Künye

Ekler
(1-8)sayfaları içerir (897 KB)
(9-22)sayfaları içerir (844 KB)
(23-32)sayfaları içerir (651 KB)
(33-43)sayfaları içerir (708 KB)
(44-50)sayfaları içerir (544 KB)
(51-55)sayfaları içerir (545 KB)
(56-60)sayfaları içerir (545 KB)
(61-65)sayfaları içerir (525 KB)
(66-70)sayfaları içerir (523 KB)
(71-77)sayfaları içerir (729 KB)
(78-84)sayfaları içerir (849 KB)
(85-89)sayfaları içerir (522 KB)

HARİTA BÜLTENİ

Sayı: 56   Yıl: MAYIS 2004


İçindekiler

 • 39. Olağan Genel Kurul (Ss 3)
 • Genel Kurul Sonuç Bildirgesi (Ss 9)
 • 39. Çalışma Dönemine Girerken Cengiz DAĞDELEN (Ss 12)
 • TEDAŞ İhalelerinde Yargı Süreci (Ss 15)
 • TKGM (Ss 25)
 • imar ve Şehircilik Kanunu Tasan Taslağı (Ss 28)
 • Miting "Reforma Evet Tuzağa Hayır* A.Fahri ÖZTEN (Ss 31)
 • Yerel Yönetimler ve Kamu Reformu Tasarılarının Değerlendirilmesi Dr.Erdal KÖKTÜRK (Ss 35)
 • HKMO Afet Komisyonu (Ss 42)
 • Celalettin SONGU lle Söyleşi Ahmet YAŞAYAN (Ss 44)
 • Y.Müh. Hüseyin BOZKlR‘ın Ardından (Ss 47)
 • Prof Dr. Edmund GASSNER Vefat Etti (Ss 48) 
 • 1 Mayıs A.Fahri ÖZTEN (Ss 49)
 • Oda Kurullaı nda Görev Alanlar (Ss 52)
 • Şubelerimizden Haberler (Ss 65)
 • Atamalar, Evlenenler, Doğanlar (Ss 86)

  Başlarken

Ocak-Şubat 2004 taihleinde Şubelerimizin Genel Kurullaı, 16-18 Nisan 2004 tarihlerinde de Odamızın 39. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilerek Oda Genel Kurullar süreci tamamlandı.

Oda kurullarında büyük bir özveri ve sorumluluk isteyen çalışmalara katılan bir önceki dönemdeki değerli arkadaşlara teşekkürü borç biliyor yeni donemde görev alan arkadaşları kutluyor ve başanlar diliyoruz.

Genel Kurullarımız; insanlığa yeni dünya düzeni olarak sunulan küreselleşme adı artında, sermayenin küreselleşmesi ve uluslararası tekelci şirketlerin egemenliğinin meşrulaştırılması, başını ABD"nın çektiği emperyalist güçlerin Afganistan‘ın (sonsuz özgürlük adına..!) ardından Irak‘ı (özgürleştirme ve demokratikleştirme adına..!) işgali, Irakla yaşanılan utanç verici, insanlık onurunu ayaklar altına alan işkence uygulamaları ve savaşın korkunç yüzü. İsrail‘in Filistini yok etme girişimleri, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) çerçevesinde, Ortadoğu Coğrafyası ile Kafkaslar ve Hazar havzasının kontrolü, bu kontrol sürecinde ülkemizde Karadeniz ve iç bölgelerde yeni üstlerin kurulması girişimleri, Kıbns konusunda ABD ve AB‘nin kendi istedikleri çözum modelini KKTC‘ye ve Türkiye‘ye dayattıklan bir dönem içerisinde yapılmıştır.

Genel Kurullarımız: ekonomik ve toplumsal alanlarda gerçekleştirilmeye çalışılan yapısal dönüşüm ile. ulusötesi sermaye gruplarının istemleri doğrultusunda sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırtması ve iç dinamiklerin kırılması, toplumsal düşünce ve dayanışmanın terk edilmesi, bireyselcilik, yolsuzluk ve rantçılıgın yükselen değer kabul edilmesi, ülke ekonomisinin IMF ve Dünya Bankası gibi fînans kuruluşlarına teslimi. dış politikanın ABD-İngiltere ittifakına dayandırılması, kamusal alanın ve devletin sosyal yönünün tasfiyesi, özelleştirmenin hızlandırılması, keyfiyete, güvensizliğe, kuralsızlığa, plansızlığa, sendikasızlığa ve örgütsüzluğe açık bir istihdam modelinin öngörüldüğü, Haziran ayı sonunda İstanbul‘da toplanacak olan NATO zirvesi öncesi bir dönemde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurullarımız; 28 Mart yerel seçimlerden güçlenerek çıkan AKP İktidarının, daha önceki hükümetlerin IMF, Dünya Bankası ve AB‘nin istekleri doğrultusunda çıkarttıklan bir çok yasa‘ya ek olarak "Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı", "İmar ve Şehirleşme Yasa Tasarısı". "Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı", "Mahalli İdarelerin Yeniden Yapılandırması ve Belediyeler Yasa Tasarısı". "YÖK Yasası", Orman Arazilerinin Satışı ve Kıyı Alanlannın Yapılaşmaya Açılması yönündeki birçok yasanın TBMM gündeminde beklediği, bir dönemde gerçekleştirildi. Özetle; Genel Kurullarımız dünyada ve ülkemizde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılmıştır

Mühendis ve Mimarlara bu süreçte aydın olma kimliği ile bilimin ve aklın yol göstericiliğinde toplum ve kamu yaran ve ülke çıkarları yönünde yürütülen mücadelede tarihsel sorumluluk ve görevlerin düştüğü açıktır. Mühendis ve Mimarların hem ülkemiz hem de kendi yararlan açısından duyarlı olması zorunluluğu vardır.

39.0lağan Genel Kurul‘da gündemdeki konulara yönelik görüşmelere, 2004-2005 yıllarına ait tahmini gelir-gider bütçesi ve sonuç bildirgesine ayrıntılı olarak bültenimizin bu sayısında yer verdik.

Bültenimizin bu sayısı ile, TEDAŞ‘nin ENH işlemine yönelik Proje, Etüd, Aplikasyon, Kamulaştırma Harita ve Planı Yapımı ihalelerinde meslek alanımıza ilişkin olumsuz uygulamalar nedeniyle yapılan görüşme ve yazışmalarda yanıt alınmayınca ihale istemlerinin iptali için yargıya yapılan başvuru ve kurum savunma metinlerini, "İmar ve Şehirleşme Kanunu Tasarı Taslağı"na ilişkin yapılan çalışmalar ve yasa tasarısı taslağının geneline yönelik TMMOB görüşünün özet metnini sizlere ulaştırıyoruz.

Bültenimizin bu sayısında aynca: 06 Mart 2004 tarihinde Ankara‘da yapılan "Reforma Evet, Tuzağa Hayır- Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Geri Çekilsin" Mitinginin değerlendirilmesi ile "Yerel Yönetimler ve Kamu Reformu Tasarılannın Değerlendirilmesi" konulu makale, Yeni çalışma dönemine ilişkin bilgilendirme, 150 yıldır suren bir mücadele uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs‘ın kısa tarihçesi, Oda Kurullarında yeni dönemde görev alan arkadaşların kısa özgeçmişleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar, Şubelerimizin etkinlikleri ve bölgelerinden haberler, atananlar, evlenenler, doğanlar ve aramızdan aynlanlar bölümüne yer verdik.

Görüş, öneri ve katkılarınızı bekliyoruz. Bir sonraki bülten‘de buluşmak üzere sevgiyle ve dostça kalın.

Yayın Kurulu

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık