Sempozyum bildirileri genişletilmiş özet olarak hazırlanacaktır. Genişletilmiş özetler, 1000-1500 kelime aralığında 4-5 sayfayı geçmemelidir. Genişletilmiş özetler Özet, İngilizce Özet, Yöntem, Sonuç ve Öneriler, Kaynaklar bölümlerinden oluşturulmalıdır. Sunulmuş bildirilerden seçilenlerin tam metinleri, ulusal hakemli dergilerde basılacaktır.

 

Yukarı Çık