“ARAZİ YÖNETİMİNDE TAŞINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO” KONULU SEMPOZYUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ortak çalışması olan “Arazi Yönetiminde Taşınmaz Değerleme ve Kadastro” konulu sempozyum, 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

 

"Her şeyin ölçüsü insandır" sloganı ile düzenlenen Sempozyumda, "Uluslararası Uygulamalar ve Deneyimler", "Taşınmaz Değerlemenin Genel Ekonomideki ve Yargıdaki Yeri", "Planlı Kalkınmada Taşınmaz Değerleme", "Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi`nde Taşınmaz Değerleme", " Kamu Yönetimi`nde Taşınmaz Değerleme I", "Kamu Yönetimi`nde Taşınmaz Değerleme II" konu başlıklarında 6 oturum ve ayrıca; "Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşların Değerleme Yaklaşımları ve Beklentileri" konu başlıklı 1 panel gerçekleştirilmiştir. Bu Sempozyuma yerli ve yabancı konuklardan oluşan konunun uzmanı ve ilgilisi yaklaşık 600 kişi katılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, genel müdürler, milletvekilleri, çok sayıda meslektaşımız, birçok akademisyen, yerli ve yabancı konukların katıldığı sempozyumda açılış konuşmasını HKMO Kadastro Komisyonu Başkanı ve Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Prof. Hüseyin Erkan gerçekleştirdi.

Sn. Erkan konuşmasında nüfusun artışına paralel olarak tarıma bağlı toprak miktarının azaldığını ve ekonomik etkinliklerin kayıt altına alınmasının kalkınmadaki önemini dile getirerek, kamu yönetimine güven sağlamada Taşınmaz Değerlemenin Türkiye ve dünyadaki önemini ve gerekliliğini belirtti.

Kadastro ve Değerleme konusunun dünyadaki gelişim süreci hakkında bilgiler veren Sn. Erkan, özellikle değerlemeyle ilgili dünyadaki ilk çalışmaların adil ve düzenli vergi alabilmek için daha çok mali amaçla başlatıldığını dile getirerek, sempozyumun hedef ve beklentilerini belirtti.

Katılımcıları HKMO adına sevgi ve dostlukla selamlayarak konuşmasına başlayan Genel Başkanımız Sn. Ertuğrul Candaş, Taşınmaz Değerlemesi alanında konuyla ilgisi olmayan meslek gruplarına SPK`ca sertifikalar verilmesinin Taşınmaz Değerleme konusuna toplumda duyulan güveni sarstığını ifade etti.

Bilginin her toplumun kendi kültürel değerleriyle şekillendiğini dile getiren Sn. Candaş başka ülkelerdeki modellerin ülkemizde aynen uygulanmasının doğru olmayacağını, bu örnek modellerden yararlanarak kendimize en uygun modelin oluşturulması gerektiğinin de altını çizdi.

Odamızdan hiçbir görüş alınmadan, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, 2 b alanlarının satışı konularında yasaların ard arda çıktığı bu günlerde bu sempozyumun sonuçları açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Sempozyumda değerleme süreçlerine ilişkin dikkat çekilmesinde yarar gördüğü noktalara da değinen Sn. Candaş, katılımcıların konu ile ilgili bilgi paylaşımlarının öneminden yola çıkılarak ihtiyaçlara cevap veren stratejiler belirlemede başta Harita Mühendislerine çok önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi. Sn. Candaş ayrıca, Harita ve Kadastro Mühendisler Odasının değerleme konusunu ciddiye aldığını, düzenlenen sempozyumun da bunun somut bir örneği olduğunu belirtti ve etkinliğe emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak başarı dileklerini iletti.

TKGM Genel Müdürü Sn. Davut Güney konuşmasında kadastro çalışmalarının tarihi süreci hakkında bilgiler vererek sorunlu birimler dışında Türkiye kadastrosunun tamamlandığını ifade etti.

Taşınmaz değerlemenin önemine ve gerekliliğine değinen Sn. Güney, TKGM Modernizasyon Projesi kapsamında yer alan taşınmaz değerleme çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Sn. Güney ayrıca, TKGM`nin değerleme konusunda sorumluluk alabileceğinin altını çizdi.

Kocaeli milletvekili Sn. İlyas Şeker yaptığı konuşmasında sağlıklı taşınmaz değerleme için kadastro alt yapısının önemli olduğunu belirterek, bu noktada TKGM`ye görevler düştüğünü, bu nedenle de kadastro çalışmalarının güvenilir olması gerektiğini ifade etti. Türkiye kadastrosunun %98,2`sinin tamamlandığı bilgisini de veren Sayın Şeker değer tespitinde özellikle kadastro ve imar verilerini doğru bir şekilde okuyabilecek meslek disiplinlerine ihtiyaç olduğunun önemini vurguladı. Bu süreçte Harita Mühendislerinin yeri ve önemini de vurguladı.

Çevre ve Şehircilik Bankan Yardımcısı Muhammet Balta yaptığı konuşmasında bölgesel gelişme ve kalite artırımı için taşınmaz değerlemenin önemli olduğunu, değerlemesi yapılan taşınmaz verilerinin güncelliğinin sağlanması için uygun programlamanın belirlenmesi gerektiğini belirterek, bunu da TGKM`nin, Modernizasyon Projesi kapsamında yürüttüğünü ve bu proje ile vergi adaleti sağlamada, kentlerin yaşam standartlarının arttırılmasında, tarımsal yapının etkinleştirilmesinde, sulama sistemlerinin sağlanmasında isabetli kararların alınmasının sağlanacağını belirtti. Sayın Balta ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yürütülen eylem planlarının hedeflerine de değindi.

Sempozyumda gerçekleştirilen oturumlarda sunumlarının ardından konuşmacılar, konuklardan yöneltilen soruları cevapladılar.

Etkinlik resimlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

 

TMMOB

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

MAYIS 2012


Yukarı Çık