14.THBTK BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 245

 
Giriş

13

İçindekiler

PROGRAM

14 Mayıs 2013- Salı

08:00-09:30 KAYIT

09:30-12:00 AÇILIŞ

Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Çetin CÖMERT

Kurultay Başkanı : Prof. Dr. Haluk KONAK

HKMO Genel Başkanı : Ertuğrul CANDAŞ

TMMOB Başkanı : Mehmet SOĞANCI

Konuk Konuşmacılar

12:00-12:30 ÖLÇME TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM FUARININ AÇILIŞI

12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-15:30 PANEL/TÜRKİYE‘NİN DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ

Panel Yöneticisi: Hüseyin ÜLKÜ ( HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi
Komisyonu Başkanı)

Ali Rıza AYDIN (Anayasa Mahkemesi Raportörü)

Atilla KART (TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi)

Mehmet Ali YILMAZ (Yazar)

15:30-16:00 POSTER OTURUMU-1

Poster Sunum Alanı

Oturum Başkanları : Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI, Yrd. Doç Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI,

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yavuz ÖZALP

16:00-18:30 PANEL/KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Panel Yöneticisi: Ertuğrul CANDAŞ (HKMO Genel Başkanı)

TOKİ Başkanlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa İl Özel İdaresi

18:30-19:30 MÜZİK "GELECEĞİMİZ ÇALINIYOR, DİNLEMEKTE FAYDA VAR"

(ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜZİK ATÖLYESİ)

19:30 KOKTEYL

15 Mayıs 2013 Çarşamba

08:30 -10:45 FORUM/ ÖĞRENCİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE DEMOKRASİ

Forum Yöneticisi: A. Fahri ÖZTEN (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Aziz KONUKMAN

(Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ülkemizdeki HES Gerçeği

Süleyman MERCAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

HKMO Öğrenci Örgütlülüğü

Umut KOCA (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Türkiye‘deki Harita Mühendisliği Gerçeği

Emin ÖZMEN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

10:45 - 11:00 ÖĞRENCİ KISA FİLM GÖSTERİSİ ( KTÜ FİLM ATÖLYESİ )

11:00-11:20 ARA

11:20-13:00 PARALEL OTURUM 1: JEODEZİ 1 (ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk KONAK

Datum ve Dilim Dönüşümünün Parsel Alanlarına Etkisi

Faruk YILDIRIM*, Deniz YILDIRIM

Astrojeodezik Çekül Sapması Bileşenlerinin ve Jeoit Yükseklik Farklarının Kern DKM3A ile Belirlenmesi: Konya Örneği

Yener TÜREN*, Aydın ÜSTÜN

Türkiye Ulusal Sabit GNSS İstasyonları Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi

Ayhan CİNGÖZ*, Yasin ERKAN, Ali İhsan KURT, Selçuk PEKER

Ülkemizdeki Tektonik Amaçlı Jeodezik Deformasyon Çalışmaları

Haluk ÖZENER, Bahadır AKTUĞ*, Aslı DOĞRU, Bülent TURGUT, Onur YILMAZ, Kerem

HALICIOĞLU, Aslı TURGUTALP, Emre HAVAZLI, Onur GÜRKAN

11:20-13:00 PARALEL OTURUM 2: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1 (ANGORA (A) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ

Mekansal Bilgi Yönetiminde Geleceğe Dönük Eğilimler ve Global Vizyon

Melih BAŞARANER*, A. Özgür DOĞRU, Caner GÜNEY, Necla ULUĞTEKİN

HGK 1:25.000 Ölçekli Topoğrafik Veritabanı

Bekir YÜKSEL, Abdullah SAYGILI*, Abdullah OKUL

Kurumsal CBS Veri Analizi ve Veritabanı

Nesibe Gülşah GÜREŞÇİ*, Kemal SEYREK

Düşey Engel Verilerinin Toplanması ve Sunumu

Murat AKIN*, Emine ALKANALKA, Mesud Behlül VAROL, Özdeğer Maviş ZARARSIZ,

Emre SOYER, Hakan ŞAHİN, Ali ULUBAY

11:20-13:00 PARALEL OTURUM 3: UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ 1

(ANGORA (C) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TÜRKER

Sakarya‘nın Karasu İlçesindeki Kıyı Şeridinin Landsat-5 Görüntülerinin Nesne Tabanlı

Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Zamansal Analizi

Aycan Murat MARANGOZ*, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ, Murat ORUÇ, Hakan Şenol KUTOĞLU, Zübeyde ALKIŞ

Tuz Gölü Alt Havzasında Landsat-5 TM Verileri ile Kuraklık İndekslerinin Oluşturulması ve Zamansal Değişim Analizi

Semih EKERCİN*, Filiz DADAŞER-ÇELİK, Osman ORHAN, Gülhan ÖZDOĞAN

Kıyı Çizgisindeki Değişimin Hough Dönüşümü ve Aktif Konturlarla Otomatik Olarak Belirlenmesi

Sedat DOĞAN*, Faik Ahmet SESLİ, Mahir Serhan TEMİZ, Halil AKINCI

13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:40 PARALEL OTURUM 4: JEODEZİ 2 (ANGORA (A) SALONU)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Çetin MEKİK

Farklı Enlem Bölgelerindeki Manyetik Aktivitelerin GPS Yöntemiyle İzlenmesi

Süreyya Özgür UYGUR*, Niyazi ARSLAN, Cüneyt AYDIN

Hava ve Uzay Teknolojilerinin Mesleğimize Sunduğu Olanaklar

Turgut UZEL, Kamil EREN, Halil ERKAYA, Engin GÜLAL*

Elektromanyetik Dalgaların Atmosferde Yayılması ve Uydular Yardımıyla Konum Belirlemede Troposferik Gecikme Değerlerinin Değişik Modellerle Hesaplanması

Ahmet Yücel ÜRÜŞAN*, Turgut UZEL, Kamil EREN, Onur ÜNVER, Zehra CAN

Yapay Uydu Yörünge Bilgilerinin Başlangıç ve Sınır Değer Problemleri

Orhan KURT, Seda ÇETİN*

14:00-15:40 PARALEL OTURUM 5: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2 (ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI

Mekansal İstatistikte Nokta Deseni Analizi

Güler YALÇIN*, H. Şebnem DÜZGÜN

Artırılmış Gerçeklik (AG) Destekli Afet Yönetimi ve Mobil Belediyecilik

Zeynep ALTUNKAYA, Burak PEHLİVANLI*

Konumsal Web Servisleri İçin INSPIRE Uyumlu Metaveri Toplama

Mehmet Sabri ŞEHSUVAROĞLU*

Gözlem İstasyonları Değerlendirmelerinin Yazılım ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Buluşması

Begüm GÜNEL*, Kemal SEYREK, Nesibe Gülşah GÜREŞÇİ

14:00-15:40 PARALEL OTURUM 6: UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ 2

(ANGORA (C) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER

Termal Görüntülerin Anlamlılık Düzeylerinin Arttırılmasında Görüntü Birleştirmenin Kullanımı

Abdüsselam KESİKOĞLU*, Ahmet Emin KARKINLI, Tuba KURBAN, Erkan BEŞDOK

Uydu Görüntüsü Zenginleştirme Yöntemleri Kullanılarak Litolojik Birimlerin Ayırt Edilmesi

Önder GÜRSOY*, Şinasi KAYA, Ziyadin ÇAKIR

Zeololitleşmelerin Uzaktan Algılama Metotlarıyla Tespit Edilmesi: Gördes (Manisa) Örneği

Alaaddin VURAL, Özşen ÇORUMLUOĞLU, İbrahim ASRİ*

Görüntü Birleştirme Yöntemlerinin Spektral Değerleri ve Görüntü Nefasetini Koruma Açısından Karşılaştırılması: Worldview-2 Uygulaması

Bekir GÜL*, Çağlar YILDIRMIŞ, Abdullah DEĞER, Mustafa ERDOĞAN, Ali ULUBAY

15:40-16:00 ARA

16:00-18:30 PANEL/ 500. YILINDA PİRİ REİS

Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Çetin CÖMERT ( HKMO CBS Komisyonu Başkanı )

Prof. Dr. Doğan UÇAR ( İTÜ Kartografya Anabilim Dalı Başkanlığı)

Prof. Dr. İdris BOSTAN ( İÜ Edebiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Bülent ARI ( Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı)

Doç. Dr. İbrahim YILMAZ (AKÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü)

Memduh ÜLGEN ( Emekli Mühendis Albay, Harita Genel Komutanlığı)

18:30-19:30 TİYATRO: "... DİYE DÜŞÜNDÜM BEN" (KTÜ TİYATRO ATÖLYESİ)

16 Mayıs 2013 Perşembe

09:00-10:15 PARALEL OTURUM 7: TAŞINMAZ DEĞERLEME, KENTSEL VE

KIRSAL ALAN DÜZENLEME (ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya DEMİR

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mülkiyet Kazanımlarının Ekonomik Analizinin Ayazma

Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinde İncelenmesi

Ayşegül GERVAN*, Hülya DEMİR, Ahmet YILMAZ

Kırsal Alanlarda Taşınmaz Değerlemesinde Bir Yöntem Önerisi: Yalın Değerleme Yöntemi

Mehmet ERTAŞ*

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Şehiraltı Madencilik Faaliyetleri İle Riskli Alan ve Riskli Yapı İlişkilerinin İncelenmesi

Hakan AKÇIN*

09:00-10:15 PARALEL OTURUM 8: JEODEZİ 3 (ANGORA (C) SALONU)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bahadır AKTUĞ

Gerçek Zamanlı Kinematik (RTK) GNSS Ölçü Yöntemi Kullanılarak Heyelanların İzlenebilirliğinin Araştırılması

Kemal Özgür HASTAOĞLU, Fatih POYRAZ, Ramazan Alper KUÇAK*, Mehmet

DEMİREL, Furkan NEBİPAŞAGİL

Doğrusal Hipotez Testleri İle Gerinim Analizi

Pakize KÜREÇ*, Haluk KONAK

TUSAGA Aktif (CORS-TR) Saatlik Verileri İle Alansal ve Noktasal Gerinim Analizi: Van Depremi Örneği

Mustafa ULUKAVAK*, Mualla YALÇINKAYA, Emine Tanır KAYIKÇI

09:00-10:15 PARALEL OTURUM 9: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 3 (ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin CÖMERT (Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı)

Kümelemede Normalleştirmenin Etkisi

Alper ŞEN*, Türkay GÖKGÖZ

Doğal Türkçe Dil İfadelerinin SQL Sorgulama Diline Otomatik Olarak Çevrilmesi

Sedat DOĞAN*

Hücresel Otomat- Markov Zinciri Yöntemiyle Samsun Kıyı Alanlarındaki Mekansal Değişimlerin Modellenmesi

Derya ÖZTÜRK*

10:15-10:30 ARA

10:30-13:00 PANEL / ARAZİ YÖNETİMİNDE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO

Panel Yöneticisi: Mehmet Zeki ADLI ( KİK Kurul Üyesi)

Eski Tapu ve Kadastro Genel Müdürlerinden Sn. Halit Ziya TÜRKKAN‘ın "Kadastro ne idi, nedir ve ne olacaktır" adlı çalışması

Prof. Dr. Ahmet YAŞAYAN ( HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi)

Kadastronun Ekonomik İşlevi

Yrd. Doç. Dr. Ali ERDi ( SÜ Harita Mühendisliği Bölümü)

Kadastronun Sosyal İşlevi

S. Gökşin SEYLAM(HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi),

Prof. Hüseyin ERKAN (HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi)

Taşınmaz Değerleme - Kadastro İlişkileri ve Bazı Ülkelerde Uygulamalar

Yrd. Doç. Dr.Gülgün ÖZKAN (SÜ Harita Mühendisliği Bölümü),

S. Gökşin SEYLAM ( HKMO Kadastro Komisyonu Üyesi)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün Konumu

Sedat BAKICI (TKGM Harita Dairesi Başkanı)

13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00-15:40 PARALEL OTURUM 10: MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ (ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil ERKAYA

Endüstriyel Tesislerde Yapılan Mühendislik Ölçmeleri ve Betonarme Baca Güçlendirme Çalışması Uygulaması

M. Serhan ÖZDOĞAN, A. Gökhan UZUN, Özgür TAŞDELEN*, Eyüp ŞİŞMAN,

Erdem BÜYÜKKAYA, A. Selami SADIK

Sayısal Nivoların Sistem Kalibrasyonu

Engin GÜLAL*, Nedim Onur AYKUT, Burak AKPINAR

Kapalı Maden İşletmelerindeki İmalat Haritalarının Hazırlanma Süreci, Gelişimi ve Kesit Görünümlerinin Yorumlanması

Eray CAN*, Şenol KUŞÇU, Hakan AKÇIN

Geçiş Eğrili Yatay Kurp Hesaplarına Bütünleşik Bir Yaklaşım

Orhan KURT*

14:00-15:40 PARALEL OTURUM 11: TÜRKİYE KADASTROSU (ANGORA (A) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Hüseyin ERKAN

Tapu Sicilindeki Miras Paylaşım Problemleri

Tayfun ÇAY, Sabahattin AKKUŞ*

2/B Alanlarındaki Tapulu Parsellerin İadesi

Hüseyin KOÇAK*

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulamaları

Bir Kentsel Dönüşüm Uygulaması Mıdır?

Adil Hakan AYBER*, Şaban İNAM

Kadastroda Modern Eğilimler ve Türkiye Kadastrosu

Mehmet ÇETE*, Halil İbrahim İNAN

14:00-15:40 PARALEL OTURUM 12: KARTOĞRAFYA (ANGORA (C) SALONU)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Melih BAŞARANER

Yaya Navigasyonu İçin Harita Tasarımı: Selçuk Üniversitesi Kampüsü Örneği

Hüseyin Zahit SELVİ*, İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ, Necla ULUĞTEKİN

Türk Haritacılığının Bilinmeyen Eserlerinden Biri: 1877 Tarihli Davutpaşa Haritası

Türkay GÖKGÖZ*, Cevat ÜLKEKUL, Mustafa BAKER

Günlük Hayatta Sık Kullanılan Araçların Kartoğrafya Eğitimi Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Osman Sami KIRTILOĞLU*, İbrahim Öztuğ BİLDİRİCİ

Çok Ölçekli Gösterim: Modelleme ve Güncelleme

Osman Nuri ÇOBANKAYA*, Necla ULUĞTEKİN

15:40-16:00 ARA

16:00-18:30 PANEL / KENTLEŞMEDE MEVCUT MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI, YENİ

MÜLKİYET HAKLARININ KURULMASI

Panel Yöneticisi: Hüseyin ÜLKÜ (HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Başkanı)

Aplikasyon Krokisi

Gökhan DOĞRU (HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Üyesi)

İmar Durum Belgesi- Yol Kotu - Kanalkotu Tutanağı- Plankote - Yol Projeleri

Mustafa Özer İSKENDER (HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Üyesi)

Yapı Aplikasyon Projesi İşlem Adımları-Vaziyet Planı-Bağımsız Bölüm Planları

Serkan ÖĞÜTLÜ (HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Üyesi)

Kat İrtifakı- Kat Mülkiyetinde Arsa Paylarının Belirlenmesi

Prof. Dr. Hülya DEMİR (HKMO Taşınmaz Değerleme Komisyon Başkanı),

Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAĞDAŞ (HKMO Kırsal Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu Üyesi),

Dr. Mehmet GÜR (HKMO Taşınmaz Değerleme Komisyonu Üyesi)

Yüksek Yapılarda Yapı Aplikasyon Projesi Uygulaması

Prof. Dr. Halil ERKAYA (HKMO Mühendislik Ölçmeleri Komisyon Başkanı)

Yapı Aplikasyon Projesi Uygulaması - Fenni Mesuliyet- Yapı Kullanma İzni - Cins Değişikliği

Mustafa YILDIZ (HKMO Kayseri Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı)

 

17 Mayıs 2013 Cuma

08:30-09:45 PARALEL OTURUM 13: JEODEZİ 4 (ANGORA (A) SALONU)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kamil TEKE

Jeodezik Deformasyon Ağlarının Analizi

Levent TAŞÇI*

Zonguldak Kent Merkezi ve Çevresinin Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel Radar İnterferometri Tekniği İle İzlenmesi

Hüseyin KEMALDERE*, Hakan Şenol KUTOĞLU, Hakan AKÇIN, Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Hedef Programlama Tekniği, Melez Bulanık Regresyon ve Jeodezik Ağların Dengeleme Problemi

Mustafa ŞİMŞEK*, Fahrettin ARSLAN

08:30-09:45 PARALEL OTURUM 14: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 4 (ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI

Boğaziçi Köprülerinin Kentsel Büyümeye Etkilerinin Araştırılması

İsmail Ercüment AYAZLI*, Fatmagül KILIÇ, Hülya DEMİR

RFID Sistemleri İle Konum Belirleme Uygulamaları

Emrullah DEMİRAL*, İsmail Rakıp KARAŞ, Muhammed Kamil TURAN

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mekansal Gayrimenkul Sistemi ve Uygulamaları

A. Burak KESER, Mert Yasin ÖZ*, Hüseyin KÜÇÜK, Hasan BİNBOĞA

08:30-09:45 PARALEL OTURUM 15: UZAKTAN ALGILAMA VE FOTOGRAMETRİ 3

(ANGORA (C) SALONU)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Sedat DOĞAN

Fotogrametri mi LİDAR mı?

Mehmet Sabri ŞEHSUVAROĞLU*, Oktay EKER, Mustafa ERDOĞAN, Ferruh YILDIZ

Tek Nokta, Ağ Yapısı ve PPP Yöntemleriyle GPS Çözümlerinin Doğrudan Algılayıcı

Yöneltmesi Doğruluğuna Etkisi

Abdullah KAYI*, H. Murat YILMAZ, Altan YILMAZ

Rasat Uydu Görüntülerinin Geometrik Doğruluğu

Mustafa ERDOĞAN*, Altan YILMAZ, Oktay EKER

09:45-10:15 POSTER OTURUMU-2

Poster Sunum Alanı

Oturum Başkanları : Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI, Yrd. Doç Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI,

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yavuz ÖZALP

10:15-11:55 ÖZEL OTURUM: EN İYİ BİLDİRİ OTURUMU (ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Mahmut Onur KARSLIOĞLU

GPS Ölçüleriyle Farklı Modeller Kullanarak Yoğuşabilir Su Buharı Miktarının Hesaplanması

İlke DENİZ*, Çetin MEKİK

Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yer Yüzey Sıcaklığının Belirlenmesi

Aliihsan ŞEKERTEKİN*, Şenol Hakan KUTOĞLU, Şinasi KAYA

GRACE Çözülerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

Nevin Betül AVŞAR*, Aydın ÜSTÜN, Ramazan Alpay ABBAK

Taşınmaz Değerleme Sistemimizde Yeniden Yapılanma Süreci ve Uzmanların Beklentileri

Nuri ERDEM*, Mehmet ÇETE

Sürekli Gözlem Yapan Referans İstasyonlarının Oluşturduğu Ağların Robustluğu

Mevlüt YETKİN*, Mustafa BERBER, Cevat İNAL

11:55-12:15 ARA

12:15-13:30 KAPANIŞ OTURUMU(ANGORA (B) SALONU)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çetin CÖMERT ( HKMO CBS Komisyonu Başkanı )

Ödül Töreni

Sonuç Bildirgesi

KAPANIŞ

POSTER OTURUMLARI

 

14 Mayıs 2013 Salı

15:30-16:00 POSTER OTURUMU-1

Poster Sunum Alanı

Oturum Başkanları : Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI, Yrd. Doç Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI,

Yrd. Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP

• Yeraltı Madenlerinde Yüzey Suları

Gürhan Kamuran KARAPINAR

• Kentsel Dönüşüm Projelerinin Önemi ve Yeni Yaklaşımlar: Eskişehir Örneği

Kemal ÇELİK

• Kızkalesinin Lazer Tarama Tekniği ile 3 Boyutlu Modellenmesi Örneği

Ali ULVİ

• Konya Kapalı Havzasında İklimsel Değişimler ve Tuz Gölü Üzerindeki Etkileri

Filiz DADASER-ÇELİK, Semih EKERCİN, Gülhan ÖZDOĞAN, Osman ORHAN

• Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve Ülkemizde Kırsal Arazi Yönetiminin Genel Çerçevesini Oluşturan Yasalar Üzerine Bir İnceleme

Mehmet GÜR

• Kamulaştırma: Haritacılık Özel Sektörü Açısından Bir İnceleme

Mehmet GÜR, Erkan ODABAŞIOĞLU

• Hazarfen Ahmet Çelebi Heykeli‘nin Yersel Fotogrametri Yardımıyla 3B Modellenmesi

Mohsen FEİZABADİ, Ahmet Faruk ÇETİN, Dursun Zafer ŞEKER

• İnsansız Hava Araçları Yardımıyla Kompak Kameraların Hava Fotogrametrisinde Kullanılmasına Bir

Örnek

Ali ULVİ, Murat YAKAR

• Taşkent Sultan Çeşmesinin Fotogrametrik Ölçüm Teknikleri İle Mimari Rölövesinin Hazırlanması ve 3 Boyutlu Modellenmesi

Ali ULVİ, Murat YAKAR

• Web 2.0 Uygulamalarında CBS ve HTML5

Alper DİNÇER, Kemal SEYREK

• Su Toplama Alanlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi

Ahmet Hamdi SARGIN, Nesibe Gülşah GÜREŞCİ, Kemal SEYREK

17 Mayıs 2013 Cuma

09:45-10:15 POSTER OTURUMU-2

Poster Sunum Alanı

Oturum Başkanları : Yrd. Doç. Dr. Halil AKINCI, Yrd. Doç Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI,Yrd. Doç. Dr. Ayşe YAVUZ ÖZALP

• Hazine Malları ve İmar Uygulaması

Hüseyin KOÇAK, Metin BEYAZ

• Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonunun Kurulması, Verilerinin Analizi ve Sunumu

Engin GÜLAL, Nedim Onur AYKUT, Burak AKPINAR, İbrahim TİRYAKİOĞLU, Ahmet Anıl DİNDAR, Hediye ERDOĞAN

• Mükerrer Kadastronun Giderilmesi ve İkinci Kadastro

Nevzat İhsan SARI

• Referans İstasyonlarının Sistemindeki Kenar Uzunluklarına Göre GPS Ölçü Sürelerinin Belirlenmesi

Kazım MELİKOĞLU, Mehmet MELİKOĞLU

• Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketine Devredilen Kamuya Ait Taşınmazların Değerleme Yöntemleri

Zeki ÇEVİK

• Web CBS‘de WMS-Time Kullanımı: Konya Havzası Su Kalitesinin İzlenmesi Örneği

Fatih SARI, Ali ERDİ

• Openlayers Tabanlı Adres Arama Motoru Geliştirme ve Geocoding Uygulaması

Ali ERDİ, Fatih SARI, Asuman ILGAZ

• Web CBS ile Nöbetçi Eczane ve En Yakın Eczane Uygulamaları: Konya Örneği

Ali ERDİ, Fatih SARI, Metehan Burak TÜRK

• Uzaktan Algılamada Kontrolsüz Değişim Belirleme

Mustafa Hayri KESİKOĞLU, Ümit Haluk ATASEVER, Coşkun ÖZKAN

• Yerel, Ulusal ve Uluslararası Sabit Referans İstasyonlarının Kabuk ve Yapısal Deformasyon Belirleme

Amaçlı Tasarlanan Ağlara Entegrasyonu, Ölçme ve Değerlendirme Stratejileri

Pınar SARIN, Rahmi Nurhan ÇELİK

• Tarihi Aynalı Çarşının Fotogrametrik Yöntem ile Modellenmesi

Özgün AKÇAY, Ramazan Cüneyt ERENOĞLU, Mehmet Ali YÜCEL

 

Ekler

Kitabın tümünü içerir (5555 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık