YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN ODAMIZ GÖRÜŞÜ

Odamız tarafından yapılan incelemede, yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 4üncü maddesinin (1-i) deki "yıkım projesi" tanımında aşağıda belirtilen düzeltme ve eklemenin yapılması yararlı olacaktır:

"i) Yıkım projesi: yıkım ruhsatında belirtilen yapının, yıkım mahalli sınırlarını, yakın çevresindeki riskli alanlar/ tesisler ile birlikte konumunu gösteren, hangi güvenlik ve çevre koruma tedbirleri ile kimlerin sorumluluğu altında, hangi teknik ile yıkılacağına dair detaylı bilgileri ihtiva eden, denetim personelinin denetleme esnasında kontrol edeceği yıkım ruhsatının ayrılmaz parçası olan teknik belgeyi…

İfade eder

Gerekçe: önerilen yeni düzenleme ile yönetmeliğin 4üncü ve 12inci maddeleri arasında bütünsellik sağlandığı gibi, projede sadece yapının konumunun değil yıkım mahali sınırının, bu sınırlar içinde veya yakın civarda benzin istasyonu, akarsu, baraj, kanal veya dere yatağı vb. doğal ve yapay alan ve yapıların da konumlarının belirtilmesi yıkım projesinin bilimsel ve teknik açıdan bir mühendislik projesi niteliğine kavuşmasını sağlayacaktır.

Konum bilgilerinin doğru ve güncel biçimde projeye veri oluşturması yıkım sorunlarını önleyerek çevrede can ve mal güvenliğini sağlayacak böylece civardaki parsel maliklerince ruhsat veren idare aleyhine dava açılması da ortadan kaldırılmış olacaktır.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası


Yukarı Çık