Sempozyumun Amacı


Ülkemizin bir gerçeği olan afet olgusu ve süregelen çarpık yapılaşma kentlerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Uzun vadede daha yaşanabilir çağdaş kentlerin oluşumu için bugünden çözümlerin üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ancak bugünün çözüm ve uygulamaları yarının sorunları olmamalıdır. Bu nedenle sürdürülebilir arazi yönetimi anlayışı ile daha ölçülü imar uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Önemli bir imar uygulama yaklaşımı olarak, Kentsel Dönüşümün özellikle "MÜLKİYET" boyutu ile ele alınarak irdelenip tartışılması ve ülkemize en uygun model ve çözüm altlıklarının bugünden hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Mülkiyet, kentsel dönüşümdeki diğer tüm teknik uygulama süreçlerinden farklı olarak değişimi en zor ve nihayetinde tescile esas olan en değerli kişisel haktır. Dolayısıyla kentsel dönüşümün mülkiyet ekseninde hassas bir biçimde ele alınıp değerlendirilmesi zorunluluğu vardır. Kentsel Dönüşümde daha sağlıklı bir "Mülkiyet Dönüşümü" ile evrensel düzeyde kentsel yaşamın altyapısını oluşturmaya yönelik; konusunda yerli ve yabancı uzman bilim insanları, uygulayıcı, kamu ve özel sektör ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "1.Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu" düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sempozyumda tartışılacak ve ortaya çıkacak tüm çözüm önerileri kamuoyu ve ilgili paydaşlar ile paylaşılarak ülkemizdeki kentsel dönüşümün uygulanması yaygınlaştırılması sürecine katkı verilmeye çalışılacaktır.

Yukarı Çık