HKMO YAZ EĞİTİM KAMPI

FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

HKMO, Yaz Eğitim Kampı fotoğraf atölyesi bünyesinde her yıl düzenlediği fotoğraf yarışması ile Mühendislik okuyan öğrencilere fotoğraf hobisini tanıtmayı, bu hobi ile ilgilenenleri teşvik etmeyi, birlikte bir fotoğraf sergisi düzenlemeyi amaçlamaktadır.  

Bildiğiniz üzere "Değerler" mesleğimizle de yakından ilgili bir konudur. Hatta mesleğimizin neredeyse tamamı değerler üzerine kuruludur. Yaptığımız her mühendislik hizmeti, dokunduğumuz her mekân toplumsal değerleri, yaşam alanlarını ve toplumu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek niteliktedir. Sayısal değerler üzerinden icra ettiğimiz mesleğimizden yola çıkarak, son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülkemizde gerçekleşen toplumsal değişim ve dönüşümle hızla kaybettiğimiz, çevresel, doğal, kültürel, sanatsal değerlerimizin, kentlerimizin, tüm yaşam alanlarımızın ve olması gereken değerler ışığında icra edeceğimiz meslek yaşamımızın toplum yararına mühendis olma olgusuyla kamp boyunca ele alınması düşünülmüştür.

Bu nedenle bu yılki kampın teması olan "Değerler" fotoğraf yarışmasının konusunu oluşturmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

·         Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğrencileri ve HKMO üyeleri katılımcı olabilmektedir.

·         Başvuru için en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotoğrafla katılım sağlanacaktır.

·         Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü ve radyometrik kalitesi yüksek olmalı, minimum 35x50 CM ebatlarında baskıya uygun olmalıdır.

·         Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel etik kurallarına uygun olmalıdır.

·         Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş, bu eserlerin kampta sergilenmesi HKMO yayın organlarında yayınlanması hakkını devretmiş sayılacaklardır.

·         Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.

·         Esere konu olan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin ve benzeri taleplerde sorumluluk, fotoğrafı çeken ve/veya fotoğraf ı yarışmaya gönderene aittir. HKMO eserlerin içeriği ve telif hakkı ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

·         Genel kurallara uymadığı daha sonra belirlenen, fakat değerlendirmeye alınmış ve ödül kazanmış olan eserlerin derece ve ödülleri geçersiz sayılacaktır. 

·         Fotoğraflar üzerinde kabul edilebilir dijital fotoğrafik düzenlemeler dışında bir müdahale olmamalıdır.

·         Fotoğrafları içeren CD, ayrıca bir zarfa konulacak ve üzerine HKMO yaz eğitim kampı fotoğraf başvurusu yazılarak adrese gönderilecektir.

·         CD‘nin üzerine rumuz ve fotoğraflara verilen isimler sırasıyla yazılmalıdır.

·         Fotoğrafların 20 Ağustos 2017 tarihine kadar TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Fevzi Paşa Bulv. 1364 sk. No:1 K:2 Çankaya / İZMİR adresine elden, kargoyla ya da taahhütlü posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

·         HKMO İzmir Şubesi postadaki gecikmelerden, hasar ve kayıplardan sorumlu değildir.

·         Yaz Eğitim Kampı süresince eserler kamp alanında sergilenecektir.

·         Gönderilen eserler öncelikle seçici kurul tarafından bir ön elemeden geçirilecek ve belirlenen sayıdaki eserler Yaz Eğitim Kampında katılımcılarının oylamalarına açılacaktır. Her bir katılımcının sadece tek oy vererek değerlendireceği resimler alınan oylara göre değerlendirilecektir.

·         Başvuruların 1. 2. ve 3.lük ödülleri yanı sıra seçici kurulun belirleyeceği sayıda mansiyon ödülü verilecektir.

·         Değerlendirme sonuçları 5-12 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Yaz Eğitim Kampının son akşamında duyurulacaktır.

Tüm katılımcılara başarılar dileriz.

 

Yukarı Çık