MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ-1   (PROF.DR ORHAN BAYKAL,PROF.DR ERGİN TARI,DOÇ.DR ZEKİ COŞKUN)


 
Giriş

13

İçindekiler

 • KARA VE DEMİR YOLLARINDA GEÇKİ GEOMETSİRİ TASARIMI VE APLİKASYONU - METİNLER

 

 • ON SOZ I
 • ĐCĐNDEKĐLER III
 • BOLUM 1:MUHENDĐSLĐK OLCMELERĐ NEDĐR?  1
 • 1.1-FĐZĐKSEL YERYUZU VE JEODEZĐNĐN GOREVĐ  1
 • 1.2-OLCME EYLEMĐ VE DOĞRULUK KAVRAMI 3
 • 1.3 GORSELLESTĐRME EYLEMĐ VE GORSEL URUNLER  4
 • 1.4 MUHENDĐSLĐK OLCMELERĐNĐN ĐCERĐĞĐ  4
 • 1.5 - BOLUM 1‘ DE YARARLANILAN KAYNAKLAR 5
 • BOLUM 2: KOORDĐAT SĐTEMLERĐVE KONTROL AĞARI  7
 • 2.1 YATAY KONTROL AĞARI  7
 • 2.2 DUSEY KONTROL AĞARI  26
 • 2.3 - BOLUM 2‘DE YARARLANILAN KAYNAKLAR 27
 • BOLUM 3: ULASIM VE ULASTIRMA YAPILARI - GENEL TANIMLAR  29
 • 3.1-BOLUM 3‘TE YARARLANILAN KAYNAKLAR  36
 • BOLUM 4: ULASTIRMA YAPILARININ GECĐECEĞĐASAMALAR 37
 • 4.1-ULASTIRMA ETUDU ASAMASI  37
 • 4.2-KARAR ASAMASI 37
 • 4.3-ON ETUT ASAMASI 37
 • 4.4-UYGULAMA PROJESĐ(KESĐ PROJE) ASAMASI  42
 • 4.5-ĐSAAT ASAMASI 43
 • 4.6-ĐLETME ASAMASI  45
 • 4.7-BOLUM 4‘ TE YARARLANILAN KAYNAKLAR  46
 • BOLUM 5:YOL -ARAC KĐEMATĐĞĐ47
 • 5.1- UZAY KOORDĐAT SĐTEMĐVE ETKĐĐĐMELER52
 • 5.2 -EKSENLER DOĞULTUSUNDAKĐĐMELER VE BĐESKE ĐME  56
 • 5.3 -EKSENLER DOĞULTUSUNDAKĐSADEMELER VE BĐESKE SADEME58
 • 5.4 -ĐME VE SADEME HESABINDA DĐKAT EDĐECEK NOKTALAR 67
 • 5.5 - HAREKET MODELLERĐ 67
 • 5.6 -BOLUM - 5‘TE YARARLANILAN KAYNAKLAR 69
 • BOLUM 6:GORUS UZAKLIKLARI  72
 • 6.1 DURUS-GORUS UZAKLIĞ (ld ) 72
 • 6.2 GECĐS-GORUS UZAKLIĞI (l g ) 76
 • 6.3 KARAR - GORUS UZAKLIĞI (lk ) 80
 • 6.4- BOLUM 6‘DA YARARLANILAN KAYNAKLAR 81
 • BOLUM 7: GECKĐYATAY GEOMETRĐĐ82
 • 7.1 - KOORDĐATLARLA APLĐASYON  83
 • 7.2 - BAĞL APLĐASYON  88
 • 7.3 - GECKĐYATAY GEOMETRĐĐEĞĐERĐĐ SAĞAMASI GEREKEN KOSULLAR 91
 • 7.4 - EĞĐĐ, TEĞT ACISI, YEREL DĐ KOORDĐATLAR 93
 • 7.5 - DEVER, DEVER RAMPASI  100
 • 7.6 -YATAY GEOMETRĐE DOĞU PARCASI  125
 • 7.7 -YATAY GEOMETRĐE DAĐE YAYI 127
 • 7.8 -GECĐ EĞĐERĐ129
 • 7.9 - GECKĐYATAY GEOMETRĐĐĐ OLUSUMU VE HESAPLARI  168
 • 7.10 -BOLUM 7‘DE YARARLANILAN KAYNAKLAR 258
 • BOLUM 8:YATAY GEOMETRĐAPLĐASYONU 263
 • 8.1-YATAY GEOMETRĐAPLĐASYONUNDA KUTUPSAL KOORDĐAT YONTEMĐ 264
 • 8.2 -YATAY GEOMETRĐ APLĐKASYONUNDA UYGULANABĐLECEK DĐĞER YONTEMLER  288
 • 8.3-BOLUM 8‘DE YARARLANILAN KAYNAKLAR 295
 • BOLUM 9:GECKĐDUSEY GEOMETRĐĐ298
 • 9.1-GECKĐDUSEY GEOMETRĐĐDE GEOMETĐ ELEMANLAR  300
 • 9.2 -GECKĐDUSEY GEOMETRĐĐE ĐĐKĐ HESAPLAR 310
 • 9.3-DUSEY GEOMETRĐAPLĐASYONU-KOT VERME 312
 • 9.4- BOLUM 9‘DA YARARLANILAN KAYNAKLAR 318
 • BOLUM 10:GECKĐGEOMETRĐĐTASARIMININ KURALLARI320
 • 10.1 - GECKĐ GEOMETRĐSĐ TASARIMINDA GENEL KURALLAR 320
 • 10.2 - YATAY GEOMETRĐ DOĞRU PARCASINDA TASARIM OLCUTLERĐ 324
 • 10.3 - UYGULANACAK DEVERDE TASARIM OLCUTLERĐ 326
 • 10.4 - DEVER RAMPASINDA TASARIM OLCUTLERĐ ( WD ,maks , lD ,min ) 330
 • 10.5 - YATAY DAĐRE YAYINDA TASARIM OLCUTLERĐ 334
 • 10.6 - GECĐS EĞRĐLERĐNDE TASARIM OLCUTLERĐ  361
 • 10.7-DUSEY GEOMETRĐ DOĞRU PARCASINDA TASARIM OLCUTLERĐ 372
 • 10.8- DUSEY EĞRĐLERDE TASARIM OLCUTLERĐ 377
 • 10.9 - ENKESĐTLERĐN BOYUTLANDIRILMASI - TĐP ENKESĐTLER 390
 • 10.10-BOLUM 10‘DA YARARLANILAN KAYNAKLAR 394
 • DĐĐ 396

