DUYURU

15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik`in yetki ve şekil yönünden tamamının; sebep, konu ve amaç yönünden 1. Maddesinin 2. Fıkrasının; 3. Maddesinin (d) ve (i) bendlerinin, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23 ve 53. Maddelerinin tamamının; 37. Maddesinin 1. Fıkrasının; 39. Maddesinin 2. Fıkrasının son cümlesinin; 54. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan "en az brüt ikiyüz metrekare olan" ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması ve 15.09.2013 tarihinde yapılacağı duyurulan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları sınavının, anılan sınava ilişkin sınav ilanı ve sınav kılavuzunun, bu işlemlerin dayanağı 15.6.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesinin (c) ve (ç) bentlerinin, 21. Maddesinin 1. Ve 2. Fıkraları ile eksik düzenleme nedeniyle 23. Maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemleriyle Danıştay Onuncu Daire`sinde Odamızca dava açılmış ve dava dilekçeleri daha önce web sayfamızda yayınlanarak üyelerimize duyurusu yapılmıştı.

Söz konusu davalarla ilgili Danıştay Onuncu Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararları ekte yer almaktadır. Dava kararlarının aleyhimize olan kısımlarına itiraz edilmiş olup esas kararlar beklenmektedir.

Bilgilerinize.

 

TMMOB
HARİTA ve KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
HAZİRAN 2014

 Dosyalar

DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN 18.03.2014 TARİH VE E: 2014/501 SAYILI KARARI (3699 KB) (03.06.2014 15:21:12)

DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN 18.03.2014 TARİH VE E: 2014/191 SAYILI KARARI (3163 KB) (03.06.2014 15:22:26)

Yukarı Çık