2. ULUSLAR ARASI KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU ANTALYA’DA YAPILDI…

 

TMMOB-Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamızca düzenlenen Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumunun 2.si Antalya‘da gerçekleştirildi.

11-12 Eylül tarihlerinde yapılan 2. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, demokratik kitle örgütlerini, Odaları, belediye başkanlarını, ilgili Bakanlık yetkililerini, çalışanlarını ve ayrıca vatandaşları bir araya getirdi.

Toplantının açılışını yapan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası - Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, "kentsel dönüşümün, Türkiye‘de Arazi Yönetimi boyutu çerçevesinde ele alınması gerektiğini, dönüşüm uygulamaların özellikli imar uygulaması olduğunu, bu kapsamda bir model oluşturulmasının gerektiğini, dönüşümün binaların yıkılıp yapılmasına indirgenemeyeceğini ve buna indirgenen dönüşüm projeleri ile aslında dönüşüm yapılmadığını, kentsel sorunları büyüterek geleceğe aktarılmış olduğunu" belirterek, bu konuda uyarılarda bulundu.

Sempozyumun açılışında, HKMO - Antalya Şube Başkanımız Veysel Barut tüm sempozyum katılımcılarını selamladı ve sempozyumun başarılı geçmesi dileğinde bulundu. Şube Başkanımız Veysel Barut‘tan sonra, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız adına Genel Başkanımız Ertuğrul Candaş‘ta sempozyum ve kentsel dönüşüm uygulamaları konularında genel bir değerlendirme yaptı. Sayın Candaş‘ın konuşmasını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. (Bu nedenle ayrıca özetlenmemiştir.)

Basında çok yer bulan sempozyuma yoğun katılım olmuştur. İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları Aziz Kocaoğlu ve Menderes Türel‘in yanında, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan İzmir`den, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal Antalya`dan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta İstanbul`dan, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar Adana`dan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarından Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, Başbakanlık TOKİ Başkan yardımcısı Dr. Ahmet Şahin‘in katıldığı Sempozyuma mülkiyet sistemi ülkemize benzeyen Almanya‘dan, Ruhr ve Bavyera‘dan hükümet temsilcisi on sekiz bilim insanı katılmıştır.

Sempozyum konuşmacılarından bazılarının konuşmaları aşağıda özetlenmiştir:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Belediyecilikte vesayet dönemi bitti. Başkanlar artık özgürler..." diye konuşmasına başladı. Devamla, "Artık kentlerimizde mühendislik değil mimarlık egemen olmalıdır. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet kentleşmesini örnek alarak kent rönesansı gerçekleştirilmelidir, kentsel dönüşüm çalışmalarında çevreye duyarlı olunması gerekir ve yerinde dönüşüm uygulamaları mutlaka benimsenmeli, rantçı dönüşümler yapılmamalı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun özellikle özel mülkiyete müdahale eden maddelerinin acilen ve mutlaka masaya yatırılıp değiştirilmesi gerektiğini bildirdi. Avrupa‘nın 200-250 yılda gerçekleştirdiği sanayileşme sürecini Türkiye‘nin 40 yıla sığdırdığını anlatan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"1960‘lı yıllarda köy nüfusu ülke nüfusunun yüzde 75‘ini, kent nüfusu da yüzde 25‘ini oluşturuyordu. Bugün bu olgu tam tersine döndü. Nüfusumuz 35 milyon iken bugün ikiye katlandı hatta daha da fazla arttı. Bu büyük dönüşümü bu ülke gerçekleştirdi. Kente uyum sorunu gibi bu dönüşümün büyük sancıları oldu. Hepsinden önemlisi de gecekondu dediğimiz plansız yapılaşma gerçekleşti. Belediye yasasının 73. Maddesinde yapılan değişiklikle Kentsel Dönüşüm yapılmaya çalışılırken bir de Van depreminden sonra 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıktı. Yani kentsel dönüşümle ilgili 2 yasamız var. İkisinde de projeleri Bakanlar Kurulu onaylıyor. Bu iki yasa arasında çok büyük farklılıklar var. Birbiriyle çelişen hususlar var. Bu ülkede kentsel dönüşüm neden iki yasayla yürütülür, niye bu iki yasa birleştirilmez? 6306 sayılı yasanın özellikle özel mülkiyete müdahale eden maddelerinin acilen ve mutlaka masaya yatırılıp değiştirilmesi gerekiyor. Bu iki yasanın birleştirilmesi gerekiyor."dedi ve, "kentsel dönüşümde yerinde dönüşüme önem verilmesi gerektiğini, rantçı uygulamalardan mutlaka kaçınılması gerektiğini, planlarda yoğunluk artırılarak kentsel dönüşümün yapılamayacağını, kente bütüncül bakılmasını, insanlar arasında eşitsizliğe neden olacak uygulamalara girişilmemesi gerektiğini ve bu sürecin binaların yıkılıp yapılmasına indirgenemeyeceğinin ve uygulamalarda katılımcı ve şeffaflığa önem verilmesi gerektiğinin" altını çizdi.

Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, "Marka şehirler kuracağız. Bunun için Mekansal Estetik Planlarda gerekli mevzuat çalışmaları yapmaktayız. Kentsel Yenileme çalışmalarımızın sonuna geldik... yapacağımız çalışmaların hepsinde çevre konusuna çok duyarlıyız, yeşil alanlara önem veriyoruz" dedi.

Başbakanlık TOKİ Başkan yardımcısı Dr. Ahmet Şahin de, "TOKİ 12 yılda 33 milyar Dolarlık yatırım yapmış ve bunun tamamını kendisi üretmiştir" dedi. Şahin, "TOKİ hazine arazisini gaspetmiyor, hepsini piyasa/emlak fiyatından peşin alıyor. Bugüne kadar 632 bin konut yaptı. 270 bin yapımı devam etmekte olan konut var, bunları başarmak çok güçtü ve biz bunları başararak ülkemiz için önemli işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. TOKİ olarak yaptığımız konut hamlesinde yeşile çok önem verdik ve çevreci uygulamalar yapmaya çalıştık" diye ekledi.

Toplantının en ilgi çekici konuşmalarından birini de Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı: "800 bin nüfuslu Seyhan‘a 200 bin Suriyeli eklendi. Gündüz ise 1 milyon 500‘e çıkmaktadır Seyhan‘ın nüfusu. Adana‘nın merkeziyiz. Tam dünya güzeli iki nehrin kenarında kentin çöplüğü var. Ben utanıyorum. Yetkililer de utanmalı ve buna bir an önce çözüm bulmalıyız." dedi. Karalar, "kentsel dönüşüm çalışmalarında insan odaklı olunması gerektiğini, çevreye duyarlı, yerinde dönüşümü sağlayacak, rantçı olmayan uygulamalara önem verdiklerini ve Seyhan‘da çalışmalarının bu yönde olduğunu ve çalışmalarına vatandaşı katarak şeffaf" olduklarını söyledi.

Sempozyumda, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin USTA‘da Gaziosmanpaşa‘da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarını katılımcılara aktardı. Sayın USTA; "kentsel dönüşüm çalışmalarında rantçı uygulamalara asla yer verilmemesi gerektiğini, yerinde dönüşümün önemsenmesi gerektiğini ve çevreye duyarlı projeler yapılmasını önemsediklerini belirterek", Gazosmanpaşa‘da bu anlayışla yaptıkları dönüşüm çalışmalarını anlattı.

Her bir katılımcının övgüyle söz ettiği ve çok yararlandıklarını belirttiği bu sempozyumun 3. sünün de mutlaka yapılması gerektiğini, bu konuda hükümetin ve muhalefetin tüm temsilcilerinin yeni sempozyumda yer almasının sağlanarak, dönüşüm sürecini kentleşme için bir fırsata dönüştürerek, eskiden yapılan ve yine sürdürülen aynı hatalardan kurtulmak için, ülke olarak topyekün seferberlik oluşturulmasının sağlanmasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nın önderlik yapması gerektiği belirtildi.

Sempozyumda ayrıca; "HKMO‘nun hiçbir zaman, İdarelerin hukuka ve tekniğe uygun olmayan çalışmalarını bir fırsatçı zihniyetiyle izlemediği, aksine, İdarelerin çalışmalarına birikimlerini katarak, ortak çalışmalar yaparak, en doğru projelerin yaşama geçirilmesini sağlanmaya çalıştığı" vurgusu yapıldı ve en azından Kentsel Dönüşüm diye sunulan bu sürecin, ülke olarak eski yanlışlardan dönmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiği, gelinen aşamada HKMO‘nun bu sürece katkı vermek için, konunun ilgililerini bu sempozyum gibi etkinliklerde bir araya getirdiği, tartıştırdığı ve sorunlara ortak çözüm aradığı, vurgusu yapıldı.

Sempozyum bildirileri, en kısa sürede, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası‘nca kitap olarak basılacaktır.

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
EYLÜL 2014

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ertuğrul Candaş`ın Sempozyum açılışında yaptığı konuşmanın tamamını izlemek için TIKLAYINIZ

Sempozyum resimlerine ulaşmak için TIKLAYINIZ 


Yukarı Çık