"TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ"NİN 2. DUYURUSU YAPILDI

11-13 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`nin 1. Duyurusu Yapıldı

 

Sayı      : 3/B15- 875                                           30/05/2013

Konu     : TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013

              II. Duyuru

 

.........................................................................

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Odamızca düzenlenmekte olan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri-CBS Kongresi 2013", 11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara‘da gerçekleştirilecektir.

İki yılda bir düzenlenen TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde coğrafi bilgi ve teknolojilerini kullanan ve Coğrafi Bilgi Sistemine gereksinim duyan değişik meslek alanlarındaki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, CBS`nin tüm yönleriyle ele alınarak tartışılmasını amaçlamaktadır. 

TMMOB CBS Kongresi ülkemizde bu alanda yapılmakta olan en büyük kongre niteliği taşımaktadır. Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler ile farklı meslek disiplinlerinin katılımının sağlanması Kongre`nin amacına ulaşmasında ve başarılı geçmesinde önemli yer tutmaktadır. 

Yazımız ekinde iletilen Kongre`mize ilişkin duyurunun yapılması ve geniş katılımın sağlanması yönünde vereceğiniz katkı ve destek için şimdiden teşekkür eder,

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

Saygılarımızla.     

 

 

  Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ Ertuğrul CANDAŞ

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

  Genel Başkanı

 

EK: Kongre Broşürü

 

Not: 

- Kayıt, konaklama ve diğer bilgiler için lütfen http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs/ web sayfasını ziyaret ediniz. Katılım ücretleri Halk Bankası 16000029 Demirtepe Şubesi‘ne yatırılacaktır. 

- TMMOB CBS Kongresi 2013 Genişletilmiş Bildiri Özeti Gönderimi 21 Haziran 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Bildiri özetlerinizi http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/cbs2013/ adresinden üye kaydınızı gerçekleştirerek gönderebilirsiniz.

 


Yukarı Çık