne bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitmen, doküman ve donanım bağışı konularında destek olunacaktır.

Faaliyet 2.2.1

     Sektörümüze ara eleman yetiştiren bu kurumlara nitelikli eleman yetiştirmesi için personel ve eğitmen sağlanması konularında destek verilecek, danışmanlık yapılacaktır.

Faaliyet 2.2.2

     Çanakkale 18 Mart Üniversitesi; Geomatik Mühendisliği, Gemlik ve İznik MYO ve Hürriyet EML öğrencilerinin sektörümüzü daha yakından tanıyabilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarına teknik geziler düzenlenecektir.

  

Hedef 2.3.  Merkezi idare ve Yerel yönetimler tarafından, yürütmeye ilişkin alınacak her türlü kararların  (Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Genelgeler ve İmar planları) halkımızın çıkarları temelinde; üyelerimizin hak ve çıkarlarına, aykırı olmaması için mücadele edilecektir.

Faaliyet 2.3.1

     Kanun ve Yönetmelik taslakları konusunda üye görüşleri ve komisyon raporları değerlendirilerek; Genel Merkezle birlikte Milletimizin çıkarı temelinde; üye çıkarı gözetilerek görüş verilecektir. Görüşler komisyonların etkin çalıştırılması ile oluşturulacaktır.

Faaliyet 2.3.2

     Yerel ve Genel Seçimlerde; üyelerimizin hangi siyasi partiden aday olduğuna bakılmaksızın; Millet Vekilliği, Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği adaylığına tam destek verilecektir.

  

Hedef 2.4. Gelişen teknoloji ile Mühendislik disiplinlerinin; birbirlerinin meslek alanlarına müdahalesinin kaldırılması için; TMMOB çerçevesinde etkin bir biçimde mücadelemiz sürdürülecektir.

 

Faaliyet 2.4.1

     Kurulacak meslek alanları alt komisyonu ile kanunla bizlere verilmiş; ortak ve bizlerin de faydalanacağı; alanlar ayrı ayrı belirlenecek; hazırlanacak rapor doğrultusunda diğer Odalar ile TMMOB mevzuatı çerçevesinde etkin bir mücadele sürdürülecektir.

 

Hedef 2.5. Harita ve Kadastro Mühendisliğinin kitlelere tanıtılması ve işlevinin daha iyi anlaşılması için her platformda tanıtıcı faaliyetler düzenlenecektir. Konu ile ilgili; yerelde ve genelde  düzenlenen her türlü fuar, seminer, panel vb. etkinliklere etkin katılım sağlanacaktır.

  

Hedef 2.6. Şube Komisyonlarımızın aktif olabilmesi hususunda komisyonları yapısı yeniden irdelenecek; uzmanlık alanlarına göre alt komisyonlar oluşturulacaktır. Komisyonlarda çalışmak isteyen gönüllü üyelerimizi belirlemek için tüm üyelerimiz SMS yoluyla bilgilendirilecektir. Aşağıda belirtilen ana ve alt başlıklarda komisyonlar kurulacaktır

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet 2.6.1

1.BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLER KOMİSYONU:

•Ø  KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU: Kentsel dönüşüm konularında değişen ve gelişen mevzuatlar hakkında oda politikaları oluşturmak, kent planlaması süreçlerinde oda görüşleri oluşturmak, kamulaştırma, yerel yönetimlerin uygulamalarının izlenmesi, imar uygulamaları, imar kanunu konusunda oda görüşlerinin oluşturulması ve belirlenen sorunların çözümü.

•Ø  COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KOMİSYONU: CBS, KBS, Uzaktan Algılama, veri standartları, kamu ve özel sektörde yürüyen konumsal bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin takibi.

•Ø  MESLEK ALANLARI GELİŞTİRME, MEVZUAT İZLEME VE MESLEKİ ETİK KOMİSYONU: Meslek alanlarına müdahalenin tespiti ve önlenmesi, meslek alanlarının geliştirilmesi için çalışmaların yapılması, diğer meslek disiplinleri ile ortak alanlardaki düzenlemelerin izlenmesi, Mesleği tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

•Ø  MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ KOMİSYONU: Ölçme uygulamalarında gelişmelerin izlenmesi, değişen ve gelişen ölçme uygulamalarının tanıtımının yapılması. Yerkabuğunun hareketlerinden ve farklı nedenlerden kaynaklanan deformasyonların, hassas jeodezik yöntemlerle belirlenmesi ve depremlerin araştırılmasında Harita ve Kadastro Mühendislerine düşen görevlerin belirlenmesi.

