DUYURU

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün resmi internet sitesinde yayımlanan 02.08.2013 tarihli LİHKAB Sınav İlanı ve 14.08.2013 tarihli LİHKAB Sınav Kılavuzu‘nun ve 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik"in bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 16.08.2013 tarihi itibariyle Danıştay‘da dava açılmıştır.

15.09.2013 tarihinde yapılacağı duyurulan Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları için yapılacak lisans sınavına ilişkin davalı idarenin 02.08.2013 tarihinde resmi internet sitesinde duyurduğu sınav ilanının, davalı idarenin 14.08.2013 tarihinde resmi internet sitesinde ilan ettiği lisanslı büro açılacak yerleri de içeren 2013 LİHKAB Sınav Kılavuzunun, 15.09.2013 tarihinde yapılacak lisans sınavının, bu işlemlerin dayanağı olan 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik‘in 18. maddesinin (c) ve (ç) bentlerinin, 21. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile eksik düzenleme nedeniyle 23. maddelerinin öncelikle yürütülmelerinin durdurulması ve duruşma yapılarak iptali istemiyle 16.08.2013 tarihi itibariyle Danıştay‘da dava açılmıştır.

Dava dilekçesi ektedir.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
AĞUSTOS 2013


Dosyalar

Dava Metni (118 KB) (16.08.2013 18:48:56)

Yukarı Çık