TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ VE TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS) PANELİ   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 48

 
Giriş

ÖNSÖZ     

Harita Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubemizce düzenlenen "Tapu Planları Tüzüğü ve Teknik Uygulama Sorumluluğu" konulu panel 24 Aralık 2010 tarihinde Adana‘ da yapılmıştır. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Ali Fahri ÖZTEN‘in yürütücülüğünde gerçekleştirilen panele; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Sayın Osman İYİMAYA, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri Sayın Nihat ŞAHİN, Odamız önceki dönem başkanlarından ve HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemeleri Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin ÜLKÜ konuşmacı olarak katılmışlardır.

         Panelin birinci bölümünde katılımcılar tarafından sırayla açılış konuşmaları yapılmış, "Tapu Planları Tüzüğü ve TUS" konularında bugün yaşanan sorunlar, gelişmeler ve bu konuyla ilgili düşünceler paylaşılmıştır.

         Açılış konuşmalarının ardından, panelin ikinci bölümünde, soru ve cevaplar kısmına geçilmiş, katılımcılar tarafından sorulan sorulara panelistler tarafından açıklamalar getirilmiştir.

         Gerçekleştirilen bu panelde genel olarak; Bağımsız Bölüm Planları ve Vaziyet Planlarının hazırlanması ve uygulanması, LİHKAB, Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS), Lisanslı Harita Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, Parselasyon Planlarının hazırlanması ve uygulanması, Planlı Alanlar Yönetmeliğinin uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar vb. konular dile getirilmiştir.

Verimli geçen etkinliğin hazırlanmasında katkı ve emeği geçen herkese Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesi olarak teşekkür ediyoruz.

 

HASAN ZENGİN

TMMOB / HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ekler

Kitapçığın tümünü içerir (1790 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık