CBS 2011 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 223

 
Giriş

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ PROGRAMI

 31 EKİM - 4 KASIM 2011

ANTALYA KÜLTÜR MERKEZİ

"Ortak Aklın Adresi"

 

29-30 Ekim 2011 Cumartesi/Pazar

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

HKMO Antalya Şubesi

 

31 Ekim 2011 Pazartesi

  

09:00-10:00            Kayıt

                         Aspendos Salonu

10:00-11:30            Açılış Konuşmaları

                                      Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)

                                      Ali TOPDEMİR (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı)

                                      Ali Fahri ÖZTEN (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı)

                                      Mehmet SOĞANCI (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı)

                                      Davetli Protokol Konuşmaları

11:30-12:00                   Coğrafi Bilgi Teknolojileri (CBT) Fuarı Açılışı

12:00-13:00                   Öğle Yemeği (AKM)

                                     

I. OTURUM / Birlikte Üretmek Yönetmek ve Paylaşmak İçin: CBS

 

                                      Aspendos Salonu

13:30-15:30            Panel 1

Oturum Başkanı             Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN (HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi)

Panelistler              Prof. Dr. Can AYDAY (Jeoloji Mühendisleri Odası)

                                      Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN (Ziraat Mühendisleri Odası)

                                      Prof. Dr. Fatmagül BATUK (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)

                                      Prof. Dr. H. Şebnem DÜZGÜN (Maden Mühendisleri Odası)

                                      Halil Serhan SANER (Şehir Plancıları Odası)

15:30-16:00                   Ara

                                     

II. OTURUM / Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri Proje Yatırımları ve Sonuçları

 

                                      Aspendos Salonu

16:00-18:00            Özel Oturum 1

                        

Oturum Başkanı             Ali Fahri ÖZTEN ( Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı)

                                     

                                      Tarım Reformu Genel Müdürlüğü‘nde Gerçekleştirilen CBS Projeleri / Gürsel KÜSEK (TRGM)

                                      Harita Genel Komutanlığı‘nda Coğrafi Bilgi Bazlı Projeler           / Dr. Hakan MARAŞ (HGK)

                                      Tübitak Bünyesinde Gerçekleştirilen CBS Çalışmaları / Dr. Emin Bank (TÜBİTAK - BİLGEM)

                                      Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri / Dr. Ebru ALARSLAN (CBS Genel Müdürlüğü)

                                     

III. OTURUM / Poster Oturumu Açılışı

 

                                      Poster Sunum Alanı

18:00-18:30            Poster Oturumu

Oturum Başkanı             Öğr. Gör. Fikret HORZUM (Kongre Yürütme Kurulu Üyesi, Akdeniz Üniversitesi)

                                     

19:00-21:00                   Kongre Açılış Kokteyli (Porto Bello Hotel)

                                     

 

 

1 Kasım 2011 Salı

                                     

IV. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 1

                                     

                                      Aspendos Salonu

09:00-10:40            Teknik Oturum 1

Oturum Başkanı             Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

 

09:00-09:25                   Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Entegrasyonuna Yönelik 3B Modelleme Ve Görselleştirme Uygulaması / Durmuş AKKAYA*, Elif CEYLAN, Pınar Gökçen KARAHAN, Melih BAŞARANER

09:25-09:50                   Kriminolojide CBS Ve Mekansal İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı: Cinayet Suçu Örneği

                                      Saffet ERDOĞAN, Mustafa YALÇIN*, Mehmet Ali DERELİ

09:50-10:15                   Tarihi Ve Kültürel Mirasın Korunması Amaçlı 3 Boyutlu Dokümantasyonda Şekil Tarayıcıların Kullanımı / Emre TERCAN*, Erkan BEŞDOK

10:15-10:40                   Aktif Yeşil Alanların Coğrafi Bilgi Sistemi Platformunda İrdelenmesi: Konya Selçuklu Örneği

                                      Nurullah OSMANLI*, Gülşah AKDEMİR

10:40-11:00                   Ara

                                     

V. OTURUM / PARALEL OTURUM: Arazi Yönetimi ve CBS

                                     

                                      Perge Salonu

09:00-10:40            Teknik Oturum 2

Oturum Başkanı             Prof. Dr. Hüseyin Erkan (HKMO Kadastro Komisyonu Başkanı)

 

09:00-09:25                   İmar Uygulamalarında Eşdeğerlik Esasının Uygulanması İçin Model Seçimi / Kemal ÇELİK*

09:25-09:50                   Kent Bilgi Sistemleri Uygulamalarında 3B Şehir Modellerinin Kullanılması Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii Örneği / Semih DALĞIN*, Mehmet PAZARCI, Uğur TOPDEMİR, Cem ÖZAT, Murat ŞENGÖR, Seda BİRİNCİ, Dilek ONAN, Kerim GEÇGEL, Dilek ONAN

09:50-10:15                   Türkiye‘de Entegre İdare Ve Kontrol Sistemi Uygulanabilirliği İçin Gereksinimlerin Belirlenmesi

                                      Özgül CİHAN*, Çetin CÖMERT

10:15-10:40                   İstanbul Boğazında Transit Gemilerin Kullandığı Rotaların Batimetrik Modele Dayalı Mekansal Analizler Yardımıyla İyileştirilmesi

                                      Melih BAŞARANER*, Mehmet ALİ YÜCEL, Çağlar ÖZMEN

10:40-11:00                   Ara

 

                                      VI. OTURUM / Gençlik Teknik Oturumu

 

                                      Aspendos Salonu

11:00-13:00            Özel Oturum 2

Oturum Başkanı             Yrd. Doç. Dr. Ebru Çolak (Kongre Yürütme Kurulu Üyesi, KTÜ)

 

11:00-11:15                   Türkiye‘de Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Hakkında Genel Değerlendirme / Aslı TOPAL* (Kongre Yürütme Kurulu Üyesi, HKMO)

11:15-11:35                   Veri Toplamada Web Tabanlı Doküman Paylaşımı Uygulamalarının Kullanımı / Erk EKİN*, Alper ÇABUK, Yücel GÜNEY

11:35-11:55                   İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi 3 Boyutlu Kampüs Bilgi Sistemi Tasarımı / Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU*, Egemen ERDEM, Emin Can FIÇICI, Dursun Zafer ŞEKER

11:55-12:15                   Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Fiberoptik Kablo Çalışmalarında Kullanılması / İ.Emre. KAYDIRAK*, M.Ümit GÜMÜŞAY

12:15-12:35                   Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çözümler / A.Emre CENGİZ*, Yücel GÜNEY

12:35-12:55                   Bina Bilgi Modeli-CBS Entegrasyonu / Koray ALAF*, Evrim KOR, Fatmagül BATUK

13:00-14:00                   Öğle Yemeği (AKM)

                                     

VII. OTURUM /PARALEL OTURUM: Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi 1

 

                                      Aspendos Salonu

14:20-16:00            Teknik Oturum 3

Oturum Başkanı         Yrd. Doç. Dr. Ayça ERDEM (Çevre Mühendisleri Odası)

14:20-14:45                   Çevre Yönetimi Amacıyla Kurulacak Bir CBS‘nin Kavramsal Tasarımı: Küçükçekmece Örneği / Teoman DİKERLER*, Nebiye MUSAOĞLU, Dursun Zafer ŞEKER, Beyza ÜSTÜN

14:45-15:10                   Peyzaj Planlamada Yeni Bir Yöntem Yaklaşımı: Peyzaj Devamlılık Analizi / Simay KIRCA*, Hakan ALTINÇEKİÇ

15:10-15:35                   Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekansal Dağılımının Topografik Parametreler İle Olan İlişkisinin CBS Kullanarak Belirlenmesi / Elif SERTEL*, Emre ÖZELKAN, Mehmet SAĞLAM, Arzu GÜNDÜZ, Dursun Zafer ŞEKER, Selçuk ALBUT, Yılmaz BOZ

15:35-16:00                   Yeraltı Maden İşletmeleri İçin CBS Uygulamaları

                                      Hakan AKÇIN, Serkan SARGINOĞLU*

16:00-16:20                   Ara

                                     

VIII. OTURUM / PARALEL OTURUM: Sağlık CBS

 

                                      Perge Salonu

14:20-16:00            Teknik Oturum 4

Oturum Başkanı             Doç. Dr. S. Savaş DURDURAN (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi, SÜ)

                                     

14:20-14:45                   İstanbul Örneğinde Acil Servise Sahip Sağlık Kuruluşlarının Etki Alanlarının Belirlenmesinde Kullanılan Farklı Metotların Karşılaştırmalı Analizi / Gökhan GÜNDÜZOĞLU*, Murat GÜNERİ

14:45-15:10                   Farklı Disiplinlerle Mekansal İletişim: Epidemiyolojik Haritalar / A. Özgür DOĞRU*, N. Necla ULUĞTEKİN, Nihal Rezzan GÖKALP, Seval ALKOY, Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN

15:10-15:35                   Kırım Kongo Kanamalı Anemisi Hastalığının Risk Bölgelerinin Belirlenmesi; Samsun Örneği / Aziz ŞİŞMAN*, Özlem TERZİ, Orhan DENGİZ, Yasemin ŞİŞMAN

15:35-16:00                   CBS İle Trabzon İl Sağlık Haritalarının Oluşturulması / Ebru Çolak*, Recep NİŞANCI

16:00-16:20                   Ara

                                     

IX. OTURUM / Birlikte Üretmek Yönetmek ve Paylaşmak İçin: CBS

 

                                      Aspendos Salonu

16:20-18:20            Özel Oturum 3

Oturum Başkanı             Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı)

 

                                      Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Modeli / Yusuf Ziya DEMİRCİ

                                      Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemleri / Abdullah AKBAŞ

                                      İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Zeynep ÖZEGE

                                      Bursa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları  Necla YÖRÜKLÜ

 

2 Kasım 2011 Çarşamba

 

X. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 2

                                     

                                      Aspendos Salonu

09:00-10:40            Teknik Oturum 5

Oturum Başkanı             Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN (HKMO Zonguldak BölgeTemsilcisi, ZKÜ)

                                     

09:00-09:25                   Gelişmekte Olan Ülkelerde Altyapı Bilgi Sistemi Oluşturmada Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri; Asat Genel Müdürlüğü Örneği / Erkan DEMİRBAŞ*

09:25-09:50                   Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine Servis Edilecek Mükerrer Üretimi Söz Konusu Olan Verilere Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi Ve Önceliklendirilmesi / Hande BİLİR*, Emin BANK

09:50-10:15                   Türkiye‘de Sabit Gnss İstasyonlarının CBS Uygulamaları İçin Anlamı Ve Güncel Analizleri / Soner ÖZDEMİR, Ayhan CİNGÖZ, Bahadır AKTUĞ, Mustafa KURT, Yasin ERKAN*, Selçuk PEKER

10:15-10:40                   CBS Veri Altyapısı Ve Fotogrametri İle İlgili Teknolojik Gelişmeler / Akın KISA, Fatmagül BATUK*

10:40-11:00                   Ara

                                     

XI. OTURUM / PARALEL OTURUM: Merkezi ve Yerel Yönetimler 1

 

                                      Perge Salonu

09:00-10:40            Teknik Oturum 6

Oturum Başkanı             Yrd. Doç. Dr. A. Faik SESLİ (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi, OMU)

                                     

09:00-09:25                   Mekansal Ve Ağ Analiz Yöntemleri İle Optimum Toplu Ulaşım (Minibüs, Otobüs) Politikalarına Dayalı Güzergah Belirlenmesi; Konya Örneği / Emra SERT*, Nurullah OSMANLI, Rezzan ERUÇ

09:25-09:50                   Web Tabanlı Coğrafi Haritalama Servislerinin Kıyaslanması / Şevket BEDİROĞLU*, Volkan YILDIRIM, Faruk YILDIRIM

09:50-10:15                   Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği / Deniz ARCA, Çağlar BAYIK, Hayrettin ACAR, Mehmet ALKAN*, Dursun Z. ŞEKER

10:15-10:40                   Web Tabanlı CBS Kullanılarak Trafik Kazalarının Analizi: Konya Örneği / S.Savaş DURDURAN, Fatih SARI*, Ali ERDİ, Cevdet ALKAYA

10:40-11:00                   Ara

                                     

XII. OTURUM / Yönetimde Karar Destek Sistemleri Aracı Olarak Ortak Aklın Adresi:CBS

                                     

                                      Aspendos Salonu

11:00-13:00            Panel 2

Oturum Başkanı             Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Sekreteri)

Panelistler                     Semih ÖĞÜN (Turkcell)

                                      Ebru YURDOĞLU (T.C İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)

                                      Etem AKGÜNDÜZ (Orman ve Su İşleri Bakanlığı)

                                      Can Ünen (İTÜ)

13:00-14:00                   Öğle Yemeği (AKM)

XIII. OTURUM /PARALEL OTURUM: Afet Yönetimi ve CBS

 

                                      Aspendos Salonu

14:20-16:00            Teknik Oturum 7

Oturum Başkanı             Prof. Dr. N. Necla ULUĞTEKİN (HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu Başkanı, İTÜ)

 

14:20-14:45                   CBS‘de Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Tabanlı Risk Simülasyonları Ve Yönetimi / Ahmet E. KARKINLI*, Tuba KURBAN, Abdüsselam KESİKOĞLU, Erkan BEŞDOK

14:45-15:10                   Bütünleşik Afet Yönetimi Kapsamında Samsun 112 Ve 110 Çağrıları Ve Hizmet İstasyonlarının Konumlarının Değerlendirilmesi / Aziz ŞİŞMAN*, Yunus LİVAOĞLU, Ege ŞENER

15:10-15:35                   Heyelan Duyarlılık Haritalarının Hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı / Pemra KUMTEPE*, Yıldız NURLU, Türkan CENGİZ, Emine SÜTÇÜ

15:35-16:00                   Zonguldak Kent Merkezi‘nin CBS İle Afet Risk Analizi

                                      Deniz ARCA, Hülya KESKİN ÇITIROĞLU , Hakan Ş. KUTOĞLU*, Ömer F. ÇAPAR, Murat ARSLANOĞLU

16:00-16:20                   Ara

                                     

XIV. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 3

 

                                      Perge Salonu

14:20-16:00            Teknik Oturum 8

Oturum Başkanı             Yrd. Doç. Dr. A. Özgür DOĞRU (HKMO Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu Üyesi, İTÜ)

                                     

14:20-14:45                   Ölü Doğumların CBS İle Analizi Ve Yorumlanması: Kocaeli İli Örneği / Ozan ARSLAN*, Murat S.ÇEPNİ, Nilay ETİLER

14:45-15:10                   İklim Çalışmalarında Geoistatistik Analiz Modelleri

                                      Muhammed BAHADIR*

15:10-15:35                   Antalya Altyapı Bilgi Sistemi Uygulamaları / Mustafa KAYNARCA*

15:35-16:00                   Samsun İli Vakıf Bilgi Sisteminin Tasarlanması Ve Gerçekleştirimi / Faik Ahmet SESLİ*, Halil AKINCI, Halit FAZLA

16:00-16:20                   Ara

XV. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS ve Uzaktan Algılama

 

                                      Aspendos Salonu

16:20-18:10            Teknik Oturum 9

Oturum Başkanı             Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı, İTÜ)

                                     

16:20-16:45                   Ortogörüntüler Yardımıyla Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Öznitelik Çıkarımı / Zeynep ALTUNKAYA*, Naci YASTIKLI

16:45-17:10                   Köy Yerleşik Alanlarının CBS Ve Uzaktan Algılama Teknikleri İle Belirlenmesi / Recep NİŞANCI*, Volkan YILDIRIM, Bayram UZUN

17:10-17:35                   Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) Ve Uzaktan Algılama(Ua) Kullanılarak Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) Verilerinin Analizi İle Pamuk Ve Mısır Primlerinin Ödenmesi (Şanlıurfa-Harran İlçesi Örneği)

                                      Murat AYDOĞDU*, Harun Tolga AKÇAR, M. Ali ÇULLU

17:45-18:10                   Türkiye‘deki Aktüel Buzul Alanlarının CBS Ve UA İle Değişim Analizi (1990-2000) / Muhammet BAHADIR, Emrah Deniz DİKBAŞ*

                                     

XVI. OTURUM / PARALEL OTURUM:CBS Uygulamaları 4

 

                                      Perge Salonu

16:20-18:10            Teknik Oturum 10

Oturum Başkanı             Prof. Dr. Cemal BIYIK (KTÜ Harita Mühendiliği Bölüm Başkanı)

                                     

16:20-16:45                   Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi Ve Sunulması İçin Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması / A. Özgür DOĞRU, Merve KESKİN*, Koray ÖZDOĞRU, Nikolai ILIEV, N. Necla ULUĞTEKİN, Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN

16:45-17:10                   Frekans Oranı Yöntemiyle Potansiyel Kömür Sahalarının Belirlenmesi: Manisa-Soma Havzası

                                      Emine SÜTÇÜ*, Pemra KUMTEPE, Yıldız NURLU, Türkan CENGİZ

17:10-17:35                   CBS‘nin İş Sonu Projelerinde Uygulanması Örneği: Melen Projesi / M.Koray TORUN*, Celalettin UÇAR, Nalan ÇAKIR

17:45-18:10                   Kültürel Mirasın Korunmasında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uygulamaları / Alparslan Hamdi KUZUCUOĞLU*

                                     

3 Kasım 2011 Perşembe

 

XVII. OTURUM / PARALEL OTURUM: Merkezi ve Yerel Yönetimler 2

 

                                      Aspendos Salonu

09:00-10:40            Teknik Oturum 11

Oturum Başkanı             Yrd. Doç. Dr. Selim Murat ÇEPNİ (HKMO Kocaeli Bölge Temsilcisi, KOÜ)

                                     

09:00-09:25                   Madencilik Çevre Etkilerinin İnternet Tabanlı CBS İle Zamansal Analizi / Hakan AKÇIN, Alaaddin ÇAKIR*

09:25-09:50                   Belediyecilikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı / Eylem KAYA*, M. Erkan UÇANER, Sinem GÖKYOKUŞ

09:50-10:15                   Asayiş Ve Trafik Olaylarına Ait Bilgilerin Mekansal Analizler İle Değerlendirmesi: Konya Örneği / D. Emre EKİZER, İbrahim ÇEVİK , Nihat GÜNEŞ*, Murat KÜÇÜKDOĞRU, Nurullah OSMANLI

10:15-10:40                   Açık Kaynak Kodlu Grass CBS Yazılımının Pardus İşletim Sistemi Üzerinde Çalışması / Fatih COŞKUN*, Can AYDAY

10:40-11:00                   Ara

                                     

XVIII. OTURUM / PARALEL OTURUM: Çevre ve Doğal Kaynak Yönetimi 2

 

                                      Perge Salonu

09:00-10:40            Teknik Oturum 12

Oturum Başkanı             Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ (OMÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı)

                                     

09:00-09:25                   Hidrolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları: Nilüfer Çayı Havzası / Serdar Korkmaz*

09:25-09:50                   Adapazarı‘nda Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin İncelenmesi / Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU*, Şeref SOYLU

09:50-10:15                   Ekoloji Tabanlı Envanter, Planlama Ve Yönetim Uygulamalarında CBS‘nin Kullanılması / Cumhur GÜNGÖROĞLU*

10:15-10:40                   Madencilikten Kaynaklanan Tasman Oluşumlarının Belirlenmesinde Sanal Küre İle İnternet CBS Uygulamaları / Hakan AKÇIN*

10:40-11:00                   Ara

                                     

XIX. OTURUM / PARALEL OTURUM: CBS Uygulamaları 5

 

                                      Aspendos Salonu

11:00-12:40            Teknik Oturum 13

Oturum Başkanı         Dr. Ayşegül ORUÇKAPTAN (Peyzaj Mimarları Odası)

                                     

11:00-11:25                   Mobil CBS Uygulamaları; Antalya Su Ve Atıksu Genel Müdürlüğü Örneği / Erkan DEMİRBAŞ*

11:25-11:50                   Buğday Bitkisinin Farklı Ekim Bölgelerindeki Gelişim Düzeyinin Bilgi Teknolojileri İle İncelenmesi / Orkan ÖZCAN*, Nebiye MUSAOĞLU, Berk ÜSTÜNDAĞ, Yusuf KURUCU, Cankut ÖRMECİ

11:50-12:15                   Yapay Alan Değişiminin Uzaktan Algılama İndeksleri İle Belirlenmesi, İstanbul Örneği / Filiz BEKTAŞ BALÇIK*

12:15-12:40                   Coğrafi Bilgi Bilimi Ve Kartografya Uluslararası Ve Disiplinlerarası Ortak Araştırma Konuları / N. Necla ULUĞTEKİN*, Melih BAŞARANER, A. Özgür DOĞRU, Caner GÜNEY

13:00-14:00                   Öğle Yemeği (AKM)

 

                                      XX. OTURUM / PARALEL OTURUM: Veri Altyapısı

 

                                      Perge Salonu

11:00-12:40            Teknik Oturum 14

Oturum Başkanı             Prof. Dr. Fatmagül BATUK (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi, YTÜ)

 

11:00-11:25                   TUCBS Veri Sorumluluk Kavramının Genişletilmesine Yönelik Bir Yaklaşım / M. Özgür MUTLU*, Emin BANK

11:25-11:50                   Ulusal Konumsal Veri Altyapısında Portal Teknolojisi İle Servis Kompozisyonu / M.Emre YILDIRIM*, Çetin CÖMERT

11:50-12:15                   Tmmob Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Hakemli Dergisi Örneğinde Sosyal Ağ Analizi (SNA) / Fatih TAKTAK*, Hülya DEMİR, Kayhan ALADOĞAN

12:15-12:40                   Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Semantik Veri Tanımlama   / Gülten KARA*, Çetin CÖMERT

13:00-14:00                   Öğle Yemeği (AKM)

                                     

XXI. OTURUM / (TU)CBS Stratejileri ve e-Devlet Kapsamındaki Eylem Planları

 

                                      Aspendos Salonu

14:20-16:20            Panel 3

Oturum Başkanı             Prof. Dr. Çetin CÖMERT (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Başkanı, KTÜ)

Panelistler              Fikri HAŞAL (HKMO Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu Üyesi)

                                      Halil AKINCI (Artvin Çoruh Üniversitesi)

                                      Ertuğrul BOZA (DPT)

                                      TKGM

16:40-17:40                   Kongre Kapanışı (Aspendos Salonu)

                                     

4 Kasım 2011 Cuma

                        

Kongre Gezisi

                                     

POSTER SUNUMLARI (31 Ekim 2011 Pazartesi 18:00-18:30)

 

Poster Sunum Alanı

Posterler Kongrenin ilk gününde, poster sahiplerine ayrılan alanlara asılacak ve kongre süresinde asılı kalacaktır. Poster sunumu yapan kişi kendi belirleyeceği ve içerisinde en az bir çay-kahve veya öğlen yemeği arasının olacağı bir zaman diliminde posterinin yanında bulunacaktır. Kongrede seçilecek bir poster sunumuna "En İyi Poster Sunumu" ödülü verilecektir.

•       Ada Temelli Bir Yol Ağı Seçme/Eleme Yöntemi / Fatih GÜLGEN*, Turgay GÖKGÖZ

•       Teknolojik Afetlerde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı / Pınar ÖNALEMDAR*

•       CBS Kullanımı İle Kanser Ve Ölüm Oranları Haritaları: Kütahya İli Örneği / Canan GÜNGÖR*, Gülgün ÖZKAN

•       Belediyede Yapılan CBS Çalışmalarından Elde Edilen 2 Boyutlu Ve 3 Boyutlu Tematik Haritaların Sunumu / Eylem KAYA*, M. Erkan UÇANER, Sinem GÖKYOKUŞ

•       3B Turizm Rehberi: Hamamönü Örneği, / Eylem KAYA*, M. Erkan UÇANER, Sinem GÖKYOKUŞ, Murat TÜZGEL

•       Hayvan Barınağı Yer Seçiminde CBS‘nin Kullanımı / Işık BEYAZIT*, Kaan GÜLER, G.Ecem İNANOĞLU, Fatmagül BATUK

•       Betonarme Binalarda Isınma Amaçlı Enerji Kullanımı Verimliliği: Bilgi Sistemi Tabanlı Bir Analiz / Abdüsselam KESİKOĞLU*, Ahmet Emin KARKINLI, Tuba KURBAN, Erkan BEŞDOK

•       Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Trafik Kaza Analizi/ Tuba NİZAM*, Furkan ERKENEKLİ, M. Yasin ÇODUR, Necla ULUĞTEKİN, A. Özgür DOĞRU

•       Mekansal Veri Katalogları Ve Konya İli İçin Mekansal Veri Portalının Oluşturulması / Ali ERDİ, Fatih SARI*, Sinem KONUK, Ahmet GÜNTEL

•       CBS Yazılım Seçiminde Önemli Kriterler Ve Bunların Etki Değerleri / Ahmet Yalın YENER*, Emin BANK

•       Balık Gölü (Kızılırmak Deltası, Samsun) Su Kalitesinin Konumsal Analizi / Hüseyin CÜCE*, Gülfem BAKAN, Halil AKINCI

•       Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi İçin Projeksiyon Önerisi / Faruk YILDIRIM*, Şevket BEDİROĞLU

•       Coğrafi Bilgi Sistemlerini Kullanarak Sulama Şebeklerinde Perfomans Analizi / Mehmet ŞENER*, H.Cömert KURÇ

•       İğneada Arazi Örtüsü Ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi / Filiz BEKTAŞ BALÇIK* , Gonca BOZKAYA, Çiğdem GÖKSEL, A. Özgür DOĞRU, N. Necla ULUĞTEKİN, Seval SÖZEN

•       İstanbul Tarihi Yarımada İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Turistik Harita Tasarımı / M. Melih CEYLAN, Hüseyin SARICI, Melih BAŞARANER*

•       Coğrafi Veri Güvenliği İçin Ayrık Kosinüs Dönüşümü Tabanlı Bir Sayısal Damgalama Tekniği / Tuba KURBAN*, Abdüsselam KESİKOĞLU, Erkan BEŞDOK

•       Kktc Topraklarının Morfolojik Toprak Özelliklerinin CBS‘de Alansal Analizleri / Ali V. BOZAN*, Ozan ARTUN, Akın O. DİNÇ

•       Kentsel Alanlarda Lokal Bina Örüntülerinin Elde Edilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma / Sinan ÇETİNKAYA*, Melih BAŞARANER

•       Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemlerinin Sismik Değerlendirmesinde Mekansal Analizler / Hüseyin Can ÜNEN*, Muhammed ŞAHİN, Amr S. ELNASHAI

•       Çorum Belediyesi Altyapı Bilgi Sistemi Örneği / Mehmet Nuri BURHAN*

•       OGC Standartlarının TUCBS Ve Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi/ Başak BİLLUR MUTLU*, Emin BANK

•       Jeodinamik Amaçlı Jeodezik Çalışmalardan Üretilen Verilerin CBS İle Yönetimi / Aslı SABUNCU*, Haluk ÖZENER, Aslı DOĞRU, Onur YILMAZ

•       Kamulaştırma ve Proje Bilgi Sistemi  / Erdinç Örsan ÖNAL

 

* Sunum Yapacak Yazar

 

Ekler

Kitabın tümünü içerir (7259 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık