Genişletilmiş bildiri özetlerinin; çalışma amacının ne olduğu, nasıl bir yöntem izlenildiği, ne tür bulgular elde edildiği ve bu bulguların yorumlanarak geleceğe yönelik önerileri kapsaması beklenmektedir. Genişletilmiş özette referanslara yer verilmesi gerekmektedir. Gönderilen bildirilerin uygun içeriğe sahip olmaması bildirilerin hakem değerlendirmesine alınmadan reddedilmesine neden olabilecektir. Özet metni Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

 

Aşağıdaki dokümanda olduğu gibi başlık Arial/bold yazı karakterinde 15 punto büyüklüğünde sola dayalı olarak yazılmalıdır. "Genişletilmiş Özet" sözcüğü, 11 punto büyüklüğünde Arial/bold italik yazı karakterinde sola dayalı olarak yazılmalıdır. Genişletilmiş özet metni 9 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakterinde, her iki yana dayalı olmalıdır.

 

Özet metni 9 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakterinde, her iki yana dayalı olmalıdır. Özet metnindeki sözcük sayısı 1000 ile 1500 arasında olmalıdır. Kısaltma kullanımı gerekli ise özet metni içerisinde ilk bahsedildiği yerde parantez içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.

 

Özet metninin sonunda 1 satır boşluk bırakılarak, Times New Roman yazı karakterinde, sola dayalı, altı çizili, 9 punto harflerle, "Anahtar Sözcükler", başlığı yazılmalıdır. Anahtar sözcükler 9 punto Times New Roman yazı karakterinde ve Anahtar Sözcükler başlığının altında sola dayalı olarak yazılmalıdır. En az 5 anahtar sözcük tanımlanmalıdır.

 

Bildiri özetini gönderecek olan sorumlu yazarın Kongre web sayfasında yer alan "Bildiri Kayıt Sistemi"ne gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve hatasız girerek kayıt olması, Kongre web sayfasında açıklanan yazım kurallarına göre hazırladığı bildiri özetini Genişletilmiş Özet Son Gönderim Tarihi olan 22 Eylül 2019 saat 23:59`a kadar sisteme online olarak yüklemesi gerekmektedir.

 

Genişletilmiş özet şablonu için aşağıdaki EK‘e tıklayınız. 

(53 KB) GENİŞLETİLMİŞ ÖZET ŞABLONU

(78 KB) BİLDİRİ TAM METİN ŞABLONU

Yukarı Çık