BAŞKAN - HKMO YK. Üyesi

LEVENT ÖZMÜŞ

HKMO Genel Sekreteri

AYHAN ERDOĞAN

HKMO İstanbul Şube Başkanı (Eski)

MEHMET YILDIRIM

TKGM Kadastro Dairesi Şube Müdürü

NİHAT ERDOĞAN

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü D.Bşk

ABDULKADİR KARAKUŞ

CBS Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

AKIN KISA

HGK Plan ve Koordinasyon Şube Müdürü

MÜH. ALB. SALMAN ÖZKAN

BOTAŞ Genel Müdürlüğü Temsilcisi

ÖZKAN TALAY

İSKİ Genel Müdürlüğü

ÜNAL KARTAL

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

DR. DİLEK TEZEL

KTÜ Öğretim Üyesi

PROF. DR. MUALLA YALÇINKAYA

YTÜ Öğretim Üyesi

PROF. DR. METİN SOYCAN

İller Bankası Temsilcisi

MUZAFFER EREN

TPAO Harita Emlak ve Kamulaştırma Müdürü

YILMAZ DALBASTI

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi

PROF. DR. HAKAN KARABÖRK

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu

ÖĞR.GÖR. İBRAHİM MURAT OZULU

Yukarı Çık