2.ULUSLARARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU DUYURU

Sayın İlgililer,

                        

Odamızca düzenlenecek olan "II.Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu" 11-12 Eylül 2014 tarihlerinde Antalya`da yapılacaktır.

Ülkemizin bir gerçeği olan afet olgusu ve süregelen çarpık yapılaşma, kentlerin yeniden yapılanmasını zorunlu kılmaktadır. Uzun vadede daha yaşanabilir  kentlerin oluşturulması için bugünden çözümlerin üretilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Ancak bugünün çözüm ve uygulamaları yarının sorunları olmamalıdır. Bu nedenle sürdürülebilir arazi yönetimi ile uyumlu imar uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikli bir imar uygulaması olan Kentsel Dönüşümün öncelikle "ARAZİ YÖNETİMİ"‘nin bir boyutu  olarak ele alınarak irdelenip tartışılması ve ülkemize en uygun modellerin, çözüm yol ve yöntemlerin hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Arazi Yönetimi‘ne dayalı Kentsel Dönüşümü gerçekleştirecek evrensel düzeyde kentsel yaşamın altyapısını oluşturmaya yönelik, konusunda uzman yerli ve yabancı bilim insanları, uygulayıcı, kamu ve özel sektör, meslek odaları ile sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "II.Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu" düzenlenmesi amaçlanmıştır. Sempozyumda tartışılacak ve ortaya çıkacak tüm çözüm önerileri, kamuoyu ve ilgili paydaşlar ile paylaşılarak ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması sürecine katkı verilmesine çalışılacaktır.

Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Saygılarımızla…

        

     

         Ertuğrul CANDAŞ                                       Prof. Dr. Nihat Enver ÜLGER

           Yönetim Kurulu a.                                        Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

              Genel Başkan

 

 


Yukarı Çık