COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ FUARI’ NA (CBTF) KATILIM KOŞULLARI VE SPONSORLUK KALEMLERİ

 

Sayı   :  3/B15-969                                                                                                   18/06/2013 

Konu  :  TMMOB CBS Kongresi 2013

 

......................................................

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Odamızca düzenlenmekte olan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi - 2013" 11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara‘da, "Bugünü anlamak, geleceği kurmak" sloganı ile gerçekleştirilecektir.

Dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde coğrafi bilgi ve teknolojilerini kullanan ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) gereksinim duyan farklı meslek disiplinlerindeki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, başta CBS bileşenleri veri, yazılım, donanım ve yönetim olmak üzere CBS‘nin tüm yönleriyle ele alınarak tartışılmasını amaçlayan Kongre‘de "CBTF-Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı" kurulacaktır. Bilimsel ve teknik oturumların yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli oturumlar ve tartışmalar da yapılacaktır.

Kongrenin başarıyla gerçekleşmesi için en önemli payı kuşkusuz Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı oluşturacaktır. Firmalar yeni ürünlerini ya da ürettikleri hizmetleri katılımcılarla paylaşacaklardır. 

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı‘na katılım koşulları ile sponsorluk kalemleri ekte gönderilmekte olup, Fuarda yer almak ve/veya sponsor olmak isteyen firmaların 01/08/2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

 

 

                Ertuğrul CANDAŞ                            Prof. Dr. Fatmagül KILIÇ

    Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası                   Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı    

                  Genel Başkanı            

 Dosyalar

SPONSORLUK KALEMLERİ (137 KB) (20.06.2013 15:07:25)

Yukarı Çık