03.03.1997 - 07.03.1997 (HILTON-SA OTELİ - ANKARA)