Sempozyumda genel olarak;
i. taşınmaz piyasaları ve ekonomik - toplumsal kalkınma ilişkileri;
ii. arazi yönetimi, değerleme ve kadastroya ilişkin uluslararası deneyimler;
iii. kamu kurumlarındaki değerleme sorunları;
iv. sermaye piyasaları için taşınmaz değerlemesi;
v. arazi yönetimi-kadastro-taşınmaz değerlemesi ilişkilerini ele alan, konusunda deneyimli yerli ve yabancı uzman ve akademisyenler tarafından hazırlanmış çağrılı bildiriler sunulacaktır.
SEMPOZYUM DUYURUSU
Taşınmaz değerlerinin belirlenmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin problemler ve çözüm önerilerinin tartışılacağı, ortaya konulacak bilgi ve öneriler ışığında ülkemize özgü yasal, idari ve teknik altyapının oluşturulmasına katkı vermeyi amaçlayan, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ortak çalışması olan “Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro” konulu bir Sempozyum yapılacaktır. “Her Şeyin Ölçüsü İnsandır” sloganı ile düzenlenecek olan Sempozyuma alanında uzman birçok akademisyen, kamu kurumu ve özel sektör temsilcisi, yurt dışından farklı ülkelerden konuk konuşmacılar katılacaktır. 7 Oturum ve 1 Panel olmak üzere toplam 8 farklı Oturumda gerçekleşecek olan sempozyum, 22-23 Mayıs tarihlerinde ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Ankara adresinde herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecektir. Konunun ilgilisi olan kesimlerin sempozyuma katılımı ve yapacakları aktif bilgi paylaşımları sempozyum amaçlarına çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu sebeple konuyla ilgili kişileri yapılacak olan sempozyuma davet ediyor, katılımınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Yukarı Çık