ANKARA ŞUBE TARİHÇESİ

05.Şubat.1993 günü yapılan Olağanüstü Oda Genel Kurulu kararı ile değiştirilen Oda Tüzüğü’nün geçici 2. Maddesi uyarınca kapsadığı iller ve geçici yönetim kurulu belirlenerek HKMO ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ ismi altında kurulmuştur.

Bölge Temsilciliğinin yetki alanında Ankara, Afyon, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri bulunmaktadır.

Bölge Temsilciliği, kuruluş çalışmalarının tamamlanmasını takiben Oda Yönetim Kurulunun 24.05.1993 gün ve 240 sayılı kararı ile çalışmalarına başlamış ve bu çalışmaları geçici yönetim kurulu ile 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar devam ettirmiştir.

HKMO Tüzüğünde 05.03.1994 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulu Üye sayısı üçten (3) beşe (5) çıkarılmış ve Oda Yönetim Kurulunun 26.Aralık.1995 gün ve 104/481 sayılı kararı ile de HKMO Ankara Bölge Temsilciliği, HKMO ANKARA ŞUBESİ’ne dönüştürülmüştür.

Şube oluşana kadar, istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine Oda Yönetim Kurulu kararı ile yeni atamalar yapılarak çalışmalar yürütülmüştür.

Kuruluşundan bugüne kadar :

1.’si 29-30 Ocak.1994,
2.’si 20-21 Ocak.1996,
3.’sü 17-18 Ocak.1998
4.`sü 14-15 Ocak 2000 
tarihlerinde olmak üzere üç Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve seçimle yeni yönetimler belirlenmişlerdir.

Tüzük gereği iki yıllık görev sürelerini tamamlayan Şube Yönetim Kurulu üyelerinin, yeni seçilenlere görev teslimi yapmasıyla örgütlülük süreci devam ettirilmektedir.

Yukarı Çık