TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ’NİN DÖRDÜNCÜSÜ BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen, sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca yürütülen “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi’nin’’ dördüncüsü, “Bugünü anlamak, geleceği kurmak” sloganıyla 11-13 Kasım 2013 tarihleri arasında, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

 

Tarım Reformu Genel Müdürü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Vekili, Harita Genel Komutan Vekili, ODTÜ Rektör Yardımcısı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, TMMOB bileşeni Oda Temsilcileri, bilim insanları, basın mensupları, kurum ve kuruluş çalışanı meslektaşlarımız ve farklı disiplinlerden mühendis, mimar ve şehir plancılarının katılımıyla gerçekleşen etkinlik müzik dinletisi ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatmagül Kılıç yaptığı konuşmada bugünü anlamanın yolunun, tüm dayatma ve tek tip düşüncelerden kurtulmaktan geçtiğini, bireysel değil toplumsal düşünebilmek, geleceği yönetebilmek için demokrasi kavramının içselleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni yapılanma alanları açılırken, rüzgâr ve güneşten doğru ve yeterli bir biçimde yararlanılması, börtü böceğin yaşam ortamlarından ayrılmaması kısacası doğal ortamın bozulmaması ve rantın baz alınmaması gerektiğini dile getiren Sn. Kılıç, rant telaşı sürdükçe tahribatın devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda Sn. Kılıç, Kongre Düzenleme, Yürütme ve Danışma Kurullarına, TMMOB, HKMO ve HKMO Ankara Şubesi Yönetim Kurullarına, bildiri gönderen, etkinliğe destek veren bilim insanlarına, fuara katılan kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

HKMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Levent Özmüş katılımcıları HKMO Ankara Şubesi adına selamlayarak konuşmasına başladı.

TMMOB ve bileşeni Odaların, bilimi ve teknolojiyi geliştirerek insanlık ve toplum yararına kullanmayı görev edindiğini dile getiren Sn. Özmüş, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kurulması ve düzgün işletilmesinde mesleğimizin görev ve sorumluluklarının önem arz ettiğini belirtti.

Bilginin insan yaşamındaki en önemli değer olduğunu söyleyen Sn. Özmüş, Coğrafi Bilgi Sistemleri için teknik yapılanmanın, veri ve donanım gereksinimlerinin bir an önce ilgili kurum, kuruluş ve yetkililerce giderilmesi gerektiğini ifade ederek TMMOB ve bileşeni Odaların görüş ve önerilerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

HKMO Genel Başkanı Ertuğrul Candaş konuşmasına konukları, bilim insanlarını, basın emekçilerini ve tüm katılımcıları Odamız adına selamlayarak başladı.

Önceki üç kongrenin değerlendirmesi yapılınca; Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin ülke kaynaklarının en etkin, en verimli ve en ekonomik kullanımını sağlayacak çağdaş bir araç olduğu sonucunun ortaya çıktığını söyleyen Sn. Candaş, "Yönetim kademelerinin bu araçtan yeterince yararlanıp yaralanmadığının, bilgi yönetimi süresince doğru kararlar verilip verilmediğinin, kararların zamanında alınıp alınmadığının, alınan kararların sorunu çözüp çözemediğinin, karar süresince bilimin yeterli kullanılıp kullanılmadığının`` sorgulanması gerektiğini belirtti.

Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin kamuda en fazla belediyelerce kullanıldığının, Kent Bilgi Sistemi kurulumunun belediyelerin görevi olduğunu ancak belediyelerce sistemin yeterli kullanılmadığını, belediye yöneticilerinin birkaç örnek dışında, kentine hakim olamadığını ifade eden Sn. Candaş, dünya metropollerinden İstanbul`da, başkent Ankara`da bile Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların yaşandığını dile getirdi.

Çağımızın gereği olan Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin bilince çıkarılması için HKMO olarak yıllardır çalışmaların yürütüldüğünü, mesleğimizin milimetre hassasiyetle dört boyutlu verilendirme yapabilen bir meslek olduğunu söyleyen Sn. Candaş, verinin akıllandırılması ve insan hayatını kolaylaştırması, sorunların halledilmesi yolunda Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin önemli ve gerekli olduğunu ifade etti.

TMMOB ve bileşeni Meslek Odalarının, yetki ve sorumluluk alanlarındaki mesleki faaliyetlere önem verdiğini, görülen yanlışların bu nedenle dile getirildiğini ve yapılan eleştirilere kulak verilmesi gerektiğini belirten Sn. Candaş, kamuda bazı ihalelerin Kamu İhale Kanunu` aykırı yapılırken, devletten tek kuruş almadan görevini yerine getirmeye çalışan Meslek Odalarının Bakanlıklara bağlanmaya çalışmasının manidar olduğunu söyledi ve kongreye kadınlı erkekli katılımdan dolayı konuklara teşekkürlerini iletti.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı konuşmasına katılımcıları, sayısı 450 binlere ulaşan birliğimiz adına selamlayarak başladı. ODTÜ`ye, ODTÜ`lülere karşı yapılan saldırılara değinen Sn. Soğancı birliğimizin ODTÜ`lülerle omuz omuza olduğu mesajını verdi.

TMMOB ve bileşeni Odaların bilimi ve teknolojiyi emekçi halkın yararı yönünde geliştirdiğini ve kullandığını dile getiren Sn. Soğancı, 7 Kasım 2013 tarihinde Orman Mühendisleri Odası`nın kararnameyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı`na bağlanması ve 11 Odanın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na bağlanılmaya çalışılması konusuna da değindi.

"Örgütümüz bu saldırılara karşı duracak, eğilmeyecek ve kral çıplak demeye devam edecektir.`` Diyen Sn. Soğancı, toplumu ilgilendiren konulara görüş oluşturma, geliştirme ve paylaşmanın örgütümüzün görevleri arasında olduğunu belirtti.

Paylaşılan bilginin en değerli bilgi olduğunu ifade eden Sn. Soğancı, doğaya, çevreye, geleceğe sahip çıkma adına bilgi üretilmeli, geliştirilmeli, doğru kullanılmalı sözleriyle CBS`nin her türlü karar alma sürecini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Sn. Soğancı bilim ve teknolojiyi sağduyuyla birleştiren kongrenin, Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin geliştirilmesine katkı sunması dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Ardından Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, yaptığı konuşmada kurumunda CBS tabanlı yapılan çalışmalar ve hedefler hakkında bilgilendirmede bulunarak gelişmişliğin daha çok yönetim ve demokrasi ile, karar süreçlerine katılımla alakalı olduğunu ifade ederek, yatırım için ayrılan kaynağın artış gösterdiğini bu kaynakların doğru yönetilebilmesi için CBS`ye ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Veri üretimini kullanımının, kullanıcıya aktarımının zorlu bir süreç olduğunu belirten Sn. Küsek, bu süreçte TMMOB ve bileşeni Meslek Odaları`yla çalışmaya açık olduklarını dile getirdi.

CBS Genel Müdür Vekili Okan Oflaz konuşmasında müdürlüğün bilgiyi depolamak, kullanmak ve hizmete sunmak adına kurulduğunu söyledi.

Yazılım ve donanım alt yapısının hazırlanması için girişimlerde bulunulduğunu, yol, yöntem ve metedolojinin belirlendiğini dile getiren Sn. Oflaz, TKGM ve HGK ile birlikte ortofoto üretimine başlanıldığını belirtti.

Harita Genel Komutanı Yardımcısı ve Komutan Vekili Tuğgeneral Metin Keşap yaptığı konuşmada Harita Genel Komutanlığı tarihi, hedefleri, yürütülen projeler, yapılan revizyon çalışmaları, verilen harita hizmetleri, kurumlarla yürütülen ve Coğrafi Bilgi Sistemleri‘ne altlık oluşturacak çalışmalar hakkında bilgi vererek gelişen uydu sistemleri ile hızlı, ekonomik ve hassas konum belirlemenin mümkün olduğunu dile getirdi.

TUTGA, TUSAGA-Aktif, deniz seviyesi ölçme çalışmaları hakkında bilgi veren Sn. Keşap, tüm Türkiye‘nin renkli ortofoto haritasının 2013 yılı sonunda tamamlanacağını belirtti.

ODTÜ Rektör Yardımcısı Hasan Nevzat Özgüven etkinliğin üniversitelerinde düzenlenmesinden duyduğu sevinci belirterek konuşmasına başladı.

Bir üniversiteyi iyi yapan unsurların "Eğitim kadrosu, araştırmaları, yayınları, en önemlisi mezunlarının yarattığı ekonomik değer ve topluma katkısı olduğunu belirten Sn. Özgüven ODTÜ hakkında bilgilendirmede bulunarak yürütülen projelere değindi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Uluslararası Kartografya Birliği Ödül Töreni`nde HKMO Kartografya ve Mekansal Bilgi Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nesibe Necla Uluğtekin tarafından "Günümüz Dünyasındaki Yerimiz" sloganıyla gerçekleştirilen ve ülkemizin ilk kez katıldığı Barbara Petchenik Etkinliği Çocuk Yarışması hakkında kısa bir sunum yapıldıktan sonra  "Rüyalarımın Dünyası`` adlı çalışmasıyla kendi yaş grubu arasında ikincilik kazanan Altuğ Namık Yavaş`a Sn. Keşap ve Sn. Candaş tarafından ödülü verildi.

Coğrafi Bilgi Teknolojileri fuarı açılışının ardından kongre "Bugünü Anlamak, Geleceği Kurmak İçin: CBS" , "Enerji ve Çevre" konulu oturumlar ve poster sunumları ile devam etti.

CBS Kongresi`nin ikinci gününde "Merkezi ve Yerel Yönetimlerde CBS" , "Afet Yönetimi ve CBS" , "Kamuda Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve Sonuçları" , "Çevre ve Doğa Yönetiminde CBS" , "TUCBS-1" başlıklarında özel ve teknik oturumların yanı sıra Gençlik Teknik Oturumu ve Firma sunumlarının yer aldığı oturum gerçekleştirildi.

Kongrenin üçüncü günü "CBS Uygulamaları-1" , "Karar Destek Sistemleri" , "Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları ve Sonuçları" , "CBS Uygulamaları-2" , "Teknik Altyapı ve CBS" , "CBS Uygulamaları-3" , "TUCBS-2" başlıklarında gerçekleştirilen özel ve teknik oturumların ardından kapanış oturumu ve sonuç bildirgesi okunması ile kongre sonuçlandı.

2 panel, 10 teknik oturum, 3 özel oturum ve poster oturumunun gerçekleştirildiği, 801 kişinin katıldığı CBS 2013 kongresine katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.

 

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
KASIM 2013
 
 
Kongre Resimlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Yukarı Çık