HARİTA BÜLTENİ

Künye

Ekler
(1-5)sayfaları içerir (495 KB)
(6-13)sayfaları içerir (457 KB)
(14-23)sayfaları içerir (611 KB)
(24-32)sayfaları içerir (592 KB)
(33-47)sayfaları içerir (807 KB)
(48-57)sayfaları içerir (519 KB)
(58-62)sayfaları içerir (411 KB)
(63-67)sayfaları içerir (420 KB)
(68-73)sayfaları içerir (455 KB)
(74-77)sayfaları içerir (412 KB)
(78-84)sayfaları içerir (459 KB)
(85-92)sayfaları içerir (739 KB)

Sayı: 57   Yıl: AĞUSTOS 2004


İçindekiler

 • TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu (ss 3) 
 • TMMOB 38. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi (ss 8)
 • TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği (ss 14)
 • HKMO Büro Tescil Yönetmeliği Değişikliği  (ss 16)
 • HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği (ss 17)
 • HKMO Demirbaş ve Dokümantasyon Yönetmeliği (ss 19)
 • 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Duyurusu (ss 20)
 • HKMO 39. Dönem Çalışma Programı (ss 22)
 • HKMO 39. Dönem I. Danışma (Başkanlar) Kurulu Toplantısı (ss 26)
 • HKMO Danışma Kurulu Toplantısı Sonuç Bildirgesi (ss 29)
 • STBK Başkanları ve Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı (ss 31)
 • Şubeler Yazman ve Saymanlar Ortak Toplantısı (ss 33)
 • Kıyı Yönetmeliği, Danıştay Dava Metni, (ss 35)
 • İhale Mevzuatı Hakkında Yazışmalar (ss 41)
 • Kadastro Kanunu Kapsamındaki Yüzölçümü Düzeltmeleri Seyfettin GENCER (ss 46)
 • Beşir SAY ile Söyleşi Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN (ss 49)
 • Orman Yağmasına Kesin Çözüm Dr. Erdal KÖKTÛRK (ss 56)
 • FIG Working Week 2004 Volkan YILDIRIM (ss 59)
 • Afetlere Hazırlık ve Bilinçlenme (ss 60)
 • XX. ISPRS Kongresi Esin DURAN (ss 62)
 • Gelme Bush NATO‘ya Hayır A.EahriÖZTEN (ss 65)
 • Şubelerimizden Haberler (ss 69)
 • Atananlar,Evlenenler, Doğanlar,Kaybettiklerimiz (ss 90)

Başlarken

Sevgili dostlar merhaba,

Ülkemizde ve dünyada sıcak gelişmelerin yaşandığı Ağustos sıcağında bültenimizin 57. sayısı ile sizlerle birlikleyiz.

Türkiye‘de dünyanın bir çok ülkesinde reform adı altında yapısal değişiklikler de dahil olmak üzere inanılması güç. kabul edilmesi olanaksız kararlar alınmakta ve yaşama geçirilmekledir, Her geçen gün zenginin daha zengin, fakirin daha fakirleştığı bir sürece doğru hızla yol alındığı herkesçe kabul edilen bir olgu olarak karşımıza çıkmaklar.

Emperyalizmin, uyguladığı ekonomik ve siyasi politikalar çerçevesinde kâr etme ve sömürü anlayışı içerisinde milyarlarca insanın yaşadığı onlarca ülkede; açlık, sefalet, yoksulluk en üst düzeyde seyretmekte, insan kimliği yok sayılmakta, ülkeler işi edilerek toprak gerçek sahiplerinden zorla alınmakta ve beraberinde gündeme getırilen savaşlar uluslararası kuruluşlar kullanılarak meşru hale getirilmeye çalışılmaktadır Gün geçmiyor ki bu olumsuz gelişmeler artarak devam etmesin, ülkeler borç batağına sürüklenmesin, insanlık tarihi boyunca büyük bedeller ödenerek elde edilen kazanımlar, insanlık kimliği ve özgürlükler bir çırpıda yok edilmesin.

Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği Ülkemizde ve Dünyadaki bu olumsuz gelişmelerin ve dayatmaların yaşandığı ve doruğa çıktığı bir dönemde 38. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu‘nun açılışına katılan siyasi parti ve demokratik toplumsal kitle orgütleri yaşanılan tabloyu tüm çirkinlikleri ile dile getirdiler. TMMOB Genel Kurulu dört  günlük yoğun ve zor bir çalışma temposu ile sonuca ulaştırıldı. Genel Kurulda TMMOB ve bileşenlerinin işleyişine yönelik bir çok yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Bazı yönetmelikler ilk kez çıkarıldı. TMMOB Sonuç Bildirgesinde, hem mesleki alanlarımızda hem de ülkemizde ve dünyamızda  yaşanılan ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler irdelenerek ve sorgulanarak ortaya konuldu. TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu değerlendirmesi. Sonuç Bildirgesi ve ilk kez yürürlüğe giren "TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönelmelıği"ne bültenimizde yer verdik.

Odamızın 16-18 Nisan 2004 tarihlerinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulda kabul edilen HKMO Öğrenci Kolu Yönetmeliği. HKMO Demirbaş ve Dokümantasyon Yönetmeliği ile HKMO Serbesl Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmelıği‘nde yapılan değişiklikler, TMMOB Yönelim Kurulunun 04 Temmuz 2004 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Anılan yönetmelikleri bültenimizin bu sayısında yayımlıyoruz.

Bilindiği üzere 1987 yılında birincisi gerçekleştirilen Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayımızın onuncusu 2005 yılında yapılacak olup. kurultayımızın ilk duyurusunu sizlere bültenimizin bu sayısı ile ulaştırıyoruz.

Bültenimizin bu sayısında ayrıca; HKMO 39. Dönem Çalışma Programı, Danışma Kurulu Toplantısı ve Sonuç Bildirgesi, Şube Yazman ve Saymanlar toplantısı. STBK Başkanları toplantısı ve alınan ilke kararları ile Kıyı Yönetmeliği hakkında yargıya başvuru metnine yer veriyoruz.

Sevgili Dostlar, üyelerimizden gelen makale, derleme, değerlendirme vb. içerikli yazıların sizlere ulaştırılması kapsamında bu sayıda 3402 sayılı Kadastro Kanunum 41 maddesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün 1458 sayılı genelgesi kapsamı da Yüz Ölçümü Düzeltmeleri konulu makale, eski başkanlarımızdan Beşır SAY ile yapılan söyleşi, Orman Yağmalamasına Kesin Çözüm konulu makale.‘FIG Working Week 2004" ile "XX.ISPRS Kongresi" haberleri, Afetlere Hazırlık ve Bilinçlendirme Eğıtimi ve "Gelme Bush, Natoya Hayır" konulu makalelere yer verdik.

Değerli dostlar, her bültenimizde olduğu gibi, bültenimizin bu sayısında da şubelenmızden gelen haber ve değerlendirmeler ile evlenenler, atananlar ve acıyla kaybettiklerimize yer verdik.

8ir sonraki bültenimizde buluşuncaya dek dostça ve özgürce kalın..,

Yayın Kurulu

 

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık