YAPI SAĞLIĞI İZLENMESİNE YÖNELİK ULUSAL ÖLÇME SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ: İLK SONUÇLAR

ÜLKE ÖLÇEĞİNDE ANA FAYLARIN GPS İLE ELDE EDİLEN VERİLERLE GÜNCEL KAYMA HIZLARI

AKŞEHİR SİMAV FAY SİSTEMİNDEKİ GÜNCEL TEKTONİK HAREKETLERİNİN İZLENMESİ: BOLVADİN’DE MEYDANA GELEN GÜNCEL YÜZEY DEFORMASYONLARININ HARİTALANMASI

OBRUK BARAJI DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

LIDAR ALGILAYICILARI İLE OTONOM BİR MOBİL HARİTALAMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEYELAN İZLEMEDE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI YARDIMIYLA ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE DOĞRULUK ANALİZİ

YERALTI KÖMÜR MADENCİLİĞİNDE GERÇEK 3 BOYUTLU KONUMLAMANIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİNİN İNCELENMESİ

SIKLAŞTIRMA TEMEL GPS AĞLARINDA GÜVENİRLİK VE ALGILAYABİLİRLİK OPTİMİZASYONU

WIFI TABANLI KAPALI MEKÂN KONUMLAMA SİSTEMLERİNDE SİNYAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

INVESTIGATING TECTONIC MOVEMENTS IN THE EAST SIDE OF GEDIZ GRABEN BY USING ENVISAT RADAR IMAGES

GEDİZ GRABENİN DOĞU KESİMİNDEKİ TEKTONİK HAREKETLERİN ENVISAT RADAR GÖRÜNTÜLERİNİ KULLANARAK ARAŞTIRILMASI

DAİRESEL HEYELANLARIN İKİ EPOK LİDAR VERİLERİNDEN TESPİTİNE YÖNELİK ÖNERİLEN İKİ YÖNTEMİN BİR ÖRNEK ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

MÜHENDİSLİK YAPILARININ DAVRANIŞLARININ JEODEZİK ÖLÇMELERLE İZLENMESİ

GNSS TEKNİĞİ İLE YATAY YÖNDEKİ DEFORMASYONLARIN ARAŞTIRILMASI

HİDROGRAFİK ÖLÇME ARACI (ARIBOT) : MOBİL LİDAR ENTEGRASYONU VE TEST ÖLÇMELERİ

BARAJ VE GÖLLERİMİZDEKİ HİDROGRAFİK ÖLÇMELER VE SEDİMENT HAREKETLERİ

HİDROGRAFİK ÖLÇME STANDARTLARINA GENEL BİR BAKIŞ: TÜRKİYE İÇİN BAZI ÖNERİLER

ÇOK BİMLİ İSKANDİL ÖLÇÜMLERİNDE KALİBRASYONUN ETKİSİ

CORS AĞLARI VE KONYA SABİT GNSS AĞI`NIN (KOSAGA) NOKTA KONUM DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

DÜŞÜK MALİYETLİ 2 BOYUTLU YARI OTOMATİK LAZER TARAMA SİSTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

OPTECH ILRIS 3D LAZER TARAYICISI İLE FARKLI MESAFELERDEN ELDE EDİLEN YÜZEYLERİN DOĞRULUKLARININ ARAŞTIRILMASI

EDİRNE OSMANLI CAMİLERİNDE MOBİL VE CORS UYGULAMALARIYLA KIBLE YÖNÜ ARAŞTIRMASI

ZTD VE IWV ZAMAN SERİLERİNİN SPEKTRAL ANALİZİ VE DEĞİŞİM NOKTASI TESPİTİ

UZAY İKLİM KOŞULLARININ İYONOSFERİK TOPLAM ELEKTRON İÇERİĞİ DEĞİŞİMLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

HASSAS KONUM BELİRLEMEDE (PPP) FARKLI ATMOSFER MODELLERİ KULLANARAK TROPOSFER KAYNAKLI GECİKMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

HATALI VERİLER İLE EY UYGUN YÜKSEKLİK DÖNÜŞÜM YÖNTEMİNİN SEÇİMİ

L1-NORM YÖNTEMİ İLE BÖLGESEL DÖNÜŞÜM KATSAYILARININ UZAKLIK VE YÖN DİKKATE ALINARAK ELDE EDİLMESİ

FARKLI IGS KOMBİNE YÖRÜNGE/SAAT ÜRÜNLERİ (CLK10&CLK11) KULLANARAK GERÇEK ZAMANLI PPP (RT-PPP) TEKNİĞİ PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

GPS-TEC YÖNTEMİNDE KALİTE ÖLÇÜTÜ

MODIS İLE ELDE EDİLEN YOĞUŞABİLİR SU BUHARI DEĞERLERİNİN GPS VE RADYOSONDA İLE DOĞRULANMASI

KADASTRO FAALİYETLERİNDE TUSAGA-AKTİF’İN YERİ VE ÖNEMİ

BİNA EĞİK ÇATILARININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ RENKLİ-KIZILÖTESİ GÖRÜNTÜLERDEN ÜRETİLEN YOĞUN NOKTA BULUTLARINDAN OTOMATİK ÇIKARILMASI

KOMPLEKS YÜZEYLERDE MÜHENDİSLİK TASARIMI İÇİN YERSEL LAZER TARAYICI KULLANIMI

AÇIK ALANDA BULUNAN BÜYÜK OBJELERİN 3 BOYUTLU MODELLENMESİ: GÜNCEL GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İHA GÖRÜNTÜLERİNDEN ELDE EDİLEN OBJE ÖZNİTELİKLERİNİN DOĞRULUK DEĞERLENDİRMESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI

MARMARAY CR3 PROJESİNDE YAPILAN TEMEL JEODEZİK ÇALIŞMALAR VE PROJE GÜZERGAHI BOYUNCA GPS/NİVELMAN YÖNTEMİ İLE JEOİD MODEL OLUŞTURULMASI

PPP YÖNTEMİ KULLANILARAK GPS GÖZLEM SÜRESİNE BAĞLI KOORDİNAT DEĞİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PAFTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI

GPS İLE KONUM BELİRLEMEDE YÜKSEK DERECELİ İYONOSFERİK ETKİLERİN İNCELENMESİ

YAPI SAĞLIĞININ İZLENMESİNDE KULLANILAN OEM GNSS KARTININ ARAZİ TESTLERİ

JEODEZİK AĞLARDA DENGELEME HESABI VE DEFORMASYON ANALİZİ İÇİN YAZILIM TASARIMI

AĞ GZK’DA ALICI SEÇİMİNİN NOKTA KONUMLAMAYA ETKİSİ

FARKLI JEODEZİK ÖLÇME YÖNTEMLERİ İLE YÜKSEKLİK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

GNSS VERİLERİNİN YER BİLİMLERİNDE KULLANIMI: ORTA VE BATI ANADOLU ÖRNEĞİ

DEFORMASYON AĞLARINDA DATUMUN DUYARLILIĞA ETKİSİ

POLİNOMLAR, MULTİKUADRİK ENTERPOLASYON, İLERİ BESLEMELİ YAPAY SİNİR AĞI VE ANFIS YÖNTEMLERİ İLE YEREL GPS/NİVELMAN JEOİDİN BELİRLENMESİ

GNSS GÖZLEM SÜRELERİNİN BAZ ÇÖZÜMLERİ VE KONUM DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: AKSARAY KAMPÜS GNSS AĞI ÖRNEĞİ

HASSAS MUTLAK KONUMLAMA TEKNİĞİ (PPP) İLE AĞ RTK KONUMLAMA TEKNİĞİNDEN ELDE EDİLEN YÜKSEKLİK BİLEŞENİNİN DOĞRULUK KARŞILAŞTIRMASI

FARKLI GNSS AĞ VE İSTASYONLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN STATİK KONUMLAMANIN İSTANBUL ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ

GNSS İSTASYONLARI LİNEER HAREKETLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

KONYA KAPALI HAVZASI’NDAKİ GNSS İSTASYONLARI DAVRANIŞLARININ ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

SÜREKLİ GÖZLEM YAPAN GPS İSTASYON VERİLERİYLE MARMARA BÖLGESİ GERİLİM ALANININ BELİRLENMESİ

HASSAS KONUM BELİRLEME YÖNTEMİNİN SABİT GNSS AĞLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KENTSEL GELİŞİM VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLİŞKİSİ: SİNOP İLİ ÖRNEĞİ

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM MÜFREDATINDAKİ DENGELEME HESABI DERSİNİN GÜNCEL DURUMU

BARAJLAR ve İZLEME SİSTEMLERİ Atatürk ve Karakaya Barajlarındaki Uygulamalar

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒNDE HİDROGRAFİK HARİTA ÇALIŞMALARI

TRABZON İLİ KISITLI ALANLAR ÇALIŞMASI

ORMAN KADASTROSU ÇALIŞMALARINDA ÖLÇME İŞLERİ

HAFRİYAT DOLGU SAHALARINDA YASAL ÜST KOT SINIRI VE HACİM HESABI

TÜRK MADEN HUKUKU MEVZUATINDAKİ SON GELİŞMELER VE MADENLERDE ÖLÇME VE PLANLAMAYA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

CBS VE AHY İLE AFET YÖNETİMİ ODAKLI HARİTA ÜRETİMİ

METRİK OLMAYAN KAMERALI DRONE İLE ÜRETİLEN NOKTA BULUTU VE ORTOFOTO KALİTESİ HAKKINDA BİR İNCELEME

TÜRKİYE`DE TRANSİT PETROL KANUNUNA GÖRE DOĞALGAZ VE PETROL İLETİM HATLARINDA KAMULAŞTIRMA

CAMİLERDEKİ KEMERLERİN PARALEL DOĞRULTU YÖNTEMİYLE ÖLÇÜMESİ VE KONUM HASSASİYETİNİN İRDELENMESİ

TARİHİ KİLİSE VE HAVRALARDA KIBLE YÖNÜNÜN GNSS ÖLÇMELERİ İLE ARAŞTIRILMASı

CAMİLERİN HASSAS KIBLE TAYİNİ İÇİN BAZI YÖNTEM ÖNERİLERİ

KIYI BÖLGELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN UYDU VERİLERİ İLE ANALİZİ

DİJİTAL HAVA FOTOĞRAFLARINDAN BİLGİSAYARLA GÖRME VE UZAY ÖNDEN KESTİRME İLE 3B BİLGİ ÇIKARIMI

EĞİK RESİM FOTOGRAMETRİ İLE VERİ ÜRETİMİ

GPS METEOROLOJİSİ : İSTANBUL İÇİN BİR UYGULAMA

Yukarı Çık