DUYURU!

LİHKAB Yönetmeliği‘nin iptal edildiğine ilişkin üyelerimizin Odamıza yaptığı gerek sözlü gerekse yazılı soruları sonucu Odamızca konu hakkında açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik`in" yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamızca 28.06.2013 tarihi itibariyle Danıştay‘da dava açılmıştı. 

Konuyla ilgili Danıştay 8. Dairesi‘nce 11/07/2013 tarihinde uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin, davalı idarenin (TKGM) savunması alındıktan sonra incelenmesi kararı verilmiştir.

Söz konusu dava hakkında yukarıda belirtilen karar haricinde henüz Odamıza ulaşan yargı yerince verilen herhangi bir karar bulunmamaktadır. 

Üyelerimize duyurulur.

 


TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
KASIM 2013

Yukarı Çık