Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Komisyon

PROF. DR. ÇETİN CÖMERT

Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu

PROF. DR. NESİBE NECLA ULUĞTEKİN

Mesleki Eğitim-Öğretim Komisyonu

PROF. DR. RAHMİ NURHAN ÇELİK

Yönetim Kurulu Üyesi

DOÇ. DR. TAYLAN ÖCALAN

Kadastro ve Arazi Yönetimi Komisyonu

DOÇ. DR. VOLKAN ÇAĞDAŞ

Mekansal Planlama ve İmar Komisyonu

HÜSEYİN ÜLKÜ

Taşınmaz Değerlemesi Ve Yönetimi Komisyonu

PROF. DR. HÜLYA DEMİR

Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu

DOÇ. DR. SULTAN KOCAMAN GÖKÇEOĞLU

Jeodezi ve Konum Belirleme Komisyonu

DOÇ. DR. EMİNE TANIR KAYIKÇI

Mesleki Standartlar, Uygulamalar ve Yasal Temeller

NAMIK GAZİOĞLU

HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Editörü

DOÇ. DR. BAHATTİN ERDOĞAN

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi Editörü

PROF. DR. HALİL AKINCI

Geomatik Dergisi Editörü

PROF. DR. MURAT YAKAR

EMO Bilimsel Dergi

A.HAMİT SERBEST

Harita Dergisi

SELÇUK CEYLAN

6. CBS Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi

DOÇ. DR. AHMET ÖZGÜR DOĞRU

6. CBS Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi

PROF. DR. TARIK TÜRK

6. CBS Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi

DR. HÜSEYİN MERCAN

6. CBS Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi

ZİYA USTA

6. CBS Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ. CANER GÜNEY

Jeoloji Mühendisleri Odası

MURAT YILMAZ

Jeoloji Mühendisleri Odası

OKAN TÜYSÜZ

Jeoloji Mühendisleri Odası

TOLGA ÇAN

Jeoloji Mühendisleri Odası

CAN AYDAY

Jeoloji Mühendisleri Odası

KAAN ŞEVKİ KAVAK

Meteoroloji Mühendisleri Odası

AHMET ÖZTOPAL

Meteoroloji Mühendisleri Odası

HAKAN AKSU

Çevre Mühendisleri Odası

NÜKET SİVRİ

Çevre Mühendisleri Odası

BURCU ONAT

Maden Mühendisleri Odası

ABDULLAH ERHAN TERCAN

Elektrik Mühendisleri Odası

TANAY SIDKI UYAR

Şehir Plancıları Odası

ÖZGE YALÇINER ERÇOŞKUN

Ziraat Mühendisleri Odası

İBRAHİM BAYRAMİN

Bilgisayar Mühendisleri Odası

SERDAR SULTANOĞLU

Bilgisayar Mühendisleri Odası

MURAT DURMAZ

Peyzaj Mimarları Odası

EMİNE FİGEN İLKE

Yukarı Çık