KADIN VE MÜLKİYET HAKKI - 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Yayına Giriş Tarihi: 01.03.2008
Güncellenme Zamanı:15.03.2008 10:33:18

Etkinliğin Tarihi:

08.03.2008

Etkinliğin Yeri:

HKMO TRABZON ŞUBESİ

Bağlantılar:

CUMARTESİ SÖYLEŞİLERİ #

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şubesince "Kadının Mülkiyet Hakkı" konusunda bir etkinlik düzenlenerek, kadınların mülkiyet edinimindeki sorunları tartışıldı. Yrd. Doç. Dr. Bayram UZUN‘un sunduğu söyleşide konu başlıkları özetlenecek olursa;
Avrupa Af Örgütünce ortaya atılan, Türkiye‘de kadınların mülkiyet oranları hakkında tedavülde olan yüzde 8 oranının doğru olmadığı ve bu oranın tamamen sezgisel olarak söylendiği belirtilmiştir. Bu yanıltıcı bilgiler doğru kaynaklara dayalı değildir. Oysa bu veriler Tapu ve Kadastro Müdürlükleri sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla bu kurumun verilerinden yararlanarak, kadının mülkiyet hakkı oranı konusunda doğru yorum yapılması gerekmektedir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar sonucu Türkiye‘de kadınların tapuya kayıtlı mülkiyet oranlarının; Kat mülkiyeti kurulmuş konutlarda yüzde 35 ve arsa arazi gibi mülkiyetlerde kentsel alanlarda yüzde 28 ve kırsal kesimlerde yüzde 24 dolaylarında olduğu görülmüştür. Dolayısıyla kadınların ülkemizdeki mülkiyet oranı ortalama %30 dolaylarındadır. Öte yandan Türkiye‘de Kadın nüfusunun yüzde 50 oranına ulaştığı günümüzde, kadının mülkiyet hakkına erişimi için önündeki tüm engellerinin kaldırılması sağlanmalıdır. Harita Mühendisleri olarak özellikle kadastro çalışmaları esnasında kadınların hakları korunmaya çalışılsa da pratikte toplumun bu husustaki geleneksel anlayıştan ötürü kadının mülkiyet hakkı ülke genelinde sorun olmaya devam etmektedir. Ayrıca, tapu kütüklerine veraset ilamlarının intikalinin yapılmaması nedeniyle tapu kütükleri de güncelliğini yitirmektedir. Bu sorunun çözümü için "tapu kayıtlarının güncellenmesine" yönelik ülkemizde tapu kütükleri reformuna ihtiyaç vardır. Bu sayede ekonomik ve hukuki yönlerden hem vatandaşlar hem de idareler büyük kazanımlar elde edeceklerdir. 
Söyleşi sonrasında kamuoyuna "Basın Bildirgesi" ile de, "Ülkemizde Kadınların Mülkiyet Oranı Sadece yüzde 30." konu başlıklı bilgilendirme yapılmıştır.

Yukarı Çık