HKMO YAZ EĞİTİM KAMPI

KISAFİLM YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU

HKMO, Yaz Eğitim Kampı Kısafim Atölyesi bünyesinde her yıl düzenlediği Kısafilm yarışması ile Harita Mühendisliği okuyan öğrencilere sinema ve kısa film hobisini tanıtmayı, bu hobi ile ilgilenenleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  

Bildiğiniz üzere "Değerler" mesleğimizle de yakından ilgili bir konudur. Hatta mesleğimizin neredeyse tamamı değerler üzerine kuruludur. Yaptığımız her mühendislik hizmeti, dokunduğumuz her mekân toplumsal değerleri, yaşam alanlarını ve toplumu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek niteliktedir. Sayısal değerler üzerinden icra ettiğimiz mesleğimizden yola çıkarak, son yıllarda dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülkemizde gerçekleşen toplumsal değişim ve dönüşümle hızla kaybettiğimiz, çevresel, doğal, kültürel, sanatsal değerlerimizin, kentlerimizin, tüm yaşam alanlarımızın ve olması gereken değerler ışığında icra edeceğimiz meslek yaşamımızın toplum yararına mühendis olma olgusuyla kamp boyunca ele alınması düşünülmüştür.

Bu nedenle bu yılki kampın teması olan "Değerler" kısafilm yarışmasının konusunu oluşturmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

·         Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğrencileri ve HKMO üyeleri katılımcı olabilmektedir.

·         Başvuru yapılacak filmler 15 dakikayı aşmayan (jenerik dahil) kısa metraj animasyon veya canlandırma olmalıdır.

·         Yarışmaya katılacak eserlerin çözünürlüğü ve radyometrik kalitesi yüksek olmalı, sinevizyonla gösterime uygun olmalıdır.

·         Katılımcılar birden fazla eser göndererek yarışmaya katılabilirler.

·         Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel etik kurallarına uygun olmalıdır.

·         Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş, bu eserlerin kampta sergilenmesi HKMO yayın organlarında yayınlanması hakkını devretmiş sayılacaklardır.

·         Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir.

·         Esere konu olan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin ve benzeri taleplerde sorumluluk, katılımcıya aittir. HKMO eserlerin içeriği ve telif hakkı ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

·         Genel kurallara uymadığı daha sonra belirlenen, fakat değerlendirmeye alınmış ve ödül kazanmış olan eserlerin derece ve ödülleri geçersiz sayılacaktır. 

·         Filmleri içeren CD, ayrıca bir zarfa konulacak ve üzerine HKMO yaz eğitim kampı kısafilm başvurusu yazılarak aşağıdaki adrese gönderilecektir.

·         Eserlerin 20 Ağustos 2017 tarihine kadar TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Fevzi Paşa Bulv. 1364 sk. No:1 K:2 Çankaya / İZMİR adresine elden, kargoyla ya da taahhütlü posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.

·         HKMO İzmir Şubesi postadaki gecikmelerden, hasar ve kayıplardan sorumlu değildir.

·         Eserler Yaz Eğitim Kampında tüm katılımcılara izletilecektir.

·         Gönderilen eserler öncelikle seçici kurul tarafından bir ön elemeden geçirilecek ve belirlenen sayıdaki eserler Yaz Eğitim Kampında katılımcılarının oylamalarına açılacaktır.

·         Değerlendirme sonuçları 5-12 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Yaz Eğitim Kampının son akşamında duyurulacaktır.

Tüm katılımcılara başarılar dileriz.

 

Yukarı Çık