 

 • KARA VE DEMİR YOLLARINDA GEÇKİ GEOMETSİRİ TASARIMI VE APLİKASYONU -( SAYISAL ÖRNEKLER )

 

 • ON SOZ  I
 • ĐCĐNDEKĐLER  II
 • BOLUM 11: KOORDĐNAT DONUSUMLERĐ (Bolum 2)  1
 • ORNEK 11.1: To REFERANS ZAMAN ANINDAN T OLCME ZAMAN ANINA
 • KOORDĐNAT DONUSUMU (Bolum 2.1.2.3 ve 2.1.3.1) 1
 • ORNEK 11.2: To REFERANS ZAMAN ANINDAN T OLCME ZAMAN ANINA
 • KOORDĐNAT DONUSUMU  2
 • ORNEK 11.3: T OLCME ZAMAN ANINDAN To REFERANS ZAMAN ANINA
 • KOORDĐNAT DONUSUMU (Bolum 2.1.2.3. ve 2.1.3.1)  3
 • ORNEK 11.4: T OLCME ZAMAN ANINDAN To REFERANS ZAMAN ANINA
 • KOORDĐNAT DONUSUMU  5
 • ORNEK 11.6: YER MERKEZLĐ DĐK KOORDĐNATLARIN JEODEZĐK KOORDĐNATLARA DONUSTURULMESĐ  8
 • ORNEK 11.7: JEODEZĐK KOORDĐNATLARIN DUZLEM KOORDĐNATLARA
 • DONUSTURULMESĐ (Bolum 2.1.3.3) 10
 • ORNEK 11.8: JEODEZĐK KOORDĐNATLARIN DUZLEM KOORDĐNATLARA
 • DONUSTURULMESĐ 11
 • ORNEK 11.9: DUZLEM KOORDĐNATLARIN JEODEZĐK KOORDĐNATLARA
 • DONUSTURULMESĐ (Bolum 2.1.3.3)11
 • ORNEK 11.10: DUZLEM KOORDĐNATLARIN JEODEZĐK KOORDĐNATLARA
 • DONUSTURULMESĐ 12
 • ORNEK 11.11: ED50 - WGS84 DATUM DONUSUMU (Bolum 2.1.3.4) .13
 • ORNEK 11.12: DĐLĐMLER ARASI DONUSUM (Bolum 2.1.3.4) .14
 • ORNEK 11.13: DĐLĐMLER ARASI DONUSUM 14
 • BOLUM 12: GORUS UZAKLIKLARI (Bolum 6) ....................... 15
 • ORNEK 12.1: DURUS - GORUS UZAKLIĞI ( ld ) (Bolum 6.1) 15
 • ORNEK 12.2: DURUS - GORUS UZAKLIĞI16
 • ORNEK 12.3: DURUS - GORUS UZAKLIĞI 17
 • ORNEK 12.4: DURUS - GORUS UZAKLIĞI17
 • ORNEK 12.5: GECĐS - GORUS UZAKLIĞI ( l g ) (Bolum 6.2) 18
 • ORNEK 12.6: GECĐS - GORUS UZAKLIĞI  19
 • ORNEK 12.7: KARAR - GORUS UZAKLIĞI ( lk ) (Bolum 6.3) 20
 • BOLUM 13: UYGULANACAK DEVER (Bolum 7.5.3.2 ve 7.8) . 21
 • ORNEK 13.1: KARA YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER ( qu ) (Bolum 7.5.3.2.1
 • ve 10.3.1)  21
 • ORNEK 13.2: KARA YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER23
 • ORNEK 13.3: KARA YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER  24
 • ORNEK 13.4: KARA YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER 25
 • ORNEK 13.5: DEMĐR YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER (uu) (Bolum 7.5.3.2.2,
 • 7.5.3.1 ve 10.3.2) 27
 • ORNEK 13.6: DEMĐR YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER 30
 • ORNEK 13.7: DEMĐR YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER 31
 • ORNEK 13.8: DEMĐR YOLLARINDA UYGULANACAK DEVER32
 • BOLUM 14: GECĐS EĞRĐLERĐNDE YEREL DĐK
 • KOORDĐNATLARIN HESABI (Bolum 7.8 ve 7.4.3)  35
 • ORNEK 14.1: KLOTOĐTTE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR  35
 • ORNEK 14.2: KLOTOĐTTE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR  43
 • ORNEK 14.3: 4̊ PARABOLUNDE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR (Bolum 7.8.3.3,
 • 7.8.3.5 ve 7.4.3 47
 • ORNEK 14.4: 4̊ PARABOLUNDE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR 52
 • ORNEK 14.5: BLOSS EĞRĐSĐNDE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR (Bolum 7.8.4.3,
 • 7.8.4.5 ve 7.4.3) 58
 • ORNEK 14.6: BLOSS EĞRĐSĐNDE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR 62
 • ORNEK 14.7: KOSĐNUSOĐTTE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR (Bolum 7.8.5.3, 7.8.5.5
 • ve 7.4.3 )  66
 • ORNEK 14.8: KOSĐNUSOĐTTE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR  70
 • ORNEK 14.9: SĐNUSOĐTTE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR (Bolum 7.8.6.3, 7.8.6.5 ve
 • 7.4.3)  74
 • ORNEK 14.10: SĐNUSOĐTTE YEREL DĐK KOORDĐNATLAR 78
 • BOLUM 15: BĐRLESTĐRME EĞRĐLERĐ (Bolum 7.9.1) 83
 • ORNEK 15.1: YALIN BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.1, 7.5.3.2.1, 7.5.4.1.2,
 • Sekil 7.25, Koordinatlarla Aplikasyon)  83
 • ORNEK 15.2: YALIN BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.1.2, Sekil 7.25, Bağıl
 • Aplikasyon)  93
 • ORNEK 15.3: YALIN BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.1.1, Sekil 7.25,
 • Koordinatlarla Aplikasyon) 97
 • ORNEK 15.4: BĐLESĐK BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.2, 7.5.3.2.1, 7.5.4.1.2,
 • Sekil 7.33 ve 7.35)  105
 • ORNEK 15.5: BĐLESĐK BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ  116
 • ORNEK 15.6: KLOTOĐT BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.3, Sekil 7.37 ve 7.38) 126
 • ORNEK 15.7: KLOTOĐT BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ  143
 • ORNEK 15.8:
 • 4o PARABOLU BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.3, Sekil 7.37 ve
 • 7.38) 152
 • ORNEK 15.9: BLOSS BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.3, Sekil 7.37 ve 7.38) . 161
 • ORNEK 15.10: KOSĐNUSOĐT BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.3 Sekil 7.37 ve
 • 7.38)168
 • ORNEK 15.11: SĐNUSOĐT BĐRLESTĐRME EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.1.3 Sekil 7.37 ve 7.38)176
 • BOLUM 16: TEPE EĞRĐLERĐ (Bolum 7.9.2)  185
 • ORNEK 16.1: KLOTOĐT TEPE EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.2 VE 7.8.1, Sekil 7.48)  185
 • ORNEK 16.2: 40. PARABOLU TEPE EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.2 ve 7.8.3, Sekil 7.48) 192
