3.ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 500

 
Giriş

ÖNSÖZ

Birincisi  Ekim 2003‘te YTÜ‘de düzenlenen "Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu"nun, beklentilerin üstünde ilgi görmesi üzerine,   iki yılda bir farklı bir kurumla ortaklaşa düzenlenmesi ve geleneksel hale getirilmesi ilkesi çerçevesinde,  İkincisi Kasım 2005‘te İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte  İTÜ‘de gerçekleştirilmiştir. HKMO  ilkeleri doğrultusunda, 3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu; HKMO Mühendislik Ölçmeleri Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonu ile  Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü tarafından  24-26 Ekim 2007 tarihleri arasında  Konya‘da düzenleniyor.

Mühendislik ölçmeleri; Harita ve Kadastro (Jeodezi ve Fotogrametri) Mühendisliğinin güncel uygulama olanağına sahip, gelişen ve önem kazanan bilim dallarından biri haline gelmiştir. Bu bilim dalı, yalnızca kendi mesleki alanımızda değil, farklı disiplinlerdeki mühendislik uygulamalarında da etkili biçimde kullanılmaktadır. Ülkemizde, mühendislik ölçmeleri uygulamaları; harita, inşaat, maden, jeoloji, jeofizik, makine, gemi inşa vb. sektörlerde, çeşitli alt yapı ve sanayi hizmetleri içinde kendine yer bulmuştur. Farklı uygulamaların paylaşılması ve sonuçlarının tartışılmasında, bilimsel etkinliklerin önemli bir yeri vardır. Düzenlenen  sempozyumlar; mühendislik ölçmeleri alanında Ülkemizde yapılan uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koyduğu, üniversite ve uygulayıcı kurumların iletişimini artırdığı bir platform olma özelliğini kazanmıştır.

Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri değerlendirilmiş  ve değerlendirme sonucunda, 50‘nin üzerinde bildiri; sözlü ya da kısa süreli sunum olarak kabul edilmiştir. Sempozyum süresince, meslektaşlarımızın, güncel teknolojik gelişmelerden haberdar olabilmelerine  önemli  katkı sağlayan bir sergi de açılmaktadır.

3. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun sekreteryasını Odamız adına  yürüten  Mühendislik Ölçmeleri Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonu Başkanı ve Üyelerine; Sempozyum Düzenleme, Yürütme ve Bilim Kurulu üyelerine; Sempozyumu ortaklaşa düzenlediğimiz Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı‘na ve Sempozyum için Üniversitenin olanaklarından yararlanmamıza imkan sağlayan Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne; Sempozyuma katkı sağlayan kurumlara ve kişilere; bildiri sunarak ya da izleyici olarak Sempozyuma ilgi gösteren katılımcılara ve Sempozyum‘da emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla...

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

40. DÖNEM YÖNETİM KURULU      

  

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık