EKİM AYI TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ

Yayına Giriş Tarihi: 13.10.2018
Güncellenme Zamanı:12.11.2018 15:21:08

Etkinliğin Tarihi:

13.10.2018 - 21.10.2018

Etkinliğin Yeri:

Bağlantılar:

13-14-20-21 Ekim 2018 tarihlerinde Temel Bilirkişilik Eğitimi

 

Değerli Üyemiz,

Bilirkişilik Kanunu kapsamında "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikte belirtildiği gibi bilirkişilik başvurusu yapacak kişiler için "Temel Bilirkişilik Eğitimi" zorunlu hale getirilmiş ve Odamız 16/10/2017 tarihinde "Temel Bilirkişilik Eğitimleri" konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiştir.

İlgili kanun ve yönetmeliklerce bilirkişi olma özelliklerine haiz ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler başvuru yapabilmektedir. 

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`nın 11.08.2017 tarihli 169 Sayılı Genelgesine göre;

Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşmakta, bir sınıfta en fazla 24 kişi olmak üzere düzenlenebilmekte, yine yönetmelik gereğince derslerin 1/12‘sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilmektedir. (Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.) 

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, en fazla 24 kişilik gruplar şeklinde düzenlenebilen Temel Bilirkişilik Eğitimleri Şubemiz eğitim salonunda (Gülbahar Mah. Oya Sok. Tümer Plaza. No:7 D:10 Şişli/İstanbul) düzenlenmekte, eğitim sonunda katılımcılara "Katılım Belgesi" verilmekte ve eğitimler başvuru yoğunluğuna göre tekrarlanmaktadır. Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde hafta içi ve hafta sonu iki grup olarak Bilirkişilik Temel Eğitimleri tamamlanmış olup, gelen talepler doğrultusunda yeni bir eğitim düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Programı yazımızın ekinde ve bilgileri aşağıda yer alan Bilirkişilik Temel Eğitimine katılmak isteyen üyelerimizin en geç 8 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 13:00`a kadar Şubemize (istanbul@hkmo.org.tr) katılım taleplerini belirten bir mail atmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Tarih     : 13-14-20-21 Ekim 2018 (Cumartesi-Pazar-Toplam 4 gün ve 24 Saat)

Saat       : 10.00-16.50

Yer         : HKMO İstanbul Şubesi/ Gülbahar Mah. Oya Sok. Tümer Plaza. No:7 D:10 Şişli/İstanbul

 

EĞİTİM ÜCRETİ

TMMOB`ye bağlı Oda Üyelerine                                                                  600,00.-TL (KDV Dahil)

TMMOB`ye bağlı Oda Üyesi Olmayanlar ve diğer katılımcılar             750,00.-TL (KDV Dahil) 

EĞİTİME KATILACAK ÜYELERİMİZİN

Geçmiş yıllara ait aidat borcunun olmaması,

Üyenin cezalı durumda olmaması gerekmektedir.

Bir eğitime en fazla 24 kişi katılabileceğinden, kayıtlar başvuru sırasına göre değerlendirilecek, ön kayıt başvurusunda bulunan üyelerimizin gönderilecek hesap numarasına eğitim ücretlerini ve varsa aidat borçlarını belirtilen tarihe kadar yatırması ile kesin kayıt gerçekleştirilmiş olacaktır. Ön kayıt yaptırmış olan üyelerimizin süresi içerisinde kayıt ücretlerini yatırmamaları halinde yedekteki katılımcılar sırayla kesin kayıt işlemleri için aranarak kayıtları yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla.

 

 

Yaşar BELEN

Şube Yönetim Kurulu a.

Şube Sekreteri

 

Ek: Bilirkişilik Temel Eğitim Programı

EĞİTİM İÇERİĞİ

BÖLÜM 1: YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

·         Türk yargı teşkilatı

·         Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler

·         Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER

·         Bilirkişinin Nitelikleri

·         Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt

·         Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler

·         Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

·         Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu

·         Bilirkişinin Görevlendirilmesi

·         Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI

·         Oy ve Görüşün Sunulması

·         Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: UYGULAMA

 

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı`nın 11.08.2017 tarihli 169 Sayılı Genelgesine göre; 

(1) Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır. 

(2) Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

(3) Temel eğitim, EK-l`de belirtilen on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır. Dersler arası dinlenme süresi 10 dakikadan az olamaz. Blok ders yapılamaz. Bir günde altı ders saatinden fazla eğitim verilemez. Eğitim kuruluşları, Bilirkişilik Daire Başkanlığının uygun görüşü ile temel eğitim ders saatini artırabilirler.

(4) Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar. 

(5) Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. 

(6) Temel eğitim, en fazla iki hafta içinde tamamlanmak zorundadır. 

(7) Temel eğitime katılmak zorunlu olup eğitim kuruluşlarınca, katılımcıların derslere devam durumunu gösterir çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12‘sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Sağlıkla ilgili rapor veya diğer engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(8) Temel eğitim programı, bir sınıfta en fazla 24 katılımcı yürütülür.

 

Yukarı Çık