 • ORNEK 16.3: BLOSS TEPE EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.2 ve 7.8.4, Sekil 7.48)199
 • ORNEK 16.4: KOSĐNUSOĐT TEPE EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.2 ve 7.8.5, Sekil 7.48) 205
 • ORNEK 16.5: SĐNUSOĐT TEPE EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.2 ve 7.8.6, Sekil 7.48) . 211
 • BOLUM 17: S EĞRĐLERĐ(Bolum 7.9.3)219
 • ORNEK 17.1: KLOTOĐT S EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.3.1, 7.9.3.6, Sekil 7.52) 219
 • ORNEK 17.2: 4˚ PARABOLU S EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.3.2, 7.9.3.6, Sekil 7.52, 7.56) 225
 • ORNEK 17.3: BLOSS S EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.3.3, 7.9.3.6, Sekil 7.52, 7.59)232
 • ORNEK 17.4: KOSĐNUSOĐT S EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.3.4, 7.9.3.6, Sekil 7.52, 7.59) . 238
 • ORNEK 17.5: SĐNUSOĐT S EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.3.5, 7.9.3.6, Sekil 7.52, 7.59)  244
 • BOLUM 18: YUMURTA EĞRĐLERĐ (Bolum 7.9.4) 253
 • ORNEK 18.1: KLOTOĐT YUMURTA EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.4.1, 7.9.4.6 ve Sekil 7.62)253
 • ORNEK 18.2: 4O PARABOLU YUMURTA EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.4.2, 7.9.4.6 ve Sekil
 • 7.62)  257
 • ORNEK 18.3: BLOSS YUMURTA EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.4.3, 7.9.4.6, Sekil 7.62) 261
 • ORNEK 18.4: KOSĐNUSOĐT YUMURTA EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.4.4, 7.9.4.6, Sekil 7.62)265
 • ORNEK 18.5: SĐNUSOĐT YUMURTA EĞRĐSĐ (Bolum 7.9.4.5, 7.9.4.6 ve Sekil 7.62)269
 • BOLUM 19:GECKĐ YATAY GEOMETRĐSĐNDE KESĐSME
 • PROBLEMLERĐ (Bolum 7.9.5.2, Sekil 7.73)275
 • ORNEK 19.1: DAĐRE YAYI - DAĐRE YAYI KESĐSMESĐ (Sekil 7.73, 7.75)  275
 • ORNEK 19.2: DOĞRU PARCASI - KLOTOĐT KESĐSMESĐ (Sekil 7.73, 7.74, Bolum
 • 7.9.5.2, 7.8.1)277
 • ORNEK 19.3: KLOTOĐT-KLOTOĐT KESĐSMESĐ (Bolum 7.9.5.2, 7.8.1, Sekil 7.73) . 281
 • ORNEK 19.4: 4 PARABOLU-BLOSS EĞRĐSĐ KESĐSMESĐ (Bolum 7.9.5.2, 7.8.3,
 • 7.8.4, Sekil 7.73)  282
 • ORNEK 19.5: KOSĐNUSOĐT-SĐNUSOĐT KESĐSMESĐ (Bolum 7.9.5.2, 7.8.5, 7.8.6,
 • Sekil 7.73)  284
 • BOLUM 20: GECKĐ YATAY GEOMETRĐSĐNĐN APLĐKASYONU
 • (BOLUM 8) 287
 • ORNEK 20.1: KUTUPSAL KOORDĐNATLARLA APLĐKASYON ELEMANLARININ
 • DUZLEM KOORDĐNATLARDAN HESABI (Bolum 8.1.1.1, Sekil 8.1) 287
 • ORNEK 20.2: KUTUPSAL KOORDĐNATLARLA APLĐKASYON ELEMANLARININ
 • DUZLEM KOORDĐNATLARDAN HESABI (Bolum 8.1.1.1, Sekil 8.1) 288