•Ø  ÇEVRE VE ULAŞIM KOMİSYONU: Çevre ve ulaşım konularında yapılan çalışmaları izleyerek yapılacak çalışmalarda oda görüşü oluşturmak.

•Ø  BÜLTEN VE BASIN-YAYIN KOMİSYONU: Oda bülteninin zamanında güncel ve zengin bir içerikle çıkarılması; yerel, ulusal ve sosyal medyanın yakından takip edilmesi; yerel, ulusal ve sosyal medyada mesleğimizin etkin bir şekilde yer almasını sağlamak.

•Ø  KADASTRO, LİHKAB VE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ KOMİSYONU

•Ø  YEREL YÖNETİMLER VE İMAR UYGULAMALARI KOMİSYONU

•2.            SERBEST ÇALIŞANLAR KOMİSYONU

•3.            KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI KOMİSYONU

•4.            SOSYAL- KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE GENÇLİK KOMİSYONU

Faaliyet 2.6.2

     Komisyonlar kendi başkanını seçerek toplantı programını kendisi belirleyecek, belirli günlerde şube binamızdaki toplantı salonunda toplanacak, komisyonun rahat bir ortamda çalışabilmesi için her türlü önlem alınacaktır. Komisyonlar arasında SMS ve e-posta aracılığıyla kurulacak iletişim kanalları ile verimli çalışabilirlik sağlanacaktır.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hedef 2.7. Her yıl düzenli kutlanan "CBS Günü" kutlama programı zenginleştirerek kutlanmaya devam edilecektir.

 

Faaliyet 2.7.1

 

     Kutlama etkinlikleri değişik alanlarda üyelerin ilgilerini çekecek konulara kaydırılacaktır. 2016 ve 2017 yıllarında; Genel Merkezin takvimine göre belirlenecek kutlama gününde ayrı ayrı faaliyet düzenlenecektir.

Faaliyet 2.7.2

 

     CBS‘ nin mesleğimize etkileri bu günde ayrıca irdelenecektir.

Faaliyet 2.7.3

 

     Mesleğimizin Coğrafi Bilgi Sistemleri alanındaki öncül rolünün daha da pekiştirilmesi, meslektaşlarımızın bu alanda daha etkin konumlarda çalışması ve bu sektörde farklı iş imkanlarının sağlanması.

  

Hedef 2.8. Odamızın gelecekte üstleneceği misyon tüm temsilciliklerimizden ve üyelerimizden alınacak görüşler doğrultusunda şekillenecek ve hayata geçirilecektir.

 

Hedef 2.9. " Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması" ile " Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi" konusunda serbest çalışan meslektaşlarla "Serbest Çalışanlar Komisyonu" kurulacaktır.

 

Faaliyet 2.9.1

 

     "Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması" ile "Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi" Çalıştayları düzenlenmesi için Genel Merkez nezdinde girişimler yapılacaktır.

Faaliyet 2.9.2

     Bursa‘da "HUS" konusunda yaşanan tarihsel süreç;  "Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması" ile "Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi" Şartnamesi dikkate alınarak uygulamaya yeni bir yön çizilmesi için çalışılacaktır.

Faaliyet 2.9.3

     "Yapı Aplikasyon Projesi Yapımı ve Uygulanması" ile "Fenni Mesuliyet Üstlenilmesi" hakkında oluşan görüşler; temsilciliklere, diğer şubelere ve genel merkeze gönderilerek Bursa şube üyelerimizin kazanımlarının; ülkemizdeki diğer üyelerimizin de kazanımı olması için gayret sarf edilecektir.

AMAÇ 3: "Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi" olarak Örgüt yapımızı güçlendirmek için kurumsallaşma çalışmalarını hızlandırmaktır.

  

Hedef 3.1. HKMO Bursa Şubesinin Kurumsallaşma faaliyetlerine devam edilecektir.

Faaliyet 3.1.1

 

     Üyelerin Şube ile diyaloğunu kuran ve yönetim hizmetinde yardım eden oda genel sekreterliğinin daha aktif, bilgili, becerili ve dinamik olması için hizmet içi eğitim (grafikerlik, İnternet ve e-posta kullanımı) düzenlenecektir.

Faaliyet 3.1.2

     HKMOBİS sistemine yeni öneriler sunulacak sistemin;  üyelerin istekleri doğrultusunda gelişmesi için destek verilecektir. Eski bilgiler güncellenecektir.

Faaliyet 3.1.3

     Oda üye ilişkilerini artırmak, oda faaliyetlerini üyelere yansıtmak için mevcut SMS uygulamasına devam edilecektir.

Faaliyet 3.1.4

     Şube Bilimsel, teknik,  sosyal ve kültürel faaliyetleri ile Komisyon faaliyetlerinin elektronik ortamda ve klasörlerde arşivlenmesi için ilave düzenlemeler yapılacaktır.

Faaliyet 3.1.5

     Eski dönem faaliyetleri, oda bültenleri elektronik arşivleme sistemi ile arşivlenerek sürekli gündeme gelen konular gelişen ve değişen konularla ilgili oda belleği zinde tutulacaktır.

  

Hedef 3.2. HKMO Bursa Şubesine bağlı; Temsilciliklerimizle olan ilişkiler daha da arttırılacak var olan sorunlara çözüm yolları bulunacaktır.

 

Faaliyet 3.2.1

 

     Oda Temsilciliğinin resmi yollardan seçimle işbaşına gelecek 3 kişilik bir ekiple yönetilmesi için gerekli tüzük değişikliği Genel Kurulda teklif edilecektir.

Faaliyet 3.2.2

     Temsilciliklerin sürekli yer edinmeleri ve belli bir miktara   kadar harcama yetkisinde bulunabilmeleri ile ilgili Genel Kurulda tüzük değişikliği teklif edilecektir.

Faaliyet 3.2.3

     Tüzük değişikliği teklifinin kabul edilmemesi halinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da temsilciliklerimiz her türlü konuda desteklenecektir. Temsilcilerin ve temsilciliğe bağlı üyelerin seçimi ya da öneri ile seçilmesi sağlanacaktır. Demokratik yollar işletilecektir.

Faaliyet 3.2.4

     Temsilciliklerimizde düzenlenecek toplantılarla; Şube ile temsilcilikler arasında diyalog artırılacak, var olan diğer sorunlara çözüm yolları aranacaktır.

Faaliyet 3.2.5

     Mesleğimizi ilgilendiren önemli konularda karar alırken temsilciliklerimizin görüşleri alınacaktır.

  

Hedef 3.3.   Harita ve Kadastro Mühendisliği‘nin kitlelere tanıtılması ve işlevinin daha iyi anlaşılması için her platformda; tanıtıcı faaliyetler düzenlenecek, bu konuda yerelde ve genelde düzenlenen her türlü fuar, seminer, panel vb. etkinliklere etkin katılım sağlanacaktır.

 

Faaliyet 3.3.1

 

     Lise ve Dengi okullara yönelik TMMOB meslek tanıtım gününde tanıtım etkinliğine katılım sağlanacaktır.

Faaliyet 3.3.2

     10. dönemde hazırlanan Mesleğimizi tanıtıcı broşür diğer şubeler ile paylaşılarak zenginleştirilecek, genel merkez kanalı ile aktif dağıtımı sağlanacaktır.  Resmi ve Özel Eğitim kurumlarına Mesleği tanıtıcı broşür gönderilecektir.

 

 

Hedef 3.4.   Yönetim kurulunun şeffaf çalışması için haftalık toplantıların bir bölümüne isteyen katılımcılar davet edilecektir. 13. Dönemde de Yedek Yönetim Kurulu üyelerimizin; Asil Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte çalışması sağlanarak kurumsal bilinç kazandırılacaktır.

 

AMAÇ 4: Yönetim Kurulumuz ve Temsilcilerimizle; Yaşadığımız kente karşı sorumlu, kentimizin problemlerine duyarlı bir yönetim tarzı sergilemektir.

  

Hedef 4.1. Planlı, düzenli, doğaya saygılı ve sağlıklı bir kentleşme için Yerel Yönetimler ile sıkı işbirliği içinde olunacaktır.

 

Faaliyet 4.1.1

     HKMO 13. Dönem yeni yönetim kurulu olarak Yerel Yöneticiler ziyaret edilerek; kentle ve mesleğimizle ilgili öneri, görüş, eleştiri ve sorunlar iletilecektir.

Faaliyet 4.1.2

     Kurulacak Yerel Yönetimler Komisyonu ile Yerel Yönetimlerin iş ve işlemleri takip edilerek; kente karşı sorumluluklarımızdan dolayı yönlendirici ve uyarıcı bir misyon üstlenilecektir.

Faaliyet 4.1.3

     KENT KONSEYİ İle ilişkiler sıkı tutularak; faaliyetlerde aktif rol üstlenilecektir.

Faaliyet 4.1.4

     Başta Kaçak Yapılaşma olmak üzere tüm kent sorunları ile mücadele platformlarında ön sıralarda yer alınacaktır.

  

AMAÇ 5: Diğer meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve yazılı - görsel medya ile sıkı bir işbirliği içinde olmaktır.

 

Hedef 5.1. TMMOB, İKK ve BAOB çalışmalarına aktif destek verilecektir.

 

Faaliyet 5.1.1

     Yönetim kurulunca yapılacak görevlendirme ile İKK ve BAOB bünyesinde aktif temsil sağlanacaktır.

 

Hedef 5.2. Yönetim kurulu üyelerinden basın ve dış ilişkiler komisyonu kurulacaktır.

 

Faaliyet 5.2.1

     Basın ve Dış İlişkiler komisyonu; tüm yerel gazete ve medya temsilcileriyle bir program dahilinde görüşerek oda faaliyetlerini, kentle ve ülkemizle ilgili görüş ve önerilerimizi aktaracaktır.

Faaliyet 5.2.2

     Diğer Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine bu komisyon vasıtası ile destek verilecektir.

Hedef 5.3. Şube çalışmalarını yazılı ve görsel medyada tanıtabilmek, şube yayınlarına özgün bir kimlik kazandırabilmek için "Basın Danışmanlığı" sistemine devam edilecektir.

 

AMAÇ 6: Üyelerimizin Sosyal ve Kültürel alanda gelişmesine destek vermektir.

 

Hedef 6.1 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler konusunda çalışmak isteyen gönüllü üyelerimiz ve bu konuda geçmişten tecrübeli olan üyelerimizle; aktif bir "Sosyal-Kültürel Etkinlikler ve Gençlik Komisyonu" kurularak faaliyetleri ile oda Yönetim kuruluna destek vermesi sağlanacaktır.

 

 

Faaliyet 6.1.1

     Sosyal ve Kültürel Etkinlikler konusunda çalışmak isteyen gönüllü üyelerimizi belirlemek amacıyla tüm üyelerimiz SMS ile bilgilendirilecektir.

Faaliyet 6.1.2

     Komisyon başkanını kendisi seçecek, çalışma programını kendisi yapacaktır.

 

Hedef 6.2 " Sosyal Etkinlikler Komisyonu" faaliyetlerine paralel olarak; etkinlikler "HKMO BURSA Şubesi 13. Dönem Faaliyet Programı" çerçevesinde düzenlenecektir.

 

Faaliyet 6.2.1

     "Geleneksel Bowling Turnuvası" organizasyonuna devam edilecektir.

Faaliyet 6.2.2

     Geleneksel oda yemeği; temsilciliklerimizi de katarak daha geniş tabanlı olarak sürdürülecektir.

Faaliyet 6.2.3

     Doğa Yürüyüşleri gerçekleştirilerek geleneksel hale gelmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 6.2.4

     TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Futbol Turnuvasına katılıma devam edilecek; maçlara çoğunluklu katılımının sağlanmasına çalışılacaktır.

Faaliyet 6.2.5

     Şube Üyelerinin Aileleri İle Beraber Bahar Pikniği düzenlenecektir.

Faaliyet 6.2.6

     Yapımı devam eden büyük projelere Teknik Geziler yapılacaktır.

Faaliyet 6.2.7

     Tiyatro, Sinema, Konser vb. etkinliklere üyelerimizle toplu katılım sağlanacaktır.

Faaliyet 6.2.8

     Sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması adına Çocuk Esirgeme Kurumu ve Huzurevi ziyaretinin üyelerle birlikte gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 6.2.9

     Temsilcilik bölgelerimize üyelerimizle birlikte Turistik, Sosyal, Kültürel ve Teknik gezi yapılacaktır.

Faaliyet 6.2.10

     Temsilcilik bölgelerindeki meslektaşlarla değerlendirme toplantıları ve teknik etkinliklerin düzenlenmesi sağlanacaktır.

Faaliyet 6.2.11

     Geleneksel İftar yemeğimiz Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimizde de gerçekleştirilecektir.

Faaliyet 6.2.12

     18 Mart zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale‘ye Kültür gezisi düzenlenecektir.

Faaliyet 6.2.13

     Tüm üyelerimizin mesleki bilgi ve donanımlarını artırmak için çalışma dönemi içinde eğitim programları, konferanslar, paneller ve sempozyumlar düzenlenecektir.

 

 

 

 

 


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2017 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.