COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ VE ETKİNLİKLERİ - GIS DAY

CBS GÜNLERİ/GIS DAYS

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kültürünün, orta öğretim dahil, farklı kesimlere tanıtımını ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan "CBS Günleri" her yıl olduğu gibi bu yıl da, "Dünya CBS Günü" tarihi olan (Kasım ayının üçüncü çarşambası) 21 Kasım ve izleyen günlerde yapılacak olan etkinliklerle kutlanacaktır.

CBS bir Veri Tabanı Yönetim Sistemidir. Ancak genel amaçlı veri tabanı yönetim sitemlerinden farklı olarak CBS, "konuma dayalı" ya da "coğrafi" olarak anılan türdeki veriyi yönetmekle uğraşır. Veri yönetiminden amaç, bütün bilgilerin %80 ini oluşturan konumsal/mekansal verinin depolanması, işlenmesi, analizi ve nihayet istenen formda kullanıma sunulmasıdır. Doğal olarak CBS ler bilgisayar destekli sistemler olduklarından anılan "yönetim" sürecinin bütün aşamaları "sayısal" bir formda gerçekleşir.

CBS ile acil durumlar yönetilebilir, yapılacak modelleme ile sel, su baskınları ve depremin şiddetine göre kullanılamaz duruma gelebilecek yollar ve buna göre alternatif güzergahlar anında belirlenebilir ve "anlık" olarak takip edilebilir. Günümüzde CBS, afet yönetiminden tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, çevresel kaynaklar ve kent yönetiminden turizme, kırsal ve kentsel gelişime kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Bununla birlikte CBS sisteminin bir parçası olan Afet Bilgi Sistemi ile; Global Konum Belirleme Sistemi (GPS) ve diğer veri toplama teknikleri kullanılarak özellikle acil durum planlamasında, afet öncesi ve sonrası uygulamalarda olumlu gelişmelerin sağlanacağı bilinmektedir. Ülkemiz deprem başta olmak üzere sel, su baskınları, yangın, heyelan gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu gibi durumlar konuma bağlı ölçme ve değerlendirmenin önemini bir kez daha ortaya koymakta ve afet öncesi durum tespitinde, afet anı ve sonrası durum yönetiminde Afet Bilgi Sisteminin gerekliliğini daha da öne çıkarmaktadır.

CBS kapsamında yerel ve ulusal bazda, kamu ve özel sektör kesiminde yürütülen önemli projeler söz konusudur. Ülkemizin Bilgi Altyapısı‘nın ve "elektronik Türkiye" nin temel yapı taşı olan ve Türkiye Ulusal CBS Sistemi (TUCBS) olarak da anılan "Ulusal Konumsal Veri Altyapısının (UKVA) hızla kurulmasının gerekliliği açıktır. TUCBS , ülkemizin bir "Bilgi Toplumu" olması yolunda "olmazsa olmaz" niteliğinde, her alanda yeni ufuklar açacak ve istenilen bilgiye her an ulaşılabilir "altyapı"yı sağlayacak olması nedeniyle, bu gelişmenin büyük önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

HKMO, Ülkemiz genelinde CBS ler kapsamındaki sektörel ve akademik alanda tüm gelişmeleri izleyerek ve destekleyerek gerekli katkıları yapmayı mesleki sorumluluk olarak görmektedir. Dünya genelinde 1999 yılı; Ülkemizde de 2001 yılından bu yana Odamız birimlerinde kutlanmakta olan "CBS Günleri" etkinlikleri, bu yılda Kasım ayı içerisinde Odamız birimleri bünyesinde gerçekleştirilecek olan "CBS Günleri Etkinleri" ile kutlanacaktır.

Etkinliklere katılımınızı, katkı ve desteklerinizi beklemekteyiz.

 

TMMOB

HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

 

 Dosyalar

Afiş (5015 KB) (08.10.2012 18:06:19)

Yukarı Çık