"TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ"NİN 1. DUYURUSU YAPILDI

11-13 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`nin 1. Duyurusu Yapıldı

Sayı    : 3/B15-455                                                                                                    /03/2013

Konu   : "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013"
               I. Duyuru

......................................................

Coğrafi Bilgi Teknolojileri hayatımızın birçok alanında vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), farklı uygulamalarda ve farklı kurumlarda değişik seviyelerde kullanılmaktadır. Ülkemizde 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Belediye Kanunu sayılı yasalar, e-devlet ve e-dönüşüm faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülen eylem planları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) projesi ile tüzel yapıya aktarılan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanları giderek artmaktadır. Gelişmeler, örgütsel, kurumsal ve toplumsal yapıları da etkilemekte ve değişime zorlamakta; buna bağlı olarak da ulusal düzeyde teknolojik, kurumsal ve tüzel altyapının biran önce tamamlanması öncelik taşımaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknoloji Fuarı (CBTF), 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin dördüncüsü olarak 11-13 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara‘da gerçekleştirilecektir.

"Bugünü anlamak geleceği kurmak" sloganıyla düzenlenecek olan Kongrenin amacı, ülke genelinde farklı disiplinler tarafından kullanılan CBS uygulamalarını, CBS çalışanlarını ve araştırmacılarını bir araya getirmektir. Böylece kurumsal/bireysel deneyimlerin ve karşılaşılan sorunların paylaşılmasına, çözüm önerilerinin tartışılarak geliştirilmesine yardımcı olunacaktır.

TMMOB CBS 2013 Kongresi, ülkenin farklı kurum ve kuruluşlarından gelecek katılımcıların CBS ile ilgili yeni gelişmeleri izleyebilmeleri ve uzman kişilerle buluşma ve tartışma olanağı bulabilmeleri açısından oldukça önemli bir ortam sağlayacaktır. Disiplinler arası niteliği ile CBS, standart, karşılaştırılabilir veri üretilmesine imkân sağlayarak "bugünü anlamada ve geleceği kurmada" şeffaf bir ortam,  kolaylaştırıcı geniş bir perspektif sunmaktadır. Bu bağlamda, disiplinler arası ortak dilin oluşturulmasında en önemli araçlardan birisi olması nedeniyle ülkemiz açısından büyük önem taşıyan CBS‘nin altyapısı, uygulamaları ve kurumsallaşma çabalarının, bilimsel ortamlarda tartışılarak biçimlendirilmesine katkı sunulacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri‘ni geliştiren ve gelişmesine destek veren, uygulayan, kullanan ya da ilgi duyan tüm kesimlerin bu etkinlikte yer alarak, 11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirilecek olan TMMOB CBS 2013 Kongresi‘ne delege veya Bildiri/Poster/Sergi ile katılmaya, deneyim ve bilgileri paylaşmaya davet ederiz.

Saygılarımızla...

 

      
                      Ertuğrul CANDAŞ                                      Prof.Dr. Fatmagül KILIÇ 
    Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası                         Kongre Düzenleme Kurulu    
                      Genel Başkanı                                                     Başkanı    


NOT  :
- Kongreye ilişkin bilgilere;  http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs internet adresimizden  ulaşabilirsiniz.
- Bildiri özetlerinizi 24 Mayıs 2013 tarihine kadar http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/cbs2013/ adresinden üye kaydınızı gerçekleştirerek gönderebilirsiniz.

 


Yukarı Çık