Sempozyumun Amacı

 

Kırsal ve kentsel  toprakların yönetimi amaçlı bütüncül bir arazi kullanım modeli ve buna ilişikin politikaların olmaması; ülke topraklarının yönetilmesinde büyük sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak da, iklim değişiklileri ortaya çıkmış, afet riski artmış, kentsel ve kırsal arazilerin yanlış kullanımı insan yaşamını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. İmara aykırı ve kaçak yapılaşma,  kentlerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Kentsel ve kırsal toprakların kullanımı sonucu ortaya çıkan değerin paylaşılmasına ilişkin sistematiğin oluşturulması da  önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Uzun vadede daha yaşanabilir kentlerin oluşumu için bugünden çözümlerin oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir. Ancak bugünün çözüm ve uygulamaları yarının sorunları olmamalıdır.

Özellikli bir imar uygulaması olan Kentsel Dönüşümün öncelikle "ARAZİ YÖNETİMİ"‘nin bir boyutu olarak ele alınarak irdelenip tartışılması ve ülkemize en uygun modellerin, çözüm yol ve yöntemlerin hazır hale getirilmesine yönelik; konusunda yerli ve yabancı uzman bilim insanları, uygulayıcı, kamu ve özel sektör ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla arazi yönetimi temalı "2. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU" düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sempozyumda tartışılacak ve ortaya çıkacak tüm çözüm önerileri kamuoyu ve ilgili paydaşlar ile paylaşılarak ülkemizdeki kentsel dönüşümün uygulanması yaygınlaştırılması sürecine katkı verilmeye çalışılacaktır.

 

Yukarı Çık