TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından sürekli eğitim etkinliği çerçevesinde ve Odamız İzmir Şubesi yürütücülüğünde, 2002 yılından beri her yıl düzenlenen HKMO Yaz Eğitim Kampı, Üniversitelerin Harita/Jeodezi ve Fotogrametri/Geomatik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir.

Her meslek odası, var oluşunu borçlu olduğu üyelerine olduğu kadar, hizmet verdiği topluma, toplumsal bilincin en önemli gücü olan gençlere ve içinde yaşadığı, kaynaklarını kullandığı doğa ve kültüre de yararlı olmak zorundadır.

Yaz Eğitim Kampı ile yakın gelecekte meslektaşımız ve odamızın üyesi olacak mühendis adaylarının, TMMOB ve bileşeni Odaların görevlerini, yetki ve sorumluluklarını, çalışma anlayışı ve uygulamalarını tanımaları, bunun yanında mühendisin yaşamdaki yeri ve meslektaşlarına bakışının önemini kavramaları, tamamlayıcı nitelikteki teknik ve uygulamalı eğitim ve atölye çalışmalarıyla sürece katkı verilmesi; bununla birlikte ülkemizde ve dünyada yaşanılmakta olan ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere ilişkin konunun uzmanlarıyla tartışma, değerlendirme ve bilgi paylaşımıyla geleceğe dair değerler hakkında bilinçlendirmeyi, birlikte planlama, karar alma, üretim, yönetim ve paylaşma sürecini yaratmaları, mesleki, sosyal, kültürel ve toplumsal gelişmeleri birlikte değerlendirmeleri, geleceğe yönelik umutlarını diri tutmaları ve yaşamla güçlü bir bağ kurmalarına katkı verilmesinin üzerine durulmuştur.

Sosyal, kültürel, toplumsal ve mesleki alanlarda; akademisyen, gazeteci, sanatçı, bürokrat, belediye başkanı ve siyaset adamlarının da katılımıyla güncel ve toplumsal gelişmeler, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarında ele alındığı söyleşiler, konferanslar, paneller ve forumlar, spor turnuvaları, yarışmalar, teknik ve kültürel geziler ile öğrencilerin atölye çalışmalarını içermektedir.

Bu yılki kampın tema‘sı "Değerler" dir. Bildiğiniz üzere "Değerler" mesleğimizle de yakından ilgili bir konudur. Hatta mesleğimizin neredeyse tamamı değerler üzerine kuruludur. Yaptığımız her mühendislik hizmeti, dokunduğumuz her mekân toplumsal değerleri, yaşam alanlarını ve toplumu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek niteliktedir. Sayısal değerler üzerinden icra ettiğimiz mesleğimizden yola çıkarak, son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülkemizde gerçekleşen toplumsal değişim ve dönüşümle hızla kaybettiğimiz, çevresel, doğal, kültürel, sanatsal değerlerimizin, kentlerimizin, tüm yaşam alanlarımızın ve olması gereken değerler ışığında icra edeceğimiz meslek yaşamımızın toplum yararına mühendis olma olgusuyla kamp boyunca ele alınması düşünülmüştür.

Yukarı Çık