TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2019
POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 

 

Poster oturumları diğer teknik oturumların yanı sıra ilgili kişiler ile yazarların doğrudan birebir iletişime geçmesini sağlamakta ve ayrıntılı teknik tartışma ve görüş alışverişine olanak sunmaktadır. Ayrıca katılımcılar paralel oturumlar arasında bir çok ayrı konuyu inceleyebilme imkanı bulmaktadırlar. Bu nedenle poster sunumlarında işlenecek konuya ilişkin mesajların açık, etkileyici ve vurucu olarak belirtilmesi katılımcıların dikkatini çekmek adına önem taşımaktadır. Hazırlanan posterler gereksiz detaydan uzak, çalışmanın önemli noktalarını iyi ifade edebilen ve ilgili katılımcıları kolayca etkileyebilen nitelikte olmalıdır.

 

 

Poster sunumu yapacak olan yazarlar poster oturumu süresince asılı olan posterlerinin başında bulunmalıdırlar ki sunumları ile ilgili sorulara cevap vermeli ve fikir alışverişinde bulunabilmelidir. Mümkün ise birden çok yazarlı poster sunumlarında yazarların tamamımın katılımının sağlanması sunumun daha olumlu geçmesi açısından önemlidir. 

 

 

Posterler 80cm X 100cm boyutlarında (Düşey - Portrait) olmalıdır. Poster başlığı büyük harflerle yazılmalı ve yaklaşık 25mm (71pnt) yüksekliğinde olmalıdır. Başlığın altında ise yazarlar ve kurum bilgileri yer almalıdır. Poster, metin dışında çözünürlükleri göz önünde tutularak şekiller, grafikler, yönlendirme okları ve tablolar içerebilir. Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyu 9mm (25pnt) olarak belirlenmiştir. Arial veya sans-serif fontları okuma kolaylığı açısından tercih edilebilir.

 

 

Poster oturumu paralel oturumlardan ayrı bir oturum olarak planlandığından öncesinde sunulacak posterlere ilişkin herhangi bir kısa sunum yapılmayacaktır. Kongre süresince Poster asma hazırlıkları ile ilgili malzeme (bant, makas vs.) poster alanında sağlanacak ancak çıktı, çizim, bilgisayar, çizici vb. gibi teknik yardım sağlanmayacaktır. Yazarların bu konuya dikkat etmeleri, posterleri verilen ebat ve ölçülere uygun halde hazırlamaları ve Kongre salonuna getirmeleri gerekmektedir. Posterler kongre yürütme kurulunun belirleyeceği yerleşim planına göre asılacaktır.

 

  

Yukarı Çık