ORMAN -TARIM ARAZİSİ ANLAŞMAZLIKLARI VE YARGI

KIRSAL ALAN DÜZENLEMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR (KAMULAŞTIRMA AMAÇLI ARAZİ DÜZENLEMESİ) KADASTRO İLİŞKİSİ

II. TÜRKİYE KADASTRO KONGRESİ -2008

KADASTRO VE İMAR UYGULAMALARINDA VAKIF TAŞINMAZLARIN YERİ

TAŞINMAZLARDA DOĞAL DEĞER ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI VE ALAN YÖNETİMİ

“KIRSAL ARAZİ YÖNTEMİ KADASTRO İLİŞKİLERİ”

2/B

II. KADASTRO KONGRESİ

ORMAN KADASTROSU SORUN ODAKLARI

TOPRAK KORUMA, ARAZİ KULLANIMI VE TOPLULAŞTIRMA

DPT Müsteşar Yardımcısı Halil İbrahim AKÇA’nın 2. Kadastro Kongresi Açılış Konuşması

ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİNDE YENİ YÖNTEMLER

TARIMSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ARAZİ TANIMLAMASI VE KAYIT

KADASTRO ÇALIŞMALRINDA ULUSAL KONUMSAL VERİ ALTYAPISI ÖNGÖRÜSÜ

HKMO - KONGRE - DEŞİFRE KAYITLAR

ORMAN KADASTROSU

TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ kadastro İLİŞKİLERİ

KAMULAŞTIRMADA TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ VE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMALARI

TÜRKİYE’DE MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİNİN ALTYAPISINI OLUŞTURMAK ÜZERE SAYISAL KADASTRO ÜRETİMİNE ÖZEL SEKTÖR YAKLAŞIMI  

DEVLET SU İŞLERİ ve TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYADA KADASTRO PROJE FIRSATLARI

TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI, MÜLKİYET VE KADASTRO SORUN VE ÖNERİLERİ

ORMAN TAHDİDİ ve KADASTROSU TEKNİĞİ

“KIRSAL ARAZİ YÖNTEMİ KADASTRO İLİŞKİLERİ”

ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARMA İŞLEMİNDE SON GELİŞMELER

TUSAGA-AKTİF VE HARİTA BİLGİ BANKASI PROJESİ

TÜRKİYE’DE TESİS KADASTROSU ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI, İHALE SÜRECİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, FAYDA-MALİYET ANALİZİ

GAP KAPSAMINDA YAPILAN ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

ORMAN KADASTROSUNUN TARİHÇESİ VE BUGÜNKÜ HEDEFLERİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (TAKBİS)

TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYONU PROJESİ (T. K. M. P.)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISI (CBS-A) KURULUMU

KONYA BÖLGESİNDEKİ TAKBİS PROJESİ ÇALIŞMALARI VE “KADASTRO 2014” VİZYONUNA UYUMU

Yukarı Çık