TMMOB
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ `2007
KONGRE PROGRAMI
V.2007.10.29
30 EKİM 2007 SALI - 1. Gün
09:00 – 12:30 Kayıt
CBS’2007 KONGRE AÇILIŞ OTURUMU
10:00 – 12:30 (Salon A)
Açılış Konuşmaları
· Tahsin YOMRALIOĞLU, Yürütme Kurulu Başkanı konusma metni
· Ahmet AKSOY, Düzenleme Kurulu Başkanı
· Ali Fahri ÖZTEN, HKMO Başkanı konusma metni
· Mehmet SOĞANCI, TMMOB Başkanı
Davetli-Protokol Konuşmaları
· Prof. Dr. İbrahim ÖZEN, KTÜ Rektörü
· Volkan CANALİOĞLU, Trabzon Belediye Başkanı
· Mehmet Zeki ADLI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü
· Nuri OKUTAN, Trabzon Valisi
CBT –COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ FUARI AÇILIŞI
12:30 – 13:00 (Salon S)
KONGRE FOTOĞRAFI I
13:00 – 14:00 Öğle arası
KONGRE ANA OTURUMU
14:00 – 15:30 (Salon A)
Davetli Yabancı Uzmanların Sunumları
(Bu oturumda İngilizce -Türkçe-İngilizce simültane çeviri yapılacaktır)
· Future of GIS (VideoMesaj)
Jack DANGERMOND (ESRI President)
· GIS: Bringing It Down To Earth
Dr. Michael FRANCIS (UK Liverpool JMU)
· Geoinformation Modelling in Canton Bern Switzerland
Siragusa Francesco (BAU)
· European Spatial Data Infrastructure and INSPIRE & COSIN Stephen PEEDELL (EU JRC)
15:30 – 16:00 Ara
PANEL: Ç.01 – ULUSAL BİLİŞİM, CBS VE E-DEVLET POLİTİKALARI
16:00 – 18:00 (A Salonu)
Panel Yürütücüsü: Ali Fahri ÖZTEN (HKMO Bşk)
· Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal CBS Projesi
Mehmet Zeki ADLI (TKGM, Genel Müdür)
· İstanbul Bilişim Ağı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hakkı TOK (Bilgi Teknolojileri Daire Bşk, İBB)
· Türkiye’nin Bilişim Sektörüne Genel Bakış
Türker GÜLÜM (Türkiye Bilişim Derneği)
KONGRE AÇILIŞ KOKTEYLİ
19:00 – 21:30 ( KTÜ Kongre Merkezi Kokteyl Salonu)
31 EKİM 2007 ÇARŞAMBA - 2. Gün
OTURUM: T.01 - STANDARTLAR
09:00 – 10:30 (A Salonu)
Oturum Başkanı: Dr. Orhan ERCAN (HKMO)
· Web Servisleri ve OGC Mekansal Web Servisleri Kullanımının İncelenmesi (53) Sunum yapılmadı...
O. Emem (YTÜ)
· Anlamsal Coğrafi Bilgi Sistemleri (78)
M. Komesli (Yaşar Ü), M.O. Ünalır (Ege Ü), V. Tecim (DEÜ)
· ISO/TC211-Coğrafi Bilgi Standartları (112)
A. Ç. Aydınoğlu (KTÜ)
· Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Ontolojilerin Kullanımı (87)
M. Komesli (Yaşar Ü)
OTURUM: T.02 - AFET BİLGİ SİSTEMLERİ
09:00 – 10:30 (B Salonu)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Onur GÜRKAN (HKMO)
· Depreme Dönük Araştırma ve Çalışmalarda CBS (143)
H. Özener, A. Doğru (Boğaziçi Ü)
· İstanbul Afet Bilgi Sistemi Uygulaması (132)
M. Şahin, C. Ünen, D. Uçar, Z. Çoşkun, E. Tarı, U. Özerman, N. Musaoğlu (İTÜ)
· Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (KABİS) Altyapısının Oluşturulması (74)
O. Tatar, vd. (Cumhuriyet Ü)
· GIS and Chaos Modelling in The Prediction of House Fires in Merseyside & Trabzon: A Proposed New Modelling Framework (136)
M. Francis (UK Liverpool JMU)
OTURUM: T.03 – SAĞLIK CBS 09:00 – 10:30 (C Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mualla YALÇINKAYA (KTÜ)
· CBS’nin Sağlık Alanında Kullanımı Ve Örnekleri (108)
G. Özkan, H. C. Güngör (SÜ)
· Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Epidemiyolojik Amaçlı Konumsal Analizler (109)
H. E. Çolak (KTÜ)
· Sağlık CBS Uygulamalarında Konumsal Kümeleme Yönteminin Kullanımı (110)
H. E. Çolak, G. Çan (KTÜ)
10:30 – 11:00 Ara PANEL: Ç.02 – KENT BİLGİ SİSTEMLERİ 11:00 – 12:30 (A Salonu) Türkiye’de KBS ve e-Belediyecilik konusunda başarılı uygulamalarda bulunan Belediye Başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek panel... Panel Yürütücüsü: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (KTÜ-HKMO) · Volkan CANALİOĞLU, Trabzon Belediye Başkanı · Ahmet Misbah DEMİRCAN, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı · Mustafa DEMİR, İstanbul Fatih Belediye Başkanı OTURUM: T.04 – HEYELAN 11:00 – 12:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa ÖNDER (INTA) · Doğal Afetlerde Uydu Görüntülerinin Kullanımı ve International Charter “Space And Major Disasters" (135) B. M. Tekin, M. Nurlu, V. Özsaraç, N. K. Kuterdem, N. Aksoy (Afet İşl. GM) · Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Erozyon Risk Belirlemesine Yeni Bir Yaklaşım, Çorum İli Örneği (18) F. E. Tombuş, İ. M. Ozulu (Hitit Ü.) · Heyelan Duyarlılık Haritalaması İçin CBS Kullanımı (5) A. Erener (ODTÜ), S. Lacasse (NGI) · Rize İl Genelinde Afet Bilgi ve Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi Kurulması (RABİS) Projesi (75) U. Balcı (NETCAD) OTURUM: T.05 – JEODEZİ/ÖLÇME 11:00 – 12:30 (C Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fatma Gül BATUK (YTÜ) · Mekansal Verinin Kalitesi: Konum ve Yükseklik Doğruluğu (71) M. T. Özlüdemir, R.N. Çelik, H. Kutoğlu, R. Deniz (İTÜ) · Video Tabanlı Ölçme Yöntemi ve Görsel Konum Belirleme (50) H. M. Palancıoğlu, T. Kurban (Erciyes Ü.) · Konumsal Verinin Elde Edilmesinde Mobil CBS Olanakları: Geleneksel Yöntemlerle Karşılaştırma (85) F. Döner (KTÜ) · Uydu Verilerinin Farklı Yöntemlerle Karılması ve Sonuçlarının Karşılaştırılmaları (17) B. Uğurlu, H. Yıldırım, M. E. Özel (ÇOMÜ) 12:30 – 14:00 Öğle arası OTURUM: T.06 – DOĞAL KAYNAK YÖNETİMİ 14:00 – 15:30 (A Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Haluk ÖZENER (İTÜ) · GIS for The World Infrastructure T. Shawwa (Bentley) · Houston CMSA Bölgesinde Geleceğe Yönelik Yapılan Senaryoların Doğal Kaynaklar Üzerine Etkisinin Tahmini (30) H. Oğuz (KSÜ), A. G. Klein, R. Srinivasan (Texas A&M U.) · Taşkınların Haritalanmasında Hec-GeoRAS ve Hec-RAS’ın Kullanımı: Havran Çayı Örneği (Balıkesir) (33) H. Özdemir (İstanbul Ü) · Malatya Kenti Ve Yakın Çevresi İçin Olası Doğal Riskler Ve Afet Yönetimi (GIS Ortamında Örnek Bir Uygulama) (60) S. Karadoğan (Fırat Ü) OTURUM: T.07 – İNTERNET CBS 14:00 – 15:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Çetin CÖMERT (HKMO) · Küçük Ölçekli Türkiye Coğrafi Veri Tabanının Avrupa Coğrafi Veri Tabanına Uyarlanması ve İnternet/İntranet Ortamında Sunumu (57) Ö. Simav (HGK), D. Z. Şeker (İTÜ) · "Google Maps" Veya "Microsoft Virtual Earth" Kullanılarak Web Tabanlı CBS Uygulamalarının Geliştirilmesi (130) A. Dinçer, E. Yüksel, K. Seyrek, S. Elcek (DSİ) · UKVA İçin Portal Teknolojisinin Değerlendirilmesi (31) H. Akıncı (OMÜ), Ç. Cömert (KTÜ) · Web Servisleri Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (34) F. Turan (METEKSAN), H. Gürçay (HÜ), H. Sever (Çankaya Ü.) OTURUM: T.08 – YER SEÇİMİ / ADRES 14:00 – 15:30 (C Salonu) Oturum Başkanı: Nail GÜLER (TMMOB-HKMO) · Tesis Yeri Seçimine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Karar Destek Sistemi (67) Sunum yapılmadı... T. Çetinyokuş, O. Yıldız, H. Gökçen (Gazi Ü) · Katı Atık Deponi Alanlarının Yer Seçiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulaması (70) T. Çay, B. Nas, A. Berktay, F. İşcan (Selçuk Ü) · CBS Açısından Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Projesine Bakış ve Numarataj Çalışmalarındaki Sorunlara Çözüm Önerileri (ÇB-HKMO CBS Kom.) (144) F. Haşal (HKMO) 15:30 – 16:00 Ara PANEL: Ç.03 – İLETİŞİM ve BİLGİ SİSTEMLERİ 16:00 – 17:30 (A Salonu) Bilgi Toplumu olma yolunda Bilişim ve Internet`in Rolü ve CBS İletişim İlişkileri, üzerine gerçekleşecek panel... Konuşmacılar · “İnternetle Yaşam…” Doç. Dr. Mustafa AKGÜL, Bilkent Ü. TRABZON KOKTEYLİ 19:00 – 21:30 ( Atatürk Köşkü- Trabzon) POSTER OTURUM: P.01 – CBS KAVRAMLARI 09:00 – 17:30 (P Salonu) · Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Re‐Organizasyon (44) Sunum yapılmadı... K. Çelik (KTÜ) · Coğrafi Bilgi Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirlik Düzeyi (122) Sunum yapılmadı... A.Erdem (Akdeniz Ü) · Ortak Veritabanı Kullanımı ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kurulumu (62) S. İşitmezoğlu, S. Ataman (Bursagaz) · Avrupa Kadastral Veri Altyapısı (98) Sunum yapılmadı... H. T. Bostancı, Ç. Cömert (KTÜ) · Konumsal Bilgi Sistemi Kapsamında Kadastroda Üçüncü Boyut ve İçeriği (118) F. Döner, K. Karataş, C. Bıyık (KTÜ) · Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Belediyelerin Bilgi Paylaşımı (123) Sunum yapılmadı... S. Akıllı (Akdeniz Ü) · Kentsel Planlamada Çevre Düzeni Plan Sürecinde CBS’nin Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi ve Uygulama Sistemi Geliştirilmesi (37) H. Olcan (İBB), D. Z. Şeker (İTÜ) · Coğrafi Bilgi Sistemlerinin İlköğretim ve Ortaöğretimde Ders Aracı Olarak Kullanılması (3) Sunum yapılmadı... E. Aladağ, S. Aladağ (Gazi Ü) · Şehir Coğrafyası Araştırmalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Uygulanabilirliği Üzerine Teorik Bir Yaklaşım (32) Sunum yapılmadı... H. Kara, Ü. Yasak (Uşak Ü) · İlköğretim Donatı Standartlarının ve Uygulamasının CBS İle İrdelenmesi (7) A.Özyorgun, F. Batuk (YTÜ) · İnternet Tabanlı CBS Uygulamalarında Uluslar Arası Standartlar (134) Sunum yapılmadı... A.Dinçer, K. Seyrek, B. Öztürk (DSİ) · GISWEB ve Yatırım Yönetim Sistemi (124) S. Balcı, İ. Yıllar, R. Erdöl, O. E. Ülke (İGDAŞ) · Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Multimedya (10) İ. B. Gündoğdu, F. B. Ünel (Selçuk Ü) · İnternette CBS ve Multimedya Uygulamaları (11) F. B. Ünel, İ. B. Gündoğdu (Selçuk Ü) · Sleuth Modelinin Kalibrasyonu: Houston CMSA Çalışması (29) Sunum yapılmadı... H. Oğuz, A. G. Klein, R. Srinivasan (KSÜ) · Yapay Sinir Ağları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’ndeki Uygulamaları (45) V. Aslantaş, R. Kurban (Erciyes Ü) · 3B CBS`de Ağ Analizlerine Yönelik Coğrafi Veritabanının Otomatik Olarak Üretilmesi (41) İ. R. Karaş (GYTE) · Doğalgaz Uygulamalarında Karar Destek Sistemi Olarak CBS Kullanımı (23) Sunum yapılmadı... S. G. Bilgen, V. Tecim (İzmir Doğalgaz Dağıtım A.Ş.) · Hava Lidar (Light Detection And Ranging) Verilerin Jeomorfolojik ve Ekolojik Ortam Analizlerinde Kullanım Olanakları (13) C.Duran, F. Daban (Doğu Akdeniz Orm. Arş. Md.) · Sayısal Yükseklik Modelleri Kullanılarak Kayaların Erozyon Direncinin Tahmini: Ayvalık (Balıkesir, Batı Anadolu) ve Yöresi Örneği (149) A. Akgün (KTÜ), N. Türk (DEÜ) 01 KASIM 2007 PERŞEMBE - 3. Gün OTURUM: T.09 – ORMANCILIK 09:00 – 10:30 (A Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT (KTÜ) · Bilgisayar Destekli Orman Yolu Planlama Modeli (2) A. E. Akay, O. Erdaş, A. Yüksel, N. Bozali, R. Gündoğan, T. Öztürk (KSÜ) · Orman Nakliyat Planlamasında Arazi Sınıflandırmasının Önemi (54) A. O. Altunel (Kafkas Ü.), F. Akyüz (İstanbul Ü.) · Orman Yollarının Uzaktan Algılama Ve CBS İle Planlanmasının Değerlendirilmesi (117) B. Arıcak, E. Çalışkan, S. Gümüş, H. Acar (KTÜ) · Köprülü Kanyon Milli Parkı Ballıbucak Serisi’nin Konumsal Ve Zamansal Değişiminin CBS İle İncelenmesi (128) U. Karahalil, A. İ. Kadıoğulları, E. Z. Başkent, S. Köse (KTÜ) OTURUM: T.10 – PLANLAMA 09:00 – 10:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN (KTÜ) · Türkiye’de Yeni İllerin Kentsel Gelişim Sürecinin CBS ile Belirlenmesi: Aksaray Örneği (28) H. M. Yılmaz, S. Reis, M. Atasoy (Aksaray Ü.) · Jeo-Demografi İle Doğu Karadeniz Bölgesi Sosyo-Ekonomik Gelişim Dengelerinin İrdelenmesi (127) A. Ç. Aydınoğlu (KTÜ), H. Sarıalioğlu (TÜİK) · Rekreasyon Amaçlı Kentsel Yeşil Alanların Planlama İlkeleri Açısından CBS Aracılığıyla Sorgulanması: Trabzon Örneği (90) C. Sancar, P. E. Sinan, S. Özen (KTÜ) · Web Üzerinden Etkileşimli Bir Model Önerisi: Üniversite Kampusu Örneği (102) B. Güç, A. Karadayı (SDÜ) OTURUM: T.11 – TARIM 09:00 – 10:30 (C Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AÇLAR (YTÜ) · AB-Ortak Tarım Politikası Kapsamında EİKS Uygulamalarında CBS’nin Önemi (86) H. İ. İnan (KTÜ) · Tarım Arazilerinin Değerlemesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uygulanması (77) Z. Karakayacı, C. Oğuz (SÜ) · "Mean Shift" Segmentasyon Algoritması Destekli "En Büyük Olasılık" Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Tarım Alanlarının Sınıflandırılması (93) A. Özdarıcı, A. Ö. Ok (ODTÜ) 10:30 – 11:00 Ara PANEL: Ç.04 – TÜRKİYE`de CBS EĞİTİM-ÖĞRETİMİ 11:00 – 12:30 (A Salonu) · YTÜ’de CBS Eğitim-Öğretimi Doç. Dr. Fatma Gül BATUK (YTÜ) · KTÜ GISLab Çalışmaları Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU (KTÜ) · İTÜ’de CBS Eğitim-Öğretimi Prof. Dr. Dursun Zafer ŞEKER (İTÜ) · SÜ’de CBS Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Ali ERDİ (Selçuk Ü) · ODTÜ GGIT`de CBS Eğitimi Doç. Dr. Şebnem DÜZGÜN (ODTÜ) · Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü Prof. Dr. Can AYDAY (Anadolu Ü) · Özel Sektörde CBS Eğitimi Serdar KÜPÇÜ (ESRI Türkiye) OTURUM: T.12 – UZAKTAN ALGILAMA 11:00 – 12:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taşkın KAVZOĞLU (GYTE) · Lazer Tarayıcı Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu (92) F. Karslı (KTÜ) · Çok Bantlı Bilsat-1 Görüntülerinin Self Kalibrasyonu ve Ortorektifikasyonu (94) A. Ö. Ok (ODTÜ), M. Türker (HÜ) · Binaların Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Belirlenebilme Potansiyeli (96) D. Koç San (ODTÜ), M. Türker (HÜ) · Topografik Ve Kartografik Bilgi Sistemlerinin Yaşatılmasında Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntü Verilerinden Yararlanma (129) M. Alkan, E. Can (ZKÜ) OTURUM: T.13 – ULAŞIM 11:00 – 12:30 (C Salonu) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH (İBB) · Ulaştırmanın Yönetimi ve Ulaşım Bilgi Sistemi (22) Sunum yapılmadı... F. Şentürk (İBB), F. Batuk (YTÜ) · Bağlantı Yolları Üzerindeki Trafik Yoğunluğunda Yakın Çevre Arazi Kullanımı Etkisinin CBS Tabanlı Analizi: Hadımköy-Beylikdüzü Bağlantı Yolu Örneği (111) A. Keçeli, M. Karakuyu (Fatih Ü.) · Katı Atık Toplama/Taşımada CBS Destekli Güzergâh İyileştirme İşleminin Maliyet Ve Egzoz Emisyonları Üzerine Etkisi (58) Sunum yapılmadı... Ö. Apaydın, M. T. Gönüllü (YTÜ) · Developing A Generic Framework to Enhance GIS in Police Operations (142) M. Francis, H. Francis, P. Kinloch (UK Liverpool JMU) 12:30 – 14:00 Öğle arası / Şehir Gezileri OTURUM: T.14 – ARAZİ YÖNETİMİ 14:00 – 15:30 (A Salonu) Oturum Başkanı: Hüseyin ÜLKÜ (HKMO) · Kadastro 2014 Vizyonu için Avrupa’da Coğrafi Bilgi Sistemi Girişimi: İsviçre Modeli (106) M. Çete (KTÜ) · Hazine Arazileri Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı: Çankaya Örneği (69) T. Kavzoğlu, A. Arslan (GYTE) · Kadastral Verilerin CBS Ortamına Aktarılması Ve Parsel – Mülkiyet Analizleri (120) B. Uzun, H.İ. İnan (KTÜ) · Dünya’daki Kadastral Sistemler için Ortak Bir Veri Modeli Yaklaşımı: Temel Kadastro Modeli (TKM) (107) T. Yomralıoğlu, H. İ. İnan, M. Çete (KTÜ) OTURUM: T.15 – YER BİLİMLERİ 14:00 – 15:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cüneyt ŞEN (KTÜ) · Çelikli Havzasında Farklı Erozyon Sınıflarında Toprak Özellikleri Arasındaki Farklılıkların Araştırılması (39) İ. Oğuz (Tokat TSKAE) · Maden Bilgi Sistemi Oluşturma Çalışmaları (27) G. Özkan, O. S. Yılmaz, Ş. Yalpır (SÜ) · Jeolojik-Jeoteknik Bilgi Sistemine Bir Örnek: Aksaray İl Merkezi (89) A. Yalçın (Aksaray Ü.), C. Gökçeoğlu, H. Sönmez (HÜ) · Türkiye Jeoloji Bilgi Bankası (103) G. Gürler, B. T. San (MTA) OTURUM: T.16 – ÇEVRE 14:00 – 15:30 (C Salonu) Oturum Başkanı: Ertuğrul ÜNLÜTÜRK (ÇMO Bşk) · Mekan-Zaman Boyutlu Olguları Ortaya Çıkarmada Mekansal Veri Madenciliğinin Kullanılması (82) A. Torun (HGK), Ş. Düzgün (ODTÜ) · Coğrafi Bilgi Sisteminden Yararlanarak Antalya Kenti İçin Sürdürülebilirlik Projesi Geliştirilebilir (121) G. Ö. Kayır (Akdeniz Ü.) · Kentleşmede Çevre, İnsan Ve Kent Bilgi Sistemleri (133) Sunum yapılmadı... O. Üçüncü, A. Karadayı (KTÜ) · İkincil Veriler Kullanılarak Türkiye Yıllık Ortalama Yağış Değerlerinin Mekansal Dağılımının Modellenmesi (59) P. A. Bostan, Z. Akyürek (ODTÜ) 15:30 – 16:00 Ara OTURUM: T.17 – ARAZİ KULLANIMI 16:00 – 17:45 (A Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemal BIYIK (HKMO) · Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kütlesel Taşınmaz Değerlemesi (83) R. Nişancı, T. Yomralıoğlu (KTÜ) · Rize İlinin Arazi Örtüsündeki Zamansal Değişimin (1976–2000) UA Ve CBS İle Belirlenmesi (65) S. Reis (Aksaray Ü.) · Yaylalardaki Arazi Kullanım Değişiminin CBS İle İzlenmesi: Trabzon Örneği (91) M. Atasoy (Aksaray Ü.) · Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen Zamansal Değişimlerin Bilgi Teknolojileri İle Belirlenmesi: Trabzon Örneği (40) İ. Çölkesen (KTÜ), F. A. Sesli (OMÜ) · İstanbul Metropolitan Alanındaki Arazi Kullanım Değişimi Ve Nüfus Artışının İzlenmesi (1) A. Geymen (Erciyes Ü.), İ. Baz (GYTE) OTURUM: T.18 – ALTYAPI 16:00 – 17:45 (B Salonu) Oturum Başkanı: Orhan GÖKTAŞ (İSKİ) · Raster Tabanlı Ağ Analizi Uygulamaları Ve Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi (105) V. Yıldırım (KTÜ) · Kentsel Teknik Altyapı Bilgi Sisteminin Kapsam Ve İçeriği (119) K. Karataş, C. Bıyık (KTÜ) · Altyapı Bilgi Sisteminin Ülkemiz İçin Önemi (61) S. İşitmezoğlu, S. Ataman (BURSAGAZ) · CBS`nin Doğalgaz Boru Hatları İçin Önemi: İGABİS Projesi (16) H. Kurşun, L. Çavdar, G. Yıldız (İGDAŞ) · İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi (İSKABİS): CBS Tabanlı Kurumsal Yönetim Projesi (146) D. Aydın, O, Ebcin, O.C. Göktaş (İSKİ) OTURUM: T.19 – UYGULAMALAR 16:00 – 17:45 (C Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ (OMÜ) · Tanıtım Ve Turizm Amaçlı 3B Model Destekli Tarihi Mekânlar Bilgi Sistemi (38) İ. Asri, Ö. Esen, Ö. Çorumluoğlu, İ. Kalaycı, G. Karauğuz (HÜ) · Mekansal Analiz Çalışmalarına Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bir Örnek: Edremit Körfezi Kıyıları (6) A. Yaman (İstanbul Ü) · Tokat İli’nde Yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları (73) T. Susam, S. Yaprak (Gaziosmanpaşa Ü) · GAP`taki Coğrafi Bilgi Sistem Uygulamaları (116) U. Büyükhatipoğlu, A. K. Karakuş (DSİ) · İstanbul Büyükşehir Belediyesi CBS Uygulamaları (ÇK) (147) H. Cinal (İBB) POSTER OTURUM: P.02 – CBS UYGULAMALARI 09:00 – 17:30 (P Salonu) · Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Havza Sınırlarının Belirlenmesi (15) Sunum yapılmadı... A.A. Karadağ (Ankara Ü) · Afyonkarahisar Deprem Fay Hattı Üzerinde Bulunan Kaplıca ve Kuyu Sularının Zamana Göre Değişiminin Jeoistatistiksel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi (99) Sunum yapılmadı... A.Sandıkçıoğlu, F. Taktak (AKÜ) · Gümüşhacıköy Akiferi’nde Yeraltısuyu Kirliliğinin Modellenmesi (101) F. Ersoy, H. Ersoy (KTÜ) · Coğrafik ve Meteorolojik Veriler Kullanılarak Trabzon’da Güneş Işınım Şiddetinin Tahmini İçin Bir Çalışma (125) E. Deniz (Karabük Ü) · İsveç’te Heyelan Duyarlılık Haritalaması Uygulaması (4) A.Erener, M. A. Kaynia (ODTÜ) · Belediyelerde Kent Bilgi Sistemi (KBS) ve Güvenlik Kameralarının Entegrasyonu (43) Sunum yapılmadı... K. Çelik (KTÜ) · Artvin Kentinde Yeşil Alanların Yeterlilik Bakımından İrdelenmesi (8) A.Yavuz, Z. Eminağaoğlu (Kafkas Ü) · Fiziksel Erişebilirlik Analizlerine Eğimin Etkisinin Küresel Konum Belirleme Sistemi İle Saptanması: ODTÜ Yerleşkesi Bisiklet Erişebilirliği Örneği (42) K. Ertuğay, S. Kemeç, D. K. San, A. Özdarıcı (ODTÜ) · Arşiv Bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Arayüzlerle Sunumu (95) Sunum yapılmadı... M. Oğurlu (İSKİ) · Elektrik Dağıtım Şirketlerinde GIS Uygulamaları (12) Sunum yapılmadı... C.Emiroğlu, K. Tanrıöven, K. Akbulut (Kayseri Ve Civarı Elektrik T.A.Ş.) · Erzurum İli Tarım Makinaları Haritasının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi (14) C.Yıldız, N. Yıldız, Y. Erkmen (Atatürk Üniv.) · Dağcılık Faaliyetlerine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması Ve Tematik Harita Üretimi (48) M. Selçuk, M. Başaraner, N., Uluğtekin, T. Gökgöz, F., Gülgen, M. A. Yücel, A. Ö. (YTÜ) · Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Uzaktan Algılama Teknolojileri İle Arkeolojik Alanların Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Çorum İli Uygulaması (49) İ. M. Ozulu, F. E. Tombuş, F. Özçalık (Hitit Ü) · Bakırçay Deltası ve Çevresinin Doğal ve Kültürel Kaynak Potansiyelinin CBS ve Uzaktan Algılama Tekniği ile Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (115) N. E. Urfalı, S. Daşdemir (DSİ) · Yüksek ve Düşük Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Yolların Tayini (80) R. Geçen, G. Sarp (ODTÜ) · Otomatik Olmayan Yöntemler Kullanılarak Landsat ETM Uydu Görüntüsünden Çizgisellik Belirlenmesi (25) G. Sarp, V. Toprak (ODTÜ) · Deprem Kırılganlıklarının 3 Boyutlu Kent Ortamında Görsellenmesi: Eskişehir Cumhuriyet Mahallesi Örneği (66) S. Kemeç, Ş. Düzgün (ODTÜ) · Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulunda Bilgi Sistemi Oluşturma Çalışmaları (63) Sunum yapılmadı... S. S. Durduran, E. Karataş, E. Tuşat, D. A. Ceylan, Z. Üstüner (Selçuk Ü) · Biyolojide CBS Uygulamaları: Beyşehir Gölü’ndeki Phragmites Australis (Cav.) Trin. Ex Stend ve Typha Angustifolia L. Bitkileri Örneği (64) S. S. Durduran, M. A. Şanda, B. Bozbek, A. Aktümsek, S. Gezgin (Selçuk Ü) · Armutalanı (Marmaris-MUĞLA) Beldesi Sahasının Yerleşim Amaçlı Arazi Kullanım Haritasının CBS Destekli Hazırlanması (145) C. Kıncal, M. Y. Koca, Ş. Özyalın (DEÜ) KONGRE GALA YEMEĞİ - "KARADENİZ GECESİ" *Davetiyeli* 19:00 – 23:30 (Zorlu Grand Hotel) Plaket Takdim Töreni… Volkan KONAK ile Karadeniz Gecesi… 02 KASIM 2007 CUMA - 4. Gün OTURUM: T.20 – KARTOGRAFYA 09:00 – 10:30 (A Salonu) Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet SELÇUK (YTÜ) · CBS’de Alan Koruyan Projeksiyonlar ve ArcGIS Uygulaması (81) F. Yıldırım, A. Kaya (KTÜ) · Topografik Harita Üretiminde Kullanılan Farklı Kartografik Araç Kümelerinin İşlev Karşılaştırması (141) B. Çetinkaya, A. Torun, H. P. Dalkıran (HGK) · Çok-Uyarlayıcılı Sistemde Yol Verileri İçin Kartografik Genelleştirme Uygulaması (21) F. Gülgen (YTÜ), T. Gökgöz (YTÜ) · Siber Kartografya (46) M. A. Yücel, M. Selçuk (YTÜ) OTURUM: T.21 – YAZILIM GELİŞTİRME 09:00 – 10:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Kemal ULUSAER (EMO Bşk) · Konumsal Dizinleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması (36) M. S. Ayhan (Atılım Ü.), H. Sever (Çankaya Ü.), H. Gürçay (HÜ), S. Ak (NETCAD) · Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanılarak Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sunumu ve Kullanımı (35) Sunum yapılmadı... H. Taştan (HGK) · Özgür Yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Serbest Coğrafi Konumsal Veri (76) Sunum yapılmadı... O. Y. Yılmaz (İÜ) · Türkiye için Deprem Hasar Analiz Programı Geliştirilmesi (131) M. Şahin H. Karaman, C. Ünen (İTÜ) 10:30 – 11:00 Ara OTURUM: T.22 -BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK 11:00 – 12:30 (A Salonu) Oturum Başkanı: Dr. Halil SÖĞÜT (ESRI TR) · Coğrafi Bilgi Sistemleri Birlikte Çalışabilirlik Esasları (20) E. Boza (DPT) · Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisinde CBS’nin Yeri (56) Ö. Aşık (DPT) · Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim ve Bilgi Sistemi Teknik Klavuzu hakkında (ÇB) (148) M. Oduncu, M. Kesen, E. Bank (İçişleri Bak.) OTURUM: T.23 – HAVZA YÖNETİMİ 11:00 – 12:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN (AÜ) · Gediz Nehri Alt Havzasında 2001-2006 Yıllarına Ait Kalite Gözlemlerindeki Değişimin CBS Tabanlı İrdelenmesi (24) Sunum yapılmadı... V. Gündoğdu (Ege Ü), G. Akgün, M. Elele, O. Piyancı (İzmir BB) · Su Havzalarına Yönelik CBS Veri Tabanı Modellemesi: Trabzon Galyan Vadisi Örneği (84) R. Nişancı, V. Yıldırım (KTÜ), A. Yıldırım (TB) · Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Havza Amenajmanında Kullanımı Ve Önemi (97) A. Okatan, M. Aydın, O. Ş. Urhan (KTÜ) · Havza Yönetim Sistemine Bir Örnek: Gümüşhacıköy (Amasya) Akiferi (100) A. F. Ersoy, F. Gültekin (KTÜ) 12:30 – 14:00 Öğle arası / Şehir Gezileri OTURUM: T.24 – TAPU-KADASTRO 14:00 – 15:30 (A Salonu) Oturum Başkanı: Nihat ŞAHİN (TKGM) · TKGM’de Yapılan Çalışmalar: TUCBS, TAKBİS, Yenileme Çalışmaları (140) N. Şahin, vd. (TKGM) · TAKBİS Kurulması ve Yaygınlaştırılması, MERLIS Y. Meşhur (TKGM) · TARBİS`in Kurulması Ü. Toprak (TKGM) · Harita Üretim İzleme (Harita Bilgi Bankası) Çalışmaları (137) S. Bakıcı, G. Yalçın, R. Ünal, B. Erkek (TKGM) · TUSAGA‐Aktif (CORS-TR) Projesi ve Sağlayacağı Katkılar (139) Ö. Yıldırım, S. Bakıcı, A. Cingöz, Y. Erkan, E. Gülal, A. Dindar (TKGM) · Kadastral Amaçlı Konumsal Verilerin Replikasyon Yöntemiyle Yönetilmesi (138) O. Mataracı, S. Dağdelen, İ. Yıldızoğlu (TKGM) OTURUM: T.25 -SU KAYNAKLARI 14:00 – 15:30 (B Salonu) Oturum Başkanı: Bahri EGE (DSİ XXII Bölge Md) · Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sakarya Nehri Kirlilik Yükünün Belirlenmesi (47) M. Gümrükçüoğlu, O. Baştürk (Sakarya Ü) · Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Çalışmalarının CBS Yardımıyla Oluşturulması Değerlendirilmesi ve Uygulama Projelerinin Yapımı (113) R. Yücel, Ş. Aliyazıcıoğlu, C. Aslan (DSİ) · DSİ Su Kalitesi Uygulaması Coğrafi Bilgi Sistemleri Modeli (114) M. Karaman (DSİ) · Seyrekköy Beldesi Tarımsal Arazilerinin Ve Sulama Şebekesinin CBS Kullanılarak Değerlendirilmesi (126) N. Özden, N. Korkmaz, T. Mallı, İ. Atış (DSİ) 15:30 – 16:00 Ara KONGRE KAPANIŞ OTURUMU 16:00 – 17:30 (A Salonu) Kapanış Konuşmaları... Temenniler... CBS`2007 Kongre Sonuç Bildirgesi... Taslak Sonuç Bildirgesi Metni KONGRE FOTOĞRAFI II Vedalaşma... 03 KASIM 2007 CUMARTESİ - 5. Gün KONGRE GEZİSİ "SUMELA / UZUNGÖL" *Davetiyeli* 09:30 – 18:00 Gün boyunca sürecek, birbirinden bağımsız iki farklı gezi programı (Sümela ve Uzungöl) gerçekleşecektir. Katılımcılar katılmak istedikleri gezi programını kongre esnasında danışma masasına bildireceklerdir.
Yukarı Çık