ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Sinema Atölyesi: Kamp sırasında; hem kısa filmler değerlendirip, hem de film çekim teknikleri hakkında katılımcılar bilgilerini birbirleri ile paylaşacakları çalışmalar olacaktır. Sinema Atölyesi, kampın içinden belirli kesitleri ya da tüm kampı anlattıkları, farklı bakış açılarını yansıttıkları kısafilm çalışmaları ile kampa ayrı bir renk katacaktır. Ayrıca Kısa Film Yarışması‘na gönderilen filmler ele alınacaktır. Yarışmaya katılım koşulları kamp anasayfasında yer almaktadır.

Fotoğraf Atölyesi: Katılımcılar arasından fotoğrafçılık konusunda eğitim vermek, bilgilerini paylaşmak isteyenler, Fotoğraf Atölyesini tercih edenler ile uygulamalar yapabilecekler ve kamp içerisinden yakaladıkları farklı enstantaneler ile kampın son gününde çalışmalarını sergileyeceklerdir. Ayrıca, Kamp temasına uygun olarak kampa gelmeden önce fotoğrafçılıkla ilgilenen katılımcıların gönderdiği çalışmalarından oluşan "Fotoğraf Yarışması" gerçekleştirilecek ve bu fotoğraflar atölyede ele alınacaktır. Fotoğraf Yarışması‘na katılım koşulları anasayfada yer almaktadır. Fotoğraflar kamp süresince sergilenerek katılımcılar tarafından oylanacaktır. 

Tiyatro Atölyesi: Tiyatroya merakı olan ve tiyatro çalışması yapan katılımcılarımız ile kamp esnasında hazırlanan bir oyun, kampın son günü sergilenecektir.

Yazın Atölyesi: Kendini yazarak ifade edebilen katılımcılardan oluşturulacak atölye, internet ortamında da devamlılığı sağlanarak hazırladığımız bültenlere kaynak olabilecektir.(Roman, öykü, deneme, makale, şiir, senaryo.) Yazın alanında önemli bir isimle de atölye çalışması güçlendirilecektir.

Şiir Atölyesi: Katılımcıların kendi yazdıkları ya da seçerek seslendirecekleri şiirler, mizansenlerle ve müzikle desteklenecek şekilde kampta sunulacaktır.

Müzik Atölyesi : Müzikle uğraşan katılımcılarımızın kuracağı bir grupla birlikte Kamp ateşinin başında şarkılar söylenecek ve diğer etkinliklere de destek verebilecektir. Ayrıca Kamp esnasında yapacakları çalışmalar sonrası kampın son akşamı gala yemeğinde konser vereceklerdir.

Halkoyunları ve Dans Atölyesi: Halkoyunları ve dans ile ilgilenen katılımcıların yürüteceği ve verecekleri eğitimler sonucunda ortaya çıkan çalışmalar sergilenecektir.

Resim ve Karikatür Atölyesi: Resim ve Karikatür ile ilgilenen katılımcılar çalışma ve bilgilerini paylaşacak ve atölye sonunda çalışmaları sergilenecektir.

Heykel ve Seramik Atölyesi: Heykel ve Seramik sanatçılarının vereceği eğitimle çalışmalar yapılacaktır. Gizli kalmış yetenekleri keşfe çıkıyoruz...

Toplumcu Mühendislik Atölyesi: Öğrencilerin ele almak istedikleri toplumsal ve teknik konular konular, toplumcu mühendislik kimliği ışığında, özellikle akşamları çimler üzerinde toplanılarak forumlar şeklinde ele alınacaktır. Panellere gelen konuk konuşmacılarda foruma dahil edilerek atölyeye destekleri sağlanacaktır. Sonuçlar kamp sonunda tüm katılımcılarla paylaşılacaktır.

Caps Atölyesi: Mizah ekseninde, Kamptaki gelişen olayları ve ülke gündemini ele alan Caps‘ler hazırlanıp kamp süresi boyunca sergilenecek, günden güne güncellenecek ve kamp sonunda bir dia film seklinde katılımcılarla paylaşılacaktır.

Kamp Gazete Atölyesi: Bu çalışma için ayrılmış panoya her gün katılımcılar tarafından o günün olayları haberleştirilerek, köşe yazılarıyla fikir beyan ederek, fotoğraflarla beslenerek mizanpajlar hazırlanacak ve günlük gazete şeklinde baskı alınarak tüm katılımcılara dağıtılacaktır. Ayrıca bu çalışma daha sonra yayın haline gelecek olan kamp kitabında da yer alacaktır.

Yüzme Eğitimi Atölyesi: Yüzme bilmeyen katılımcılara kamp esnasında yüzme eğitimleri verilecektir.

 

 

 

 

Yukarı Çık