 • ORNEK 20.3: KUTUPSAL KOORDĐNATLARLA APLĐKASYON YONTEMĐNDE
 • DOĞRULUK ANALĐZĐ VE OPTĐMĐZASYON (Bolum 8.1.2) 290
 • BOLUM 21: GECKĐ DUSEY GEOMETRĐSĐ (Bolum 9 ve 10.7)
 • ............................................................................................ 293
 • ORNEK 21.1: 2˚ PARABOLU (Bolum 9.1.2, 9.2, 10.7, 10.8.1.1, Sekil 9.2, 9.4) .... 293
 • ORNEK 21.2: 2˚ PARABOLU (Bolum 9.1.2, 9.2, 10.7, 10.8.1.1, Sekil 9.2, 9.4) .... 295
 • ORNEK 21.3: 2˚ PARABOLU (Bolum 9.1.2, 9.2, 10.7, 10.8.1.1, Sekil 9.2, 9.4) .... 298
 • ORNEK 21.4: 2˚ PARABOLU (Bolum 9.1.2, 9.2, 10.7, 10.8.1.2, Sekil 9.2, 9.4) .... 300
 • ORNEK 21.5: 2˚ PARABOLU (Bolum 9.1.2, 9.2, 10.7, 10.8.1.2, Sekil 9.2, 9.4) .... 302
 • ORNEK 21.6: 2˚ PARABOLU (Bolum 9.1.2, 9.2, 10.7, 10.8.1.2, Sekil 9.2, 9.4) .... 305
 • ORNEK 21.7: DUSEY DAĐRE YAYI (Bolum 9.1.3, 9.2, 10.7.2, 10.8.2, Sekil 9.3, 9.4) 307
 • ORNEK 21.8: DUSEY DAĐRE YAYI (Bolum 9.1.3, 9.2, 10.7.2, 10.8.2, Sekil 9.3, 9.4)
 •  309
 • ORNEK 21.9: DUSEY DAĐRE YAYI (Bolum 9.1.3, 9.2, 10.7.2, 10.8.2, Sekil 9.3, 9.4) 311
 • ORNEK 21.10: DUSEY DAĐRE YAYI (Bolum 9.1.3, 9.2, 10.7.2, 10.8.2, Sekil 9.3, 9.4) 313
 • ORNEK 21.11: DUSEY DAĐRE YAYI (Bolum 9.1.3, 9.2, 10.7.2, 10.8.2, Sekil 9.3, 9.4) 315
 • ORNEK 21.12: DUSEY DAĐRE YAYI (Bolum 9.1.3, 9.2, 10.7.2, 10.8.2, Sekil 9.3, 9.4) 317
 • BOLUM 22: GECKĐ YATAY GEOMETRĐSĐNDE TASARIM
 • OLCUTLERĐ (Bolum 10.2-10.6)  321
 • ORNEK 22.1: YATAY DAĐRE YAYI GEREKTĐRMEYEN SAPMA ACISI (Bolum 10.5.1) 321
 • ORNEK 22.2: YATIK DAĐRE YAYI (Bolum 10.5.1) 321
 • ORNEK 22.3: KARA YOLUNDA ĐZĐN VERĐLEN EN KUCUK YATAY DAĐRE YAYI
 • YARICAPI (Bolum 10.5.3)  322
 • ORNEK 22.4: DEMĐR YOLUNDA ĐZĐN VERĐLEN EN KUCUK YATAY DAĐRE YARICAPI
 • (Bolum 10.5.3) 326
 • ORNEK 22.5: KARA YOLUNDA KLOTOĐT PARAMETRESĐ TASARIM OLCUTLERĐ
 • (Bolum 10.6.1.1) 327
 • ORNEK 22.6: DEMĐR YOLUNDA KLOTOĐT PARAMETRESĐ TASARIM OLCUTLERĐ
 • (Bolum 10.6.1.2)  328
 • BOLUM 23: GECKĐ DUSEY GEOMETRĐSĐNDE TASARIM
 • OLCUTLERĐ (Bolum 10.7, 10.8) 329
 • ORNEK 23.1: KARA YOLUNDA KAPALI DUSEY EĞRĐDE TASARIM OLCUTLERĐ
 • (Bolum 10.8.1.1) 329
 • ORNEK 23.2: KARA YOLUNDA KAPALI DUSEY EĞRĐDE TASARIM OLCUTLERĐ
 • (Bolum 10.8.1.1)  330
 • ORNEK 23.3: KARA YOLUNDA ACIK DUSEY EĞRĐDE TASARIM OLCUTLERĐ (Bolum
 • 10.8.1.2)333
 • ORNEK 23.4: KARA YOLUNDA ACIK DUSEY EĞRĐDE TASARIM OLCUTLERĐ (Bolum
 • 10.8.1.2)  334
 • ORNEK 23.5: DEMĐR YOLUNDA DUSEY DAĐRE YAYINDA TASARIM OLCUTLERĐ
 • (Bolum 10.8.2)  337
 • KAYNAKLAR  339

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık