ANA SAYFA

Ana Sayfa 

İLETİŞİM

İletişim 

BAĞLANTILAR

Bağlantılar 

SİTE HARİTASI

Site Haritası 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular 

  TMMOB  FIG  CLGE
ENGLISH HKMOBİS ÜYE HKMOBİS

  23 Mart 2018, Cuma

TMMOB HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Site İçi Arama:

Loading
FİG 2018

    Haberler

    Basın Açıklamaları

    Görsel Basında Odamız

    Basından

    Resmi Yazışmalar

    Birim Fiyatlar

    Hukuk Birimi

    İstatistikler ile HKMO

    MİSEM

    Üyelerimizden

    Satım Duyuruları

    Alım Duyuruları

    İş Arayanlar

    Eleman Arayanlar

    Yardım Duyuruları

    Bilgi Edinme Başvurusu

    TİP Sözleşmeler Kontrol

    SHKMMB

    LİHKAB

 

e-Liste

Odamız üyesi değil, fakat duyuruların düzenli olarak
e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız;
Lütfen adınızı, soyadınızı ve
e-posta adresinizi giriniz..

Adınız:

E-Posta Adresiniz:

 

Son Çıkan Yayınlar

 

» KİTAPLAR

MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ
HKMO

 
 » JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ

 
 » HKM DERGİSİ

SAYI: 2011-1 104

 
 » HARİTA BÜLTENİ

SAYI: ŞUBAT 2018 99

  

KİTAPLAR


KADASTRO BİLGİSİ-GÜNCELLENMİŞ 9.BASKI

PROF. HÜSEYİN ERKAN
 

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

240

 

Giriş

13

İçindekiler

 

 •  İÇİNDEKİLER
 • 1. GİRİŞ
 • 1.1. Tanımlar, Kavramlar 18
 • 1.1.1. Kadastro 18
 • 1.1.2. Tapulama 20
 • 1.1.3. Tapu 20
 • 1.1.4. Parsel 20
 • 1.1.5. Ada 22
 • 1.1.6. Tapu – Kadastro İlişkisi 22
 • 1.1.7. Tapulama - Kadastro İlişkisi 23
 • 1.2. Kadastro Tarihi Hakkında Özet Bilgi 24
 • 1.2.1. İlk Çağlarda Kadastro 24
 • 1.2.2. Fransa Kadastrosu 25
 • 1.2.3. Almanya Kadastrosu 26
 • 1.2.4. İspanya`da Kadastro Çalışmaları 27
 • 1.2.5. Hollanda`da Kadastro Sisteminin Tarihsel Gelişimi 29
 • 1.3. Kadastro Türleri ve İçerikleri 30
 • 1.3.1. Vergi Kadastrosu 31
 • 1.3.2. Hukuk Kadastrosu 31
 • 1.3.3. Ekonomik Kadastro 32
 • 1.3.4. Çok Yönlü Kadastro 32
 • 1.3.3. Arazi Bilgi Sistemi 32
 • 1.4. Kadastro – Toprak Mülkiyeti İlişkileri 33
 • 1.4.1. Taşınmaz Mal Kavramı 33
 • 1.4.2. Mülkiyet Kavramı 33
 • 1.4.3. Toprağın Önemi ve Çoğaltılamazlığı 34
 • 1.4.4. Mülkiyet Türleri 35
 • 1.4.4.1. Eski Yunan`da Toprak Mülkiyeti 35
 • 1.4.4.2.Eski Roma`da Toprak Mülkiyeti 35
 • 1.4.4.3. Fransız Devriminde Toprak Mülkiyeti 36
 • 1.4.4.4. Diğer Bazı Düşünürlerin Mülkiyet Hakkındaki Görüşleri 37
 • 1.4.4.5. Günümüzde Özel Mülkiyet Anlayışı 37
 • 1.4.4.6. Toplumcu Mülkiyet Görüşü ve Savunanlar 37
 • 1.4.4.6.1. Özel Mülkiyet Görüşünü Eleştirenler 38
 • 1.4.4.6.2. Toplumcu Mülkiyet Görüşünü Benimseyenler 38
 • 1.4.4.6.3. Kamu Mülkiyeti 39
 • 1.4.5. Türklerde Toprak Mülkiyeti 40
 • 1.4.5.1. Eski Türkler`de Toprak Mülkiyeti 40
 • 1.4.5.2. Osmanlı İmparatorluğu`nda Toprak Mülkiyeti Sistemi 41
 • 1.4.5.3.1858 Arazi Kanunnamesi 42
 • 1.4.6. T.C. Anayasaları`nda Mülkiyet Hakkı 44
 • 1.4.7. Mülkiyet ve Sınır Belirlemede Kadastro 45
 • 1.5. Türkiye`de Kadastro Çalışmaları 45
 • 1.5.1. Osmanlı İmparatorluğu`nda Kadastro 46
 • 1.5.2. Cumhuriyet Dönemi Kadastro Çalışmaları 47
 • 1.5.2.1. 14.04.1924 gün ve 474 sayılı "Artvin, Ardahan, Kars illeriyle Kulp ve Iğdır kazaları ve Hopa kazasının Kemalpaşa Nahiyesindeki Arazideki Tasarrufa Ait Kanun"47
 • 1.5.2.2. 22.04.1925 gün ve 658 sayılı Kadastro Kanunu 47
 • 1.5.2.3. 15.12.1934 gün ve 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu 50
 • 1.5.2.4. 15.03.1950 gün ve 5602 sayılı Tapulama Kanunu 51
 • 1.5.2.5. 21.06.1987 gün ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu 54
 • 1.5.2.6. 22.02.2005 gün ve 5304 sayılı "Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 56
 • 1.5.2.7. Türkiye`de Kadastrodan Beklenenler 57
 • 1.5.2.7.1. T.C. Anayasa Mahkemesinin Kadastro Yorumu 58
 • 1.5.2.7.2. Kalkınma Kadastro İlişkileri 60
 • 1.5.3. Avrupa Birliği`nde Kadastro 62
 • 1.5.3.1. Arazi Yönetimi Kavramı ve Önemi 62
 • 1.5.3.2. Avrupa Birliğinde Kadastro Öngörüleri 65
 • 1.6. Kadastronun İçeriği 66
 • 1.6.1. Kadastro Kavramı 66
 • 1.6.2. Kadastro Bilgileri 67
 • 1.6.3. Kadastro - Taşınmaz Mal Değerleme İlişkisi 68
 • 1.6.4. FIG`de Kadastro İçeriği 70
 • 1.6.5. İspanya Kadastrosu`nda Değer Öğesi 70
 • 1.6.6. Türkiye Kadastrosunun Değer Öğesi 71
 • 1.6.6.1. 658 Sayılı Kadastro Kanunu`nda 71
 • 1.6.6.2. Harita Kadastro Reform projesi (HAKAR)`nde:71
 • 2. KADASTRO YAPIMI 73
 • 2.1. Kadastroda Gözetilmesi Gereken İlkeler 73
 • 2.1.1. Tapu Sicil Sisteminin İlkeleri 73
 • 2.1.1.1. Tescil İlkesi 73
 • 2.1.1.2. Açıklık İlkesi 73
 • 2.1.1.3. Devletin Sorumluluğu İlkesi 74
 • 2.1.1.4. Devlete Güven İlkesi 74
 • 2.1.1.5. Nedensellik İlkesi 74
 • 2.2. Kadastro Çalışmalarına Başlama 75
 • 2.2.1. Kadastro Bölgeleri 75
 • 2.2.2. Kadastro Ekibi 75
 • 2.2.2.1. Kadastro Ekibi Bilirkişileri 76
 • 2.2.2.2. Bilirkişilerin Nitelikleri 77
 • 2.2.3. Kadastro Komisyonu 78
 • 2.2.3.1. Komisyonun Kuruluşu 78
 • 2.2.3.2. Komisyonun Görevleri 79
 • 2.2.4. Kadastro Hazırlıkları, Bilgi ve Belge Toplama 80
 • 2.2.5. Kadastro Çalışma Alanı  81
 • 2.2.5.1. Kadastro Çalışma Alanı Duyuruları 81
 • 2.2.5.2. Kadastro Çalışma Alanı Sınırlandırması 83
 • 2.2.5.2.1. Kadastro Çalışma Alanı Sınırlarının Arazide Belirlenmesi 83
 • 2.2.5.2.2. Çalışma Alanı Sınırına İtiraz 87
 • 2.2.5.2.3. Mülki Sınırda Değişiklik 88
 • 2.2.5.3. Çalışma Alanı İçinde Bulunan Ormanların Kadastrosu 88
 • 2.2.5.4. Çalışma Alanı Sınır Krokisi 91
 • 2.2.5.5. Fotogrametrik Pafta İle Çalışılan Yerlerde Kadastro Çalışma Alanı Sınırlandırması 92
 • 3. TAŞINMAZ MAL SINIRLANDIRMA 93
 • 3.1. Ada Bölümleme, Krokisi ve Hazırlanması 93
 • 3.2. Taşınmaz Malların Sınırlandırılması 97
 • 3.2.1. Klasik Yöntemle Sınırlandırma Çalışmaları 98
 • 3.2.1.1. Sınırlandırma İşlemleri ve Sınırlandırma Krokileri 98
 • 3.2.1.1.1. Mülkiyet Çizgileri ve Özel İşaretleri 100
 • 3.2.1.1.2. Arazide Belirsiz Sınırlar 100
 • 3.2.1.1.3. Sınırlandırma Krokilerinde Detayların Gösterilmesi 101
 • 3.2.1.1.4. Mülkiyet Sınırları Üzerindeki Detaylar 101
 • 3.2.1.1.5. Binaların Gösterilmesi 102
 • 3.2.1.1.6. Dini Yapıların ve Diğer Yapıların Gösterilmesi 103
 • 3.2.1.1.7. Diğer Tesislerin Gösterimi 107
 • 3.2.1.1.8. İrtifak Haklarının Gösterimi 107
 • 3.2.1.1.9. Kara ve Demir Yollarının Gösterilmesi 109
 • 3.2.1.1.10. Sokak Kapılarının Gösterilmesi 110
 • 3.2.1.1.11. İmar Ada ve Parselleri 110
 • 3.2.1.1.12. Tapu Haritalı Parseller 111
 • 3.2.1.1.13. Kat Hakları 112
 • 3.2.1.1.14. Kat Mülkiyeti Uygulamaları 113
 • 3.2.1.1.15. Yerleşilmemiş Alanlarda Sınırlandırma Krokileri 113
 • 3.2.2. Fotogrametrik Yöntemle Çalışmalarda Sınırlandırma..114
 • 3.2.2.1. Tanıtma İşaretleri 114
 • 3.2.2.2. İdentifikasyon 116
 • 3.2.2.3. Verifikasyon 116
 • 3.2.2.4. Fotogrametrik Haritaların Kadastro Çalışmalarında Kullanılma İlkeleri 118
 • 3.2.2.5. Konum Kontrolü 118
 • 3.2.2.6 Fotogrametrik Haritalar ile Yapılacak Kadastral Çalışmalar 119
 • 3.2.3. Sınırlandırma Krokilerinde Yazılar ve Rakamlar 121
 • 3.2.4. Sınırlandırma Krokilerinde Düzeltmeler 122
 • 3.3. Orman Sınırlarında Taşınmaz Mal Sınırlandırma 123
 • 3.4. Meraların Sınırlandırılması ve Tespiti 125
 • 3.4.1. Meranın Tanımı 125
 • 3.4.2. Duyuru 125
 • 3.4.3. Sınırlandırma ve Tespit 126
 • 3.4.4. Mera Olarak Belirlenebilecek Yerler 126
 • 3.4.5. Meraların Tahsisi 127
 • 3.4.5.1. Meraların Hukuksal Durumu ve Tahsis 127
 • 3.4.5.2. Tahsis Kararının Bildirilmesi, İlân, İtiraz ve Kütüğe Kayıt 127
 • 3.4.5.3. Mera Özel Siciline Kayıt 127
 • 3.5. Sınırlandırma Kroki Örnekleri 128
 • 4. KADASTRODA ÖLÇME İŞLERİ 131
 • 4.1. Detay Ölçmeleri 131
 • 4.1.1. Ölçü Yöntemleri 131
 • 4.1.1.1. GPS Yöntemiyle Detay Ölçüleri 132
 • 4.1.1.2. Detay Ölçme Doğruluğu 133
 • 4.1.2. Elektronik Takeometre İle Detay Ölçüsü 134
 • 4.1.3. Yapılaşmış Alanlarda Prizmatik Yöntemle Detay Ölçüleri 135
 • 4.2. Ölçü Krokileri ve Özellikleri 137
 • 5. KADASTRO ÇİZİM İŞLEMLERİ 143
 • 5.1. Kadastroda Planın Anlam ve Önemi 143
 • 5.2. Kadastroda Çizim İşleri 144
 • 5.2.1. Pafta Sistemleri 144
 • 5.2.1.1. Ada Pafta Sistemi 145
 • 5.2.1.2. Dolu Pafta Sistemi 145
 • 5.2.1.3. Kadastro Pafta Altlıkları 147
 • 5.2.1.4. Pafta Kenar Bilgileri 147
 • 5.2.1.5. Pafta Çizimi 149
 • 5.3. Pafta Bölümlendirmesi 149
 • 5.3.1. 1/2500 Ölçekli Haritalar Yönetmeliği 149
 • 5.3.2. 100K Sistemi Pafta Bölümleme 151
 • 5.3.3. Ülke Pafta Bölümleme Sistemi 152
 • 5.2. Yüzölçümü Hesaplamaları 159
 • 6. KADASTRO ÇALIŞMALARININ KESİNLEŞTİRİLMESİ 165
 • 6.1. Askı İlanı 165
 • 6.2. Mahalle / Köy Klasörleri 168
 • 6.3. Tapu Kütüklerinin Hazırlanması 168
 • 6.4. Tapu Müdürlüğüne Devir İşlemleri 172
 • 6.5. Merkeze Gönderilecek Belgeler 172
 • 7. KADASTRONUN YAŞATILMASI 173
 • 7.1. Taşınmaz Mallarda Değişim Süreci 174
 • 7.2. Değişikliklerin İzlenmesi 175
 • 7.2.1. Kadastroda Hukuki Değişiklikler 175
 • 7.2.2. Kadastroda Cins Değişiklikleri 176
 • 7.2.3. Kadastroda Şekil Değişiklikleri 178
 • 7.2.3.1. Ayırma İşlemleri 179
 • 7.2.3.2. Birleştirme İşlemleri 180
 • 7.2.3.3. Yoldan İhdas (Parsel Oluşturma) İşlemleri 181
 • 7.2.3.4. Aplikasyon 182
 • 7.2.3.5. Parselin Yerinde Gösterilmesi 184
 • 7.2.3.6. Kamulaştırma Haritaları 185
 • 7.2.3.7. Parselasyon Haritaları (İmar Planları) 186
 • 7.2.8. İrtifak Hakkı Kurulması İşlemleri 188
 • 7.2.8.1. Arzi (Yersel) İrtifak Hakları 188
 • 7.2.8.2. Şahsi İrtifak Hakları 189
 • 7.2.8.2.1. İntifa Hakkı 189
 • 7.2.8.2.2. Oturma Hakkı 189
 • 7.2.8.2.3. Üst Hakkı 189
 • 7.2.8.2.4. Kaynak Hakkı 190
 • 7.2.8.3. Diğer İrtifak Hakları 190
 • 7.2.8.4. Teknik İçerikleri İrtifak Hakkı Tescilinde Yetki 190
 • 7.3. Kadastro Planlarının Sayısallaştırılması 192
 • 7.3.1. Sayısallaştırmaya Konu Haritalar 193
 • 7.3.2. Sayısallaştırmanın İşlem Adımları 194
 • 7.3.3. Geçici Koordinatların Elde Edilmesi 194
 • 7.3.4. Geçici Koordinatların Kontrolü 196
 • 7.3.5. Arazi Kontrolü, Koordinatların
 • İyileştirilmesi ve Dönüşüm 196
 • 7.3.6. Sayısallaştırmada Yanılma Sınırları 197
 • 7.3.7. Ölçü Değerlerine Göre Yapılan Sayısallaştırmalar 197
 • 7.3.8. Paftalardan Okunarak Üretilen Değerlerle
 • Sayısallaştırmalar 198
 • 7.3.9. Sayısallaştırılan Noktaların Konum Doğrulukları 200
 • 7.3.10. Yüzölçümü Hesapları,
 • Karşılaştırmalar ve Düzeltmeler 200
 • 7.3.11. Kontrol işlemleri 201
 • 7.3.12. Yeni Planların Çizimi ve Onayı 201
 • 7.3.13. İlân ve Diğer İşlemler 202
 • 7.3.13.1. Bilgilendirme 202
 • 7.3.13.2. Askı İlân Cetvellerinin Düzenlenmesi ve İlânı 202
 • 7.3.13.3. Askı İlânı İçinde Açılan Davalar 202
 • 7.3.13.4. Paftalara Belirtme Yapılması 203
 • 7.4. 3402 / 22.a Uyarınca Yeniden Kadastro Yapımı 204
 • 7.4.1. Uygulamanın Kapsamı 206
 • 7.4.2. 22.a Uygulamasını Gerektiren Nedenler 207
 • 7.4.3. 3402/22.a Uygulaması Hazırlık Çalışmaları 209
 • 7.4.3.1. Uygulama Alanının Belirlenmesi 209
 • 7.4.3.2. Uygulama Raporunun Hazırlanması 210
 • 7.4.3.3. Uygulama Alanının İlânı ve
 • Belirtme Yapılması 211
 • 7.4.3.4. Uygulama Öncesi Hazırlık Çalışmaları 211
 • 7.4.3.5. Ada ve Mevki İlânı 212
 • 7.4.3.6. Ada ve Parsel Numaralarının Verilmesi 214
 • 7.4.3.7. Uygulama Başladıktan Sonraki
 • Akit ve Tescil İşlemleri 214
 • 7.4.4. 22.a Uygulamasında Parsel Sınırlandırma 215
 • 7.4.4.1. Yol, Dere, Ark ve Benzeri
 • Yerlerde Sınırlandırma 217
 • 7.4.4.2. Alan Dengeleme Plânı 217
 • 7.4.5. Ölçü ve Ölçü Krokilerinin Düzenlenmesi 218
 • 7.4.6. Plân Aplikasyonu ve Ada Ölçü Krokisi 219
 • 7.4.6.1. Ada raporu 219
 • 7.4.6.2. Tutanak Düzenlemesi 219
 • 7.4.6.3. Sınırlandırma Krokisi 220
 • 7.4.6.4. Uygulamada Yeni Eklentilerin
 • (Muhdesat) Durumu 220
 • 7.4.6.5. Uygulamada Yapı ve Tesislerin Durumu ve
 • Cins Değişikliği 220
 • 7.4.6.6. Yüzölçümü Hesapları ve Karşılaştırma 221
 • 7.4.6.7. Uygulama Öncesinde Davalı Taşınmaz
 • Malların Durumu 221
 • 7.4.6.8. İtirazların Komisyon
 • Tarafından İncelenmesi 222
 • 7.4.6.9. İş Bitim Tutanağının Düzenlenmesi 223
 • 7.4.6.10. Askı İlan Çizelgelerinin
 • Kapsamı ve Askı İlanı 223
 • 7.4.6.11. Askı İlânı Süresinde Açılan Davalar 224
 • 7.4.7. Uygulamanın Kesinleştirilmesi 224
 • 7.5. Teknik Hatalar ve Düzeltilmesi 225
 • 7.5.1. Ölçü Hataları ve Düzeltilmesi 225
 • 7.5.1.1. Ölçme ve Ölçü Yöntemleri 225
 • 7.5.1.2. Prizmatik Yöntemde Ölçü Hataları 226
 • 7.5.1.3. Takeometrik Yöntemde Ölçü Hataları 226
 • 7.5.1.4. Elektronik Uzunluk Ölçerle
 • Yapılan Ölçü Hataları 227
 • 7.5.2. Ölçü Hatasının Düzeltilmesi 227
 • 7.5.3. Sınırlandırma Hatalarının ve Düzeltilmesi 227
 • 7.5.3.1. Sınırlandırma Hataları 227
 • 7.5.3.2. Sınırlandırma Hatasının
 • Düzeltilemeyeceği Durumlar 229
 • 7.5.4. Çizim Hataları ve Düzeltilmesi 229
 • 7.5.4.1. Çizim (Tersimat) Hataları 229
 • 7.5.4.2. Çizim Hataları Çeşitleri 230
 • 7.5.5. Hesaplama Hataları ve Düzeltilmesi 230
 • 7.5.6. 5304 sayılı Yasa ve Düzeltme 231
 • 7.5.6.1. Doğrudan Düzeltilebilecek Hatalar 231
 • 7.5.6.2. Düzeltmenin İlgilisine Bildirimi 231
 • 7.5.6.3. Kesin Değerle Tescilde
 • Ölçü Tekniği Koşulu 231
 • 7.5.7. Düzeltme İle İlgili Özel Durumlar 232
 • 7.5.8. Düzeltmede İzlenecek YoL 232
 • 8. KADASTRODA ARŞİV İŞLERİ 234
 • 8.1. Kadastroda Arşivin Anlamı ve Özelliği 234
 • 8.2. Kadastro Bilgi ve Belgelerinin Arşivi 235
 • 8.2.1. Merkez Arşivi 235
 • 8.2.2. Yetki ve Sorumluluk 235
 • 8.2.3. Merkez Arşivinde Toplanacak Bilgiler ve Belgeler 236
 • 8.2.4. Yerel Arşiv 236
 • KAYNAKLAR 239 

 

 

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Tüm Kitaplar »


 

e-HİZMETLER:
| HKMOBİS | WEBMAIL |

© 2004-2018 Tüm hakları TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI aittir.
Sitede yer alan görsel ve metin öğeler izinsiz kullanılamaz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
SÜMER 1. SOKAK NO: 12/4 06440 KIZILAY / ANKARA
TEL: +90 312 232 5777 (PBX) - FAKS: +90 312 230 85 74 - GSM: 0533 762 28 13

 


 
Key İnternet Hizmetleri Ltd. Şti.