DUYURU!

15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik"in yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açılmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 16.04.2013 tarihli ve 3616 sayılı yazısı ile 05.05.2008 tarih 26867 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair hazırlanan Yönetmelik Taslağı hakkında görüş istemiş, konuyla ilgili görüşümüz 06/05/2013 tarihli ve 3/B15-715 sayılı yazımızla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletilmiş ve WEB sitemizin Resmi Yazışmalar Bölümünde de üyelerimizle paylaşılmıştı. Buna karşın Odamız görüşünde belirtilen hukuka aykırılıkların yayımlanan Yönetmelikte giderilmediği görüldüğünden, hukuka aykırı bulunan Yönetmeliğin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle 28.06.2013 tarihinde Danıştay‘da dava açılmıştır.

Dava dilekçesi ektedir.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMMUZ 2013


Dosyalar

Dava Dilekçesi (156 KB) (01.07.2013 15:34:48)

Yukarı Çık