I. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU 1.DUYURU

blank_page
Odamızca, ilki bu yıl düzenlenecek olan "Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu" 7-8 Ekim 2013tarihlerinde Ankara`da Dedeman Oteli‘nde gerçekleştirilecektir.

 Ülkemizin bir gerçeği olan afet olgusu ve süregelen çarpık yapılaşma kentlerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Uzun vadede daha yaşanabilir çağdaş kentlerin oluşumu için bugünden çözümlerin üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ancak bugünün çözüm ve uygulamaları yarının sorunları olmamalıdır. Bu nedenle sürdürülebilir arazi yönetimi ile uyumlu imar uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikli bir imar uygulaması olan Kentsel Dönüşümün; öncelikle "MÜLKİYET" boyutu ile ele alınarak irdelenip tartışılması ve ülkemize en uygun model ve çözüm altlıklarının hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşümün asıl öznesi olan mülkiyet, karışılması en karmaşık, tescille kazanılan, kamu ve özel hukukunun konusu olan en temel haktır. Dolayısıyla kentsel dönüşümün mülkiyet temelli ele alınıp değerlendirilmesi zorunluluğu vardır.

Kentsel Dönüşüm ile sürdürülebilir bir "Mülkiyet Dönüşümü"nü de gerçekleştirecek evrensel düzeyde kentsel yaşamın altyapısını oluşturmaya yönelik; konusunda uzman yerli ve yabancı bilim insanları, uygulayıcı, kamu ve özel sektör, meslek odaları ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "1.Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu" düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sempozyumda tartışılacak ve ortaya çıkacak tüm çözüm önerileri, kamuoyu ve ilgili paydaşlar ile paylaşılarak ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması sürecine katkı verilmesine çalışılacaktır.

Sempozyumumuz teknik, bilimsel ve toplumsal başlıklarda çalışma yapan meslektaşlarımızın bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştıkları bir platform niteliği taşımaktadır. Sempozyumda gündeme gelecek olan bildiri sunumu, panel ve forumlarda yaşanılacak bilgi alışverişi ve tartışma sürecinde kurumunuz adına katılacak delegasyon sempozyumumuza değer katacaktır.

Sempozyum afişi ve broşürü yazımız ekinde gönderilmekte olup, sempozyumumuzun gerekli duyurularının yapılmasını, kurumunuz personelinin sempozyuma katılımının sağlanmasını dileriz.

Saygılarımızla...

 

 

 Ertuğrul CANDAŞ                                                      Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER

Yönetim Kurulu a.                                               Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

  Genel Başkan

  
                                                    
 
 

 

 

 

 

 Dosyalar

1.DUYURU (760 KB) (04.09.2013 11:15:54)

Yukarı Çık