1. ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İlki bu yıl düzenlenen "Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu" 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde geniş katılımcı kitlesiyle Ankara Dedeman Oteli`nde gerçekleştirildi.

 

Ankara Dedeman Oteli‘nde yoğun bir katılımın olduğu salonda 500‘ü kayıtlı toplamda 700 civarında izleyici ile başlayan sempozyum HKMO Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nihat Enver Ülger‘in açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Ülger, "Küresel dünyanın gündemini yalnızca devletler değil toplumlar da belirliyor. Bu da şehirlerde oluyor. Yalnızca seçimlerde değil kentlerdeki kitlesel gösterilerle de seslerini duyuruyorlar. Şehirleşme oranı BM istatistiklerine göre 1950‘de toplam dünya nüfusunun sadece % 29‘u iken bu oran 2011‘de % 52‘ye çıkmıştır. Kentlere kırlardan göç eden insanlar yeni bir kimlik ve yaşam biçimiyle tanışırken haklarının ve güçlerinin de farkına varmaya başlıyor. Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan kentlerimiz için çözümlerimiz yarının sorunları olmamalı. Bu nedenle, konunun parçacı değil ülkenin sorunlarını çözecek şekilde bütüncül düşünülmesi gerekir. Kentlerin sorunlarının çözümü için iyi niyetli çalışmalar yürütülse bile, bunların yeterli değildir, sorunlar büyüktür, mevzuat değişiklikleri gerekmekte ve hatta medeni kanunun bile değişmesi gerekebilir, bunu tartışmak zorundayız. Kentsel dönüşüm için model bulmalıyız, çünkü bu iş özellikli imar uygulaması işidir. Aceleye getirmeden, ama hiç gecikmeden bu çalışmalar yapılmalıdır. Bu sempozyum bu sürece çok katkı koyacaktır" dedi.  Ülger, Sempozyumda yapılan panel ve forumların bir kitap haline getirilerek tüm ilgililer ile paylaşılacağını belirtti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş ise açılış konuşmasında, "Bir kent yalnızca binalardan, yollardan, köprülerden, meydanlardan oluşmaz. Dönüşüm dediğimiz şey de bunların yıkılıp yapılmasından ibaret değildir. Kentler bir yaşam merkezidir, doğal yaşamın bir parçasıdır ve öyle de kalmak zorundadır." diye başladı. 

Sn. Candaş, "2004 yılından buyana son 9 yılda Kentsel Dönüşümü amaçlayan 6-7 kanun yapılmıştır.  Neredeyse son 9 yılda, her 1,5 yılda 1 kentsel dönüşümü içeren düzenleme yapmışız. Bu düzenlemelere bakıldığında ihtiyaçlara yeterince cevap veremediklerini, kentsel dönüşüm işlerini yık-yapa indirgediklerini ve yık-yap işleri için de bir model öneremediklerini görmekteyiz. Bu da, ülke olarak kentlerimizin dönüşümü için ne yapacağımızı bilmediğimizi göstermektedir. Kentsel dönüşüm denilen şeyin, yık-yap işlerine indirgenmeden, insan odaklı yürütülmesi gereken bir süreçtir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, kentsel dönüşüm işlerini yık-yap işleri değil, özellikli imar uygulaması işleri olarak görmektedir. Yık-yapa indirgenmiş, aceleye getirilen, plansız, programsız ve parçacı yaklaşımlarla, kentsel kimlik ve kültür değerlerimizi, uygarlık birikimlerimizi yok eden, karaktersiz ve hemşehrisiz kuleleşen yapılaşma çalışmalarını ve zaten var olan mülkiyet sorunlarını daha da artıracak uygulama çalışmalarını HKMO "Kentsel Dönüşüm" çalışmaları olarak değerlendirmemektedir. İşte bu nedenle,  kentsel dönüşüm konusu bu sempozyumumuzda, yık-yap olarak değil, gerçek anlamda, hak-hukuk açısından "MÜLKİYET" temelli, İNSAN odaklı ele alınıp değerlendirilecektir. Bu yönüyle ülkemizde yapılan ilk Kentsel Dönüşüm Sempozyumudur. Bu sempozyumumuzun, ileriki yıllarda devamı gelecektir. Çünkü: Meslek Odaları kendi uzmanlık alanlarından ve birikimlerinden yola çıkarak, sürece her aşamada katkı vermesi gereken kurumlardır" dedi ve tüm katılımcıları selamladı.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, son dönemde TMMOB ve bağlı Odalara karşı yürütülen politikalara değinerek, "Odalarımıza yapılan saldırılar bizi bu sempozyum gibi halkımız için yaşamsal önemde konularda çalışmalarımızı yapmamızı engelleyemeyecektir" dedi. Soğancı, kentsel dönüşüm uygulamalarında mühendisler ve örgütlerinden nasıl yararlanılması gerektiği konusunda yirmi maddelik öneri sundu. (Konuşmanın tam metni ektedir)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Günaydın ise, "Ülkemizde kentsel dönüşümün CHP zamanında ilk kez Ankara Belediyesi‘nde Murat Karayalçın tarafından Portakal Çiçeği ve Dikmen Vadisi‘nde başarıyla başlatıldığını, ilk toplu konut uygulamasının ise Yiğit Gülöksüz ve ekibi aydınların yaratısıdır. Bunları görmek ve ifade etmek bir aydın namusudur, kentsel dönüşüm işlerini insan odaklı nasıl ve ne zaman yapıldığının bilgileri vardır, yeni süreç insan ve çevreyi düşünen uygulamaları içermiyor, insanları yerinden ediyor, bu yanlış uygulamalar durdurulmalı ve rantsal uygulamalardan artık vazgeçilmelidir." dedi. Günaydın, aydın sorumluluğu ile doğruları söylemenin önemini vurguladı ve toplumun aydınlardan bunu beklediğini dile getirdi.

Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili İlyas Şeker söz aldı. Sn. Şeker konuşmasında, eğitimin şart olduğunu, sürekli olması gerektiğini, bunu sağlayabildiğimiz sürece iyi mühendislik uygulamaları yapılabileceğini, aksi halde yanlışların çok olacağını ve Odaların bu alanlarda çözüm üretmesi gerektiği ve politika yapmamaları gerektiğini söyledi.

Sempozyumun açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin de yer aldılar. Her iki kurum temsilcisi de kurumlarında yürütülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler verdiler, neleri yapabildiklerini aktardılar, karşılaştıkları sorunları ve bunların çözümü noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu sempozyum sonuçlarından yararlanılması gerektiğine vurgu yaptılar.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nihat Enver Ülger‘in oturum başkanlığında "Kentsel Dönüşümde Hak - Hukuk Açısından Mülkiyet Boyutu" konulu ilk oturum gerçekleştirildi.  "Kentsel Dönüşümde Uluslararası Yaklaşımlar" oturumu ile birleştirilen ilk otururum yabancı konukların sunumları ile oldukça ilgi çekti. Öğleden sonra, HKMO Kırsal ve Kentsel Alan Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü‘nün oturum başkanlığında "Kentsel Dönüşümde Mülkiyetin Kullanım ve Dolaşımı" oturumu ile yapılan sunumların ardından  birinci gün programı sona erdi.

Sempozyumumuzun ikinci günü ise Kentsel Dönüşümün önemli bir boyutu olan finans bileşenini de sürece bütünleşik olarak irdelemek üzere gerçekleşen Prof Dr. Cengiz Toraman‘ın oturum başkanlığındaki "Kentsel Dönüşümün Finans Bileşeni" oturumuyla başladı. Ardından günün ikinci oturumu olan Prof. Dr. Ferruh Yıldız‘ın oturum başkanlığında "Kentsel Dönüşümün Uygulama Boyutu" ve ardından  Prof. Dr. Mustafa Koçak‘ın oturum başkanlığında "Kentsel Dönüşümün Mevzuat Boyutu" oturumu gerçekleştirildi. Oturumların ardından panel yöneticiliğini Prof. Dr. Halil Erkaya‘nın  yaptığı "Türkiye‘de Kentsel Dönüşümün Mülkiyet Bakışıyla Değerlendirilmesi" panel/forumu yoğun bir ilgi ile yapıldı.

Sonuç bildirgesinin ilgililerle paylaşılarak kesin haline getirileceğinin ve hazırlık çalışmalarının Sempozyum Yürütme Kurulunca yapılmasının   kararlaştırılmasının ardından yapılan plaket töreniyle sempozyum başarıyla tamamlandı ve kapanış resmi ile son buldu. 

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde katkı ve emeği olan herkese, yaptıkları birbirinden değerli sunumlarla sempozyuma anlam katan değerli konuklarımıza ve katılarak sempozyuma değer katan tüm katılımcı üye ve diğer paydaşlara teşekkür ediyoruz.  

Sempozyumun yayınlanacak olan sonuç bildirgesi ve biriktirdikleri ile, Ülkemiz ve İnsanlarımız için doğru işler yapılmasında önemli çıkarımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla

HKMO
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2013
 
Etkinlik resimlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Yukarı Çık