TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ YAPILDI

BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ YAPILDI

TMMOB adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızca düzenlenen "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi" 30 Ekim-02 Kasım 2007 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi‘nde Trabzon‘da yapıldı.

TMMOB CBS Kongresi‘nin amacının, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Teknolojilerinin insanlık hizmetine sunulması, bu teknolojinin yaşamın her alanında kullanılması ile daha yaşanabilir bir gelecek için taşıdığı önem, bilgi toplumu olma yolunda toplumsal gelişim ve ülke kalkınmasında zorunlu bir altyapı gereksinimi haline gelmesi, bu teknolojiden en üst düzeyde yararlanabilmek için ulusal düzeyde CBS bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtilerek, dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde coğrafi bilgi ve teknolojilerini kullanan ve CBS‘ye gereksinim duyan tüm meslek disiplinlerindeki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, başta CBS‘nin en temel bileşenleri olan veri, yazılım, donanım, yöntem ve insan gücü olmak üzere, CBS‘nin tüm yönleriyle ülke düzeyinde ele alınarak tartışılması olduğu belirtildi.

CBS‘2007 Kongresi; belirlenen temalara göre; Ulusal Bilişim, CBS Ve E-Devlet Politikaları, Standartlar, Afet Bilgi Sistemleri, Sağlık CBS, Kent Bilgi Sistemleri, Heyelan, Jeodezi/Ölçme, Doğal Kaynak Yönetimi, İnternet CBS,Yer Seçimi/Adres, İletişim Ve Bilgi Sistemleri, CBS Kavramları, Ormancılık, Planlama, Tarım, Türkiye‘de CBS Eğitim-Öğretimi, Uzaktan Algılama, Ulaşım, Arazi Yönetimi, Yer Bilimleri, Çevre, Arazi Kullanımı, Altyapı, Uygulamalar, CBS Uygulamaları, Kartografya, Yazılım Geliştirme, Birlikte Çalışabilirlik, Havza Yönetimi, Tapu-Kadastro ve Su Kaynakları konularında alanında uzman ve yetkili kişilerin katıldığı 4 adet panel olmak üzere "Teknik Oturumlar", "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı", "Eğitim/Seminer" bölümlerinde 33 oturumda toplam 160 bilimsel bildiri sunuldu.

CBS‘2007 Kongresine, çalışma alanlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojilerini kullanmaya gereksinim duyan farklı meslek disiplinlerinden mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim insanları ve uzmanların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim birimleri, öğrenciler, meslek kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve özel sektör kuruluşlarından toplam 705 delege, 240 öğrenci ve 250 günü birlik katılımcı olmak üzere toplam 1195 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında; Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aksoy, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri Özten, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M. Zeki Adlı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü İbrahim Özen, Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu ve Trabzon Valisi Nuri Okutan birer konuşma yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından kongre kapsamında yer alan "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuar"ının açılışı yapıldı. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı‘nda; CBS sektörüyle ilişkili bilişim teknolojilerini temsil eden ulusal/uluslararası yazılım ve donanım firmaları, CBS yazılımı geliştiren firmalar, Uzaktan Algılama Sektörü, özel amaçlı uygulama geliştiren kurumlar ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri ile ilgili çalışan sektör temsilcileri teknolojik gelişmeleri ve ürünlerini tanıttılar. Ayrıca kongre katılımcıları fuar kapsamında gün boyunca eğitim seminerleri ve firma özel sunumları ile CBS dünyasındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma imkanı buldular.

Açılış konuşmalarında özetle; "..Çağımızda, "bilgi"nin güçlü bir kaynak olarak algılanmakta olduğu ve bilgi gerçeği, özellikle bilişim dünyasındaki hızlı gelişmelerle birlikte, günümüzde çok daha önemli bir hale gelerek çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir parçası konumuna geldiği, bu önemli kaynağın çok daha etkin bir şekilde yönetilmesinin artık gelişen toplumların temel hedefleri arasında yer aldığı, güncel ve doğru bilginin, başta kurum, kuruluş ve yöneticiler olmak üzere, tüm bireylerin her türlü toplumsal karar alma sürecini olumlu yönde etkilediği" vurgulandı.

Yaşanan bilişim çağında, bilgi teknolojisinin çok değişik alanlarda insanlığa hizmet ettiği, bu alanlardan birisinin de konum tabanlı bilgilerin yönetimi olduğu, özellikle dünyamız üzerindeki her türlü yer ve konum temelli bilgilerin yönetilmesinde "harita"nın bugüne kadar önemli bir bilgi kaynağı olduğu dile getirilen açılış konuşmalarında "..haritalar, çağlar boyunca insan ve mekân arasındaki iletişim bağını kuran bir araç olarak yer gösterimi yanında, her türlü planlama, mülkiyet, tarım, altyapı, risk yönetimi, turizm, sağlık, güvenlik gibi birçok mesleki alanda etkin bir araç olarak kullanılmıştır. Bu önem sürekli bir şekilde artarak devam etmiş ve bilişim dünyasındaki teknolojik gelişmelerle bütünleşerek, "Coğrafi Bilgi Sistemleri" olgusu olarak karşımıza çıkmıştır.." denildi.

Açılış konuşmalarında ayrıca, "paylaşılmayan bilgi verimli değildir" ifadesi vurgulanarak, kongrenin, ülkemizdeki farklı meslek disiplinlerini Coğrafi Bilgi Sistemleri‘nin doğal çatısı altında bir araya getiren geniş bir öngörüye sahip bir etkinlik olduğuna dikkat çekildi. "Dünya" tek ortak yaşam alanımız ve ortak coğrafyamız ise, bu coğrafya üzerindeki verilerle üretilen bilgiler erişilebilir ve paylaşılabilir yani "ortak" olduğu sürece değerli olacağına vurgu yapılarak kongre sloganımızın güçlü yarınlarımız için bütünleşme çağrısı yaparak, "Ortak Veri, Ortak Bilgi ve Ortak Dünya " olarak belirlenmesinin ne kadar anlamlı olduğu dile getirildi. Açılış konuşmalarında böylesine büyük bir kongrenin KTÜ‘de Trabzon‘da yapılmasının oldukça anlamlı olduğu ve bölgenin bu tür etkinliklere özellikle son dönemde büyük bir gereksinim duyduğunun altı çizildi.

Bilimsel toplantı ve sunumlarının yanı sıra verilen kokteylde, yöresel folklor gösterisi ve Volkan Konak‘ın konuk sanatçı olarak sahne aldığı Karadeniz Gecesi‘nde tüm konuklar rahat dinlenme ve güzel saatler geçirme olanağı buldular. Kongre süresince belirli saatlerde şehrin tarihi ve turistik mekanları olan; Ayasofya Müzesi, Atatürk Köşkü, Boztepe, Bakırcılar Çarşısı, Trabzon Müzesi vb. tarihi ve turistik mekanlarına gezi turları düzenlendi. Etkinliğin son günü ise Sümela Manastırı (Maçka) ve Uzungöl (Çaykara) olarak paralel sosyal içerikli gezi düzenlendi.

Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu açılış konuşmasında özetle... "Son günlerde ülke bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi bozmayı hedef alan hain terör saldırılarını şiddetle kınadığımızı belirterek, bu topraklar uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, ailelerine ve tüm ülkeye başsağlığı dileriz.

Bugün dünyada bütün toplum, örgüt ve insanlar kadar, her bilimsel disiplini de etkisi altına alan bir devrim bize meydan okumaktadır. "Bilgi Çağı" olarak tanımlanan bu süreçten en çok etkilenecek olan toplumlar, elbette bu fırsatı kaçıran ülkeler olacaktır. Unutmayalım ki bilgi çağının etkileri, teknik olmaktan ziyade, daha çok toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamlarında görülecektir. Nitekim bugün bilginin gücü açık bir biçimde de ortadadır. Bilgiyi etkin kullanan toplumların çok daha hızlı ve dinamik bir gelişme göstermeleri yanında, yine bu toplum bireylerinin çağdaş hizmetlerden en üst düzeyde yararlandıkları bir gerçektir.

Dünya‘da 2000‘li yıllara gelindiğinde, insanlık tarihinde akıllara durgunluk veren bir teknolojik gelişme, benzeri görülmemiş yeniliklerle toplumların hayatını etkilemiştir. Bu yeni gelişmelerin temelinde "bilgi-işlem" yani "bilgi teknolojisi" yatıyordu. Bu teknolojiye dayalı olarak şekillenmeye başlayan bilgi toplumunun itici güçleri, "bilgi" ve bilgiyi işleyen "bilgisayarlar" olmuştur. Nasıl ki sanayi toplumuna geçişte motor işlevini buharlı makineler üstlenmiş ise; bilgi toplumuna geçişte de bu görevi bilgisayarlar üstlenmiştir. Ve bugün, bilgisayar günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.

İşte bugün, harita bilgilerinin bilgi teknolojisi ile tanışıp bütünleşmesi, "Coğrafi Bilgi Sistemleri" adı altında, yeni bir bilgi yönetim kavramı olarak karşımıza çıkmıştır. "Yer" referanslı bilgileri toplayan, depolayan, işleyen ve sunan sistemler olarak adlandırılan coğrafi bilgi sistemleri, kısaca CBS, günümüzde tüm insanlığın hizmetinde olan güçlü bir teknolojik karar-destek aracıdır." şeklinde yaptı.

Açılış konuşmasına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri Özten özetle; "..Son günlerde Güneydoğu bölgemizde gündeme gelen hain saldırıları kınadığımızı belirtmek istiyorum. Terör ve şiddetin çözüm olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. ABD, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında ülkeleri işgal ederek doğal kaynaklarına el koymakta, sömürmekte ve yönetmek için her yola başvurmaktadır. Bu coğrafyada terör her yerde ölüm, şiddet, göz yaşı ve korku yaratmaktadır. Emperyalist güçler dün olduğu gibi bugünde "böl, parçala ve rahatça yönet" politikasını hayata geçirmektedir. Yaratılmaya çalışılan kin, nefret, ırkçılık ve şovenizmle, toplumu birbirine düşman etmek ve şiddet uygulamalarını meşrulaştırmak kardeşliği, demokrasiyi, huzur ve barış içinde birlikte yaşamayı çıkmaza sürüklemektedir. Emperyalizm, bölgemiz üzerine yazdığı senaryolarını yerli işbirlikçileri ve taşeronlarıyla hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu süreçte sağduyu ve ortak akılla hareket etmeliyiz.

Odamız, kuruluş yılı olan 1954‘ten bu yana, ülkeyi, dünyayı ve yaşamı tanıyan, algılayan, anlayan, sorgulayan, bilimin ışığında ve ortak akılla mesleki alanlarımızdan hareketle politikalar oluşturarak ve geliştirerek yaşama sunan bir anlayış içerisindedir. Odamız, mühendisliği, mimarlığı, bilimi ve tekniği kamu ve toplum yararına ve ülkenin sanayisinde, tarımında, sanat ve kültürünün gelişmesinde etkin olarak kullanılması gerekliliğini ifade etmektedir. Bilimin ve tekniğin gelişmesi, özgürleşmesi, paylaşımı ve insanlık yararına kullanılması temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır.

Çağımızda bilgi hızla yer değiştirmektedir. Kullanıcıların, kişilerin, kurum ve kuruluşların buna erişimi, olanak ve araçları da her geçen gün daha da artmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri; veri ya da bilginin "etkin" bir biçimde yönetilmesi için tasarlanmış, bilgisayar destekli sistemlerdir. Etkin veri yönetimi, "doğruluk" dahil istenen kalite özelliklerindeki "çıktı ürün"ün, "hızlı" ve "ekonomik" bir biçimde elde edilmesi olarak algılanabilir. Bütün bilgilerin %80‘inin mekan/konum bilgisi içerdiği, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur. Bu nedenledir ki CBS bugün, afet yönetiminden tarıma, ormancılıktan arkeolojiye, çevresel kaynakların yönetiminden turizme, kırsal ve kentsel gelişime kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

Kurumsal anlamda CBS işletmede temel sorun, "istenen kalite özelliklerindeki" verinin, hızlı ve ekonomik olarak sistemde "entegre edilmesi"dir. Birden çok kurum ya da tarafın birbirlerinin veri ve yazılımlarını kullanarak çözüm/ürün/hizmet ürettikleri bir "birlikte işlerlik altyapısı", Konumsal Veri Altyapısı ile olanaklıdır.

CBS endüstrisi alanında en kritik konunun, kurum ya da tarafların "birlikte çalışabilirliği" ve onun gereği olan Konumsal Veri Altyapıları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kalkınma planında vurgulanan bu hususlarda siyasi otorite desteği mutlaka yaşama geçmelidir.

3402 sayılı Kadastro Kanunu‘nda Mekansal Bilgi Sistemleri‘nin altyapısını oluşturma görevi TKGM‘ye verilmiştir. Bilgi Toplumu Stratejisi ve eki Eylem Planı, 2006-2010 döneminde ülkemizin bilgi toplumu olma yolunda izlemesi gereken politikalar konusunda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri (TUCBS)‘nde sorumlu kuruluşu olarak ta Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir (TKGM). Bu görevler TKGM‘ye verilen önemli görevlerdir. Ancak verilen görevlerle birlikte teknik altyapı ve donanım ile TKGM‘nin mutlaka güçlendirilmesi gerekmektedir. Sadece görev vermek yeterli değildir. TKGM 1924 yılından bu yana yürüttüğü kadastro çalışmalarını, CBS/Kent Bilgi Sistemleri‘nin uygulanabilmesi için ağırlıklı bir bölümünü, 2/3‘sini yenilemek durumundadır. Kurumun bu yönde yaptığı çalışmalara gerekli katkı ve desteğinin verilmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

Ülkemizde, geçen dönem TBMM‘de kabul edilen 5215 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu‘nda, belediyeler coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak konusunda görevlendirilmiştir. Yerel yönetimlerin bu konuda gerekli çalışmaları yapabildiklerini söylemek olanaklı değildir. Başta yetişmiş insan gücü ile birlikte yazılım ve donanım konusunda çok büyük eksiklikler vardır. Özellikle bazı belediyelerimiz yazılım ve donanım firmalarınca Kent Bilgi Sistemleri‘ni kuruyoruz diye kandırılmaktadır. Bu konuda yerel yönetimlere her türlü destek ve katkıyı karşılıksız veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

TMMOB ve bileşeni Odalarımız, demokratik bir meslek kuruluşu olarak, bir kamu kuruluşu olarak anayasa ve yasalarda yerini bulan görev ve sorumluluk içerisinde çalışmalarını her alanda sürdürmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanılmakta olan sürece baktığımızda, küresel kapitalizmin ve emperyalizmin insanlık suçu işlemeye artan bir ivme ile devam ettiğini görüyoruz. Küreselleşme adı altında, yeni dünya düzeni adı altında, küresel sermaye, yaşam alanlarımızın her noktasına girerek tahakküm kurmakta ve sömürüsünü devam ettirmektedir.

Yeni liberal politikalar, uygulanan programlar ve özelleştirmelerle; ülke toprakları, sanayisi, madenleri, tarımı ve hayvancılığı yanında ekonomik ve finans alanında da önemli sıkıntıların gündeme geldiğini ifade etmeliyiz. Bu gelişmelerin meslek alanlarımıza olumsuz yansımaları da kaçınılmaz olmaktadır. Bugün mühendis ve mimarlar ve şehir plancılarının yaklaşık yüzde 75‘i yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır. % 25‘i ise işsizdir.

300 bin üyesi bulunan TMMOB ve bileşeni odalarımızın, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları, toplumun ve ülkenin kalkınmasında yararı olmayacağı açık olan her türlü düzenlemeye ve yapısal değişikliklere yönelik, karşı duruş sergilemeyi kamusal görev ve sorumluluk olarak içselleştirmiştir. Meslek alanlarımızla ilişkili tüm yasal düzenlemelerde, konusunda uzman olan Odalarımızın sürece katılması demokrasi kültürünün bir gereğidir.

Gündemde olan anayasa hazırlığı çalışmalarında da bu yaklaşım sergilenmelidir. Bizler biliyoruz ki anayasalar bir nevi toplumsal sözleşmelerdir ve bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin görüş ve düşüncelerinin anayasa yapma sürecinde dikkate alınması gerekir.

Özgür, demokratik, siyasi, ekonomik, iktisadi ve kültürel alanda tam bağımsız bir Türkiye için, gelişmiş ve çağdaş bir Türkiye için; kurumlarımıza ve kişilere büyük görevler düştüğü açıktır. CBS‘nin hayata geçirilmesinde de başta bizler olmak üzere herkese; kurum, kuruluş, yönetici, bilim insanı ve siyasetçilere görev ve sorumluluklar düştüğünü bir kez daha ifade etmeyi görev sayıyoruz." dedi.

TMMOB Başkanı Sayın Mehmet Soğancı konuşmasına; "...Yıllardır ölümden, acıdan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen çatışma, saldırı ve gerilimler son günlerde giderek tırmandırılmaktadır. Bu saldırılarda yaşamını kaybedenlerin acısını yüreğimizde hissediyor ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bölgede barış, Türkiye‘de barış ve dünyada barışı savunan biz mühendis mimar ve şehir plancıları silahların konuştuğu yerde defalarca; barışın sesinin duyulamayacağını dile getirdik. Bir kez daha yineliyoruz ki; sıkılan her kurşun, atılan her bomba, patlayan her mayın ülkemizdeki barış içinde bir arada yaşama umuduna vurulan bir darbedir. Her türlü çözüm için öncelikle PKK koşulsuz silahları bırakmalıdır. Siyasi iktidarca bir arada kardeşçe yaşamı mümkün kılacak demokratik adımlar atılmalı, ülkemize barış iklimi getirilmelidir. TMMOB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu konudaki duyarlılığını ve çabasını inatla sürdürecektir. Evet, sevgili katılımcılar, bütün Türkiye‘nin acılarının dinmesini dileyerek ve inadına ve her zaman yaptığımız barış ve bir arada kardeşçe yaşama çağrımızı burada bir kez daha yineliyorum" sözleri ile başladı.

Sayın Soğancı TMMOB CBS 2007 Kongresi ve içeriğine dair "Coğrafi Bilgi Sistemleri, sosyo-ekonomik, politik ve kültürel kaynakların topyekûn yönetimi gibi karmaşık karar-destek analizlerinde oynadığı rolle, tüm dünya ülkelerinde etkin bir teknolojik araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde uydulardan alınan yüksek hassasiyete sahip konum bilgileri, yine uydulardan alınan görüntülerle artık çok daha hızlı bir şekilde birleştirilip, veri toplama süreçleri de oldukça kolaylaşmıştır. Tüm bu hızlı gelişmelerle birlikte coğrafi bilgiler artık çok daha sağlıklı ve dinamik bir biçimde yönetilip, paylaşılabilmektedir.

CBS‘deki gelişmeler sadece teknolojik değişimlere bağlı olmayıp, yapısal anlamda da bütüncül bir değişimi zorunlu kılmaktadır. Bilhassa toplumsal kalkınma sürecinde doğru politikaların üretilebilmesi, bireylerin çağdaş ve kaliteli hizmet beklentilerinin artması yanında, internetle gelen yoğun bilgi talepleri de toplumları CBS için yeni düşünsel ve yapısal sistemler geliştirmeye zorlamaktadır. İnternet yollarının coğrafi referanslı bilgilere açılması, CBS‘ye olan talebi kat kat artırmaktadır.

Her türlü karar-destek faaliyetinin en önemli aracı haline gelen CBS, sadece teknik değil, yönetişim, sosyal ve kültürel alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen çağımızın güçlü bir bilgi yönetim bakışıdır. Bu bakışın birliktelik anlayışı ile modellenmesi gerekmektedir." şeklinde konulara değindi.

 

TMMOB CBS KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca, 30 Ekim - 02 Kasım 2007 tarihleri arasında Trabzon‘da Karadeniz Teknik Üniversitesi‘nde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi düzenlenmiştir.

Kısa adıyla, TMMOB CBS‘2007 Kongresi, "paylaşılmayan bilgi verimli değildir" düşüncesiyle ve bütünleşme çağrısı yapan, "Ortak Veri, Ortak Bilgi, Ortak Dünya..." kongre temasıyla, ülkemizdeki farklı meslek disiplinlerini CBS‘nin doğal çatısı altında bir araya getirerek, başta CBS‘nin en temel bileşenleri olan veri, yazılım, donanım, yöntem ve insan kaynakları olmak üzere, coğrafi bilgi sistemleri tüm yönleriyle ulusal ve uluslar arası düzeyde ele alınarak tartışılmıştır.

Toplumsal kalkınma sürecinde, doğru politikaların üretilmesine olan gereksinim yanında, bireylerin çağdaş ve kaliteli hizmet beklentilerinin artması, internetle gelen yoğun bilgi talepleri, yöneticileri CBS için yeni ve köklü yapısal değişimlere zorlamaktadır. Özellikle iletişim ağlarının coğrafi referanslı bilgilere açılmasının, coğrafi bilgi sistemlerine olan talepleri daha da artırdığı görülmektedir. Her türlü karar destek faaliyetinin en önemli aracı haline gelen CBS nin, sadece teknik değil; yönetişim, sosyal ve kültürel alanda da birçok gelişmeyi yönlendirebilen çağımızın güçlü bir yönetim aracı olduğu kabul edilmektedir.

CBS‘2007 Kongresi‘ne, çalışma alanlarında coğrafi bilgi sistemlerine ilgi duyan farklı meslek disiplinlerinden mühendis, mimar, şehir ve bölge plancısı, bilim insanları ve uzmanların temsil ettiği; kamu kurum ve kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimler, üniversiteler, eğitim birimleri, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve özel sektör kuruluşlarından katılım sağlanmıştır.

CBS‘2007 kongresine; 705 delege yanında, 240 öğrenci, 250 ziyaretçi ile birlikte toplam 1195 kişi katılmıştır.

Kongremizde, paralel oturumlar şeklinde, toplam 33 teknik oturumda 160 bilimsel bildiri sunulmuştur. Yine kongrede 4 panel, "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı", "Kent Bilgi Sistemi Eğitim Kursu" ve ilköğretim öğrencilerine yönelik özel CBS etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

Sunulan bildiriler CBS‘nin teorisi, teknolojisi ve uygulamalarına yönelik geniş bir alana yayılmıştır. Bu bildiri ve ilgili panellerden aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

• Sanayi devrimi fırsatını kaçıran ülkemizin, bilgi toplumu olma yönünde aynı durumla karşılaşmaması için, ulusal bilgi toplumu stratejisi oluşturmak ve coğrafi bilgilerin üretim, kullanım ve paylaşımını farklı yasalar altında düzenlemek yerine "Coğrafi Bilgi Yasası" adı altında, eş-güdümü ve sorumlulukları taşıyacak bir "Bilişim Bakanlığı"nın kurulması gerekmektedir.

• Bugün ülkemizde eğitimden, uygulamaya; tasarımdan yatırıma; veriden bilgiye kadar birçok alanda ülkemizde bir "CBS KAOSU"nun yaşandığını gözlenmektedir. Bilgi toplumu olma adına, onun önemli bir bileşeni olan coğrafi bilgi sistemlerinin sahiplenilmesi gerekmektedir. "Ulusal CBS Politikaları"nın geliştirilmesi ve CBS‘nin Kurumsallaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Tüm bu sorumlulukların salt bir kamu kurumuyla çözülmesi elbette beklenemez. Ancak öz görevleri yanında, çağdaş yönetim tarzına uygun, yetki sahibi, Ar-Ge niteliğine de sahip bir "Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Enstitüsü" ülkemiz için artık bir ihtiyaçtır.

• Ülkemizde başlatılan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturulması yönündeki girişimler ile, yerel ve ulusal düzeyde iletişim ağları üzerinden veri paylaşabildiği ve her düzeyde kullanıcının kullanabildiği CBS altyapı hedeflerinin öncelikle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ülkemizin konumsal veri altyapısı, birlikte işlerlik anlamında ülke düzeyindeki ilgili tüm sektörlerin işbirliğini sağlayacak ve istemcilerin aradıkları veri ve servislere erişim olanağı sunacak dinamik biçimde olmalıdır.

• Ülke bazında birçok konudaki kayıt dışılığın kayda alınmasına yönelik Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturma çabalarının gerçekleştirilmesi noktasında CBS olanaklarından yararlanılması kaçınılmazdır.

• Veri üretim maliyetinin ve buna bağlı sonuç ürününün doğruluğu ve güvenilirliliği açısından, kullanıcı potansiyeli de dikkate alınarak verilerin konum ve yükseklik doğruluğunun yürürlükte olan "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim" yönetmeliği kurallarına uygun olarak üretiminin sağlanması gerekmektedir.

• Türkiye için, uluslar arası anlamda coğrafi veri standartlarına uyumlu konumsal veri tabanı oluşturularak, uluslar arası düzeyde veri değişiminin gerçekleşebilmesi için ülkemizdeki CBS veri yapılanmasının yine uluslar arası ortak dille uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

• CBS eğitiminde dünyadaki akreditasyon koşulları da dikkate alınarak, CBS eğitiminin tüm eğitim-öğretim düzeylerinde disiplin altına alınması amacıyla, üniversitelerin programları yeniden gözden geçirmelidir. Bu bağlamda, kurumsal bazda, CBS şubeleri yaygınlaştırılarak, CBS kullanıcılarına yönelik hizmet içi kurslara önem verilmeli ve Üniversitelerin kurum ve kuruluşlarla daha fazla işbirliğine girmeleri sağlanmalıdır.

• CBS‘nin ülkemizde algılaması ve uygulanmasında yaşanan karmaşanın giderilerek saydamlaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda; CBS terminolojisindeki kavramlara yönelik dil karmaşası sona erdirilmeli, CBS‘nin tüm bileşenleriyle birlikte disiplinler arası bir uğraş alanı olduğu kabul edilmelidir.

• CBS‘nin artık yaşantımızda vazgeçilmez bir çağdaş aracı olduğu vurgusunun, CBS kullanıcıları dışında, seçilmişlere ve toplumun her kesimine benimsetilmesine yönelik etkinlikler yanında, yazılı ve görsel medya olanaklarından yararlanılması gerekmektedir.

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün mekansal veri altyapısının oluşturulması yönündeki yasal görevi bağlamında: Sorumluluğunda üretilen güvenilir arazi bilgilerinin ilgililere elektronik ortamda daha etkin sunumu sağlanmalı, TAKBİS ve CORS gibi projeler bir an önce hayat geçirilmelidir. Ayrıca yeni gelişmelere bağlı olarak, Kadastro 2014 ve Kadastro 2023 anlayışı ile Tapu- ve kadastro Genel Müdürlüğü‘nün temel hedefleri yeniden belirlenmeli ve buna göre yeniden yapılanmalıdır.

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

 

 

 


Yukarı